AKTIVE BRØDRE: Brødrene Kristian (til høyre) og Roger Adolfsen er likestilte hovedeiere i Norlandia Care Group, og har tjent gode penger på blant annet barnehager, sykehjem og asylmottak. Her er de avbildet på terrassen utenfor kontorene i Rådhusgaten i Oslo.
AKTIVE BRØDRE: Brødrene Kristian (til høyre) og Roger Adolfsen er likestilte hovedeiere i Norlandia Care Group, og har tjent gode penger på blant annet barnehager, sykehjem og asylmottak. Her er de avbildet på terrassen utenfor kontorene i Rådhusgaten i Oslo. Foto: Frode Hansen VG

Selskapet driver barnehager og sykehjem: Tok ut 102 mill. i utbytte

Milliardærbrødrene: – Vi har nesten ikke tid til å bruke penger

INNENRIKS

Norlandia Care delte i september i fjor og mars i år ut et utbytte på 102 millioner kroner til eierne av det offentlig støttede barnehage- og sykehjem-selskapet.

Publisert:

Hovedeiere er milliardær-brødrene Kristian og Roger Adolfsen.

Nå reagerer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo på at det er ubegrenset adgang til å ta ut eierutbytte fra selskaper som driver barnehager og eldreomsorg for det offentlige.

– Utbytte på 102 millioner viser at private kommersielle selskaper som utfører velferdstjenester for norske kommuner tjener store penger. Som kommune har vi behov for alle gode krefter i leveransen av velferdstjenester til innbyggerne våre. Det er problematisk dersom fellesskapets penger går til uforholdsmessig stor profitt istedenfor å gå til våre barn og eldre, sier Johansen til VG.

Blant virksomhetene brødrene driver, er asylmottak. VG skrev tirsdag at datterselskapet Hero AS, som er Norges største driftsoperatør av asylmottak, mer enn doblet resultatet i 2015 sammenlignet med året før.

Les også: Adolfsen-brødrene vokser på asylbarn

«Rimelig» utbytte

Byrådslederen påpeker at Stortinget har bestemt at det er mulig å ta ut et «rimelig» utbytte fra barnehagedrift.

– Det er et uprøvd, men viktig spørsmål hva rimelig betyr her. Samtidig er Stortinget tydelige på at det offentlige tilskuddet til private barnehager i hovedsak skal gå tilbake til barna. I Oslo undersøker vi om private eiere tar ut ulovlig stort utbytte. Det tilsynsansvaret har vi som kommune. Det er flere kriterier vi ser etter, som spesielt lave personalkostnader eller svært høye leiekostnader, sier Johansen.

Han understreker samtidig at kommunen foreløpig ikke har noen grunn til å tro at aktører som Norlandia Care ikke opererer innenfor dagens lovverk.

– Men som kommune vil vi føre tilsyn også med barnehagesektoren for å sikre at tilskuddene går til barns beste, sier byrådslederen.

Hovedeier og styremedlem Kristian Adolfsen i Norlandia Care Group sier til VG at utbyttet på 102 millioner kroner i all hovedsak går til å betale lån i morselskapet Hospitality Invest as som er tatt opp for å betale virksomhet i Norlandia Care Group.

– Tar ut fem millioner privat

Utbyttet på totalt 102 millioner kroner er fra de to siste årene, og ble besluttet delt ut i mars i vår og i september i fjor, viser protokollene fra generalforsamlingene i Norlandia Care.

– Forstår du at noen kan reagere på et såpass solid utbytte delvis basert på offentlig støtte til barnehager og eldreomsorg?

– Nei, for vi må skille mellom offentlig støtte og det offentliges kjøp av tjenester fra oss. Vi selger en stor mengde tjenester til både det private markedet og det offentlige-, blant annet har vi mer enn 40 sykehjem i Sverige. Vi er vesentlig større i Sverige enn i Norge, og bruker altså størsteparten av utbyttet vårt på å betale ned lån som morselskapet tar og skape ny virksomhet, svarer Kristian Adolfsen.

– Privat tar vi ut et begrenset utbytte på 5 millioner kroner i året, mest for å betale formuesskatten som norske myndigheter pålegger oss, legger han til.

Les også: Styrtrike på omsorg

Han er veldig opptatt av å formidle at utbyttet i all hovedsak går inn i konsernet.

– Vi må skille mellom utbytte til eget, privat bruk og utbytte som går til å skape nye arbeidsplasser og lønnsom virksomhet i Norge og de andre landene der vi driver vår virksomhet, sier Adolfsen.

Han er på en liten sommerturné mellom konsernets hoteller og annen virksomhet i Sverige når han snakker med VG. Storebror Adolfsen kan fortelle om bra belegg og gode tider for hotellene i nabolandet.

Les også: For lønnsom barnehagedrift i Bergen

Vil vokse og vokse

Han avviser at årsaken til 100-millionersutbyttet er noen form for frykt for en senere begrensning eller utbytteforbud.

– Nei, vi bruker så å si hele utbyttet på å vokse videre. Vi liker å bygge virksomheter og skaffe arbeidsplasser. Vi tar ut ganske vanlig lønn og lever greit med det, sier Kristian Adolfsen.

– Hvorfor er det viktig å beholde adgangen til å ta ut utbytte også innen barnehage og eldreomsorg, som er så preget av offentlig støtte og kjøp fra det offentlige?

– I vårt tilfelle brukes utbyttene nærmest kun til å betjene gjelden som konsernet pådrar seg for eksempelvis ved å kjøpe flere barnehager, svarer Adolfsen.

Trakk seg ut av skole

Tidligere, på 1990-tallet drev brødrene privatskolen og brevskolen Merkantilt Institutt, men solgte seg ut og inngikk en avtale med kjøperen om at de skulle holde seg borte fra skoledrift.

Innen privat skoledrift er det utbytteforbud i Norge. Men det var ikke derfor brødrene trakk seg ut av skole, ifølge Kristian Adolfsen.

Nå satser de i stedet på fem hovedpilarer i driften: Helse- og omsorg (inkludert barnehage og flyktningmottak), bemanning, reiseliv, eiendom og entreprenørdrift.

– Hva bruker du penger på privat?

– Vi har nesten ikke tid til å bruke penger. Av og til drar vi på en ferietur med familien. Ellers går det mest i jobbing. Det blir nesten som en sport for oss dette med å drive virksomheten best mulig, oppnå målsettinger og bygge noe, svarer Adolfsen.

Tidligere har også SVs stortingspolitiker Snorre Valen uttalt seg kritisk til aktører som tjener millioner av kroner på det offentliges velferdsbehov, som brødrene Adolfsen.

– Skattebetalernes penger skal gå til god omsorg og ikke til store overskudd. Det staten gjør er å subsidiere formuene til private aktører som tjener store penger, sa Valen til VG i oktober i fjor.

Her kan du lese mer om