RETTSSAKEN: Politioverbetjent Eirik Jensen møter som tiltalt i Oslo tingrett 9. januar. Foto: Helge Mikalsen VG

Spesialenheten får ikke medhold i lukkede dører

Oslo tingrett har besluttet at det ikke blir lukkede dører under hele forklaringen til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Spesialenheten for politisaker begjærte for to uker siden at hele forklaringen til de to tiltalte måtte gå for lukkede dører.

Det har Oslo tingrett nå sagt nei til.

Rettssaken mot politioverbetjent Eirik Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen starter i Oslo tingrett 9. januar.

Spesialenheten for politisaker mener Jensen har medvirket til Cappelens hasjsmugling ved å gi av informasjon om politiets aktivitet. Ifølge tiltalen fikk han penger for opplysningene.

Jensen ønsket åpne dører

Normalt går hovedforhandlinger for åpne dører i Norge. Det gjelder også eksamineringen av de tiltalte – som er et svært sentralt element i bevisførselen.

– Vår begjæringen er begrunnet ut fra hensynet til fare for liv og helse for enkeltpersoner, samt muligheten for å få saken best mulig opplyst, sa Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker til VG i forrige uke.

Eirik Jensen slo via sine forsvarere fast at han ønsket åpne dører. Advokat Benedicte de Vibe, som er Cappelens forsvarer, støttet Spesialenhetens ønske om lukkede dører.

– Det er bra at retten ikke fulgte Spesialenheten, statsadvokaten og Cappelens ønske om en hemmelig rettssak. Det hører ikke hjemme i en rettsstat. Jensen ønsker at allmennheten og media skal følge saken nøye, sier forsvarer John Christian Elden til VG.

Frykter for Cappelens liv

Spesialenhetens begjæring var begrunnet med at Gjermund Cappelen – i form av å være informant – har gitt informasjon til Eirik Jensen som han kan ha hatt bruk for i sin stilling i politiet.

– Dersom det blir kjent for uvedkommende at Cappelen har gitt informasjon til politiet, vil dette utgjøre en fare for hans og hans families liv og helse. Spesialenheten antar at spredning av slik informasjon også kan utgjøre en fare for Jensen og eventuelt andre tjenestepersoner, argumenterte Spesialenheten overfor retten.

Oslo tingrett mener dette allerede er kjent for allmennheten, og viser til de mange intervjuene de tiltalte og de tiltaltes forsvarere har gitt til pressen de siste tre årene. Videre er ikke retten kjent med om denne informasjonen har medført – eller vil kunne medføre – fare for liv og helse.

– Basert på Spesialenhetens påstand om dette, kan retten imidlertid ikke utelukke dette, men finner dette ikke avgjørende på nåværende tidspunkt uten ytterligere dokumentasjon, skriver tingrettsdommer Kim Heger i beslutningen.

Retten har også besluttet at det kan gjøres TV-opptak av opplesningen av tiltalen, innledningsforedragene og prosedyrene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder