Breivik skuffet over at moren ikke var stolt av ham

Tre celler – tv-spill – studier – tilbud om fritidsaktiviteter

SKIEN (VG) Regjeringsadvokat Marius Emberland mener at Anders Behring Breivik fortsatt er en farlig mann.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Emberland starter sitt innledningsforedrag med å snakke om hendelsene 22. juli 2011. Han forteller også at Breivik soner på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå blant annet med bakgrunn i uttalelsene han kom med i manifestet sitt og senere. Regjeringsadvokaten mener det er fare for rømming og høy risiko for alvorlige kriminelle handlinger i fremtiden.

– Breivik er kort og godt en meget farlig mann. Det er bakgrunnen for at han soner på særlig høyt sikkerhetsnivå. Det ville vært oppsiktsvekkende om ikke myndighetene tok saksøker på alvor.

I sitt innledningsforedrag, tok Breiviks advokat Øystein Storrvik til orde for at massedrapsmannen er utsatt for omfattende brudd på menneskerettighetene.

Skuffet over moren

Under gjennomgangen av Breiviks kontakt med omverdenen, leste regjeringsadvokaten et notat fra helsetjenesten der forholdet til moren omtales.

– Breivik ikke er sikker på at han ønsker mer kontakt med moren, siden hun ikke er mer stolt av ham. Hun burde vært den stolteste mammaen i hele Europa, leste regjeringsadvokat Adele Matheson Mestad.

Det fremgår videre at han en periode ønsket å avbryte besøkene fra mor. De hadde i perioder kontakt med jevnlige telefonsamtaler. Så fikk han utvidet telefontid da hun ble syk. Fengslet organiserte også transport fra sykehuset da hun ble syk for at hun skulle få besøke ham.

Breivik mottok i alt fem besøk av sin mor på Ila, før hun døde.

Sa nei til sosiale tilbud

Under oppholdet i Skien fengsel har Breivik disponert tre celler og fått mulighet til daglig lufting. Han studerer statsvitenskap, og han har besøk av prest og såkalt besøksvenn.

På treningsrommet finnes tredemølle, spinningsykkel, multitreningsapparat og treningsmatte. På studiecellen er det skrivebord, elektrisk skrivemaskin, korktavle og stressless med fotskammel. På bocellen har han tilgang til TV med DVD, Playstation, aviser, tidsskrifter og bøker, puslespill og en discman.

Breivik har også deltatt i fengselets pepperkakehus-konkurranse, som en del av botreningen der han blant annet lager mat og vasker sitt eget tøy. I tillegg fikk han stemme ved forrige stortingsvalg.

Massedrapsmannen har blant annet sagt nei til å delta på innebandyspill med ansatte og sjakkspill med frivillige. Ifølge ham selv; først og fremst fordi han «overhodet ikke har interesse av noen av delene». I et brev til Kriminalomsorgen foreslo han ifølge Emberland heller at han skulle få tildelt en spillkonsoll. Noe han har i dag.

Regjeringsadvokaten har lest omfattende utdrag fra helsenotater som Ila og Skien fengsel utarbeider om Breivik.

– Dersom man leser notatene i sammenheng, gir de et ganske klart bilde av en person som stort sett er frisk og i god form. En person som stort sett er i godt humør. Så er det to forhold som skiller seg ut. Det han selv omtaler som isolasjonshodepine og at han en periode slet med hukommelsen. Det skal vi selvfølgelig ta alvorlig, men vi noterer at det er de to eneste negative konsekvensene som er hørt, sier Emberland.

Den manglende hukommelsen ble registrert i en kortere periode etter overflytting fra Ila til Skien fengsel. Hodepinen dukket opp i fjor høst, men ble bedre frem mot jul.

Sendt eller mottatt 4000 brev

Breivik har hatt et ønske om å kommunisere med et stort antall perifere meningsfeller som han aldri har kjent. Regjeringsadvokaten mener man kan stille spørsmål om hvorvidt det er slike relasjoner menneskerettighetskonvensjonen er ment å beskytte.

De ble understreket at de meningsfellene som Anders Behring Breivik ønsker å kommunisere med, kan bli inspirert til å gjennomføre nye terrorangrep.

– Statens interesser i å gjennomføre en streng kontroll med hans kommunikasjon er tungtveiende, sier regjeringsadvokat Adele Matheson Mestad, og legger til at det bør være viktigere enn Breiviks behov for å få kommunisere med folk han aldri har kjent.

Hun viste også til at Kriminalomsorgen kan inndra brev dersom de inneholder opplysninger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet. Det trenger ikke inneholde noe om konkrete planer for ny kriminalitet.

– At det praktiseres en streng brevkontroll i dette tilfellet er åpenbart betryggende for samfunnet.

Totalt er det snakk om rundt 4000 brev han har sendt og mottatt i hele perioden han har sonet. Rundt 600 av dem har blitt stanset, altså bare rundt 15 prosent.

Forsøkte å «ta» Breivik

Regjeringsadvokaten beskrev også et rømningsforsøk der en annen innsatt klatret opp til avdelingen der Breivik sitter isolert og hamret på vinduet.

– Dersom døren ikke hadde vært her, ville jeg drept deg for det du gjorde. Jeg elsker landet mitt. Videre sa innsatte at han ville ta Breivik hvis han ble overført til avdeling A. Innsatte uttrykte at det ikke er noe problem å komme seg opp i andre etasje i avdeling A fordi han vet at de ansatte har nøkler. Innsatte sa at han hadde tenkt mye på dette den siste tiden, skal den innsatte ha sagt ifølge et notat fra fengselet som Emberland leste fra.

DIREKTE: Følg rettssaken direkte på VGTV og i tekst

– En seier for samfunnet

– Saksøker har gått til sivilt søksmål mot staten. Jeg hilser velkommen at saksøker har brukt rettsstatens virkemidler for å få prøvd sin sak. Det ser jeg på som en seier for det samfunnet saksøker angrep, sier Emberland.

Det er statens mening at hans soningsforhold ligger godt innenfor de rammene EMK setter. Det foreligger ikke brudd på hverken artikkel 3 eller artikkel 8, mener Emberland.

– EMK forbyr blant annet umenneskelig og nedverdigende behandling. Det gis ikke hva seg selv hva disse uttrykkene går ut på. Det må foretas en tolkning av disse uttrykkene, sier Regjeringsadvokaten.

Anders Giæver kommenterer: Ingen forandring på Breivik

Viste nazihilsen

Klokken 08.50 ble massemorderen ført inn i den provisoriske rettssalen i gymsalen i Skien fengsel hvor han de neste dagene skal kjempe for mildere soningsforhold. Det er Anders Behring Breivik som har saksøkt den norske stat.

Han er iført mørk dress og det samme lysebrune slipset som han hadde under rettssaken for fire år siden. Hodet er glattbarbert.

Like etter at han ble tatt av håndjernene gjorde Breivik nazihilsen før han satte seg ned ved siden av sine advokater. I fengslingsmøtet etter 22. juli og under straffesaken gjorde han en annen hilsen, med knyttet neve.

Under straffesaken gjorde han også et poeng av at han ikke anerkjente retten. I dag forholdt han seg taus da retten ble satt.

Eksperter til VG i dag: – Breivik markerer at han nå er nazist

– Ikke i strid med menneskerettighetene

Emberland lister opp fem elementer staten mener har betydning:

– For det første: Soning av straff er ikke i seg selv umenneskelig. Det har EMD sagt i en rekke saker. Straff er påførelse av lidelse og ydmykelse. Det er ikke i seg selv i konflikt med artikkel 3. Selv om det for andre enn en straffedømt kan være ting som oppleves som nedverdigende. Det er ubehagelig og det skal være veldig ubehagelig å sone en langvarig straff

– For det andre: Soning på særlig høyt sikkerhetsnivå er heller ikke i strid med EMD. Det har de selv sagt i flere saker. Myndighetene er selvsagt klar over at det finnes visse grenser, og de forholder man seg til. Men selv med de vesentlige integritetsbegrensende tiltak er det ikke i konflikt med artikkel tre.

– For det tredje: Begrepet isolasjon er ikke et begrep med et bestemt rettslig innhold som vi kan trekke bestemte konklusjoner fra. At Breivik er isolert betyr ikke at det er brudd på EMK av den grunn. Jeg gjør oppmerksom på at EMD opererer med et relativt isolasjonsbegrep. Selv de kraftigse inngripelsene trenger ikke være i strid med artikkel 3.

Vil du ha en rask oppdatering på saken? Ti spørsmål og svar

– For det fjerde: Det avgjørende for EMD om når isolasjon vil være i strid med EMK for den helt konkrete innsatte er at punktene samlet sett overskrider det humane. De materielle forholdene har betydning. Arealet man har til rådighet. Tilgang til lys og luft. Adgangen til andre mennesker. Omfanget av kompenserende tiltak for å hindre isolasjonsskader tillegges betydning. Helsetiltak tillegges betydning. Den innsattes egne valg tilleggs betydning. EMDs praksis viser at det skal veldig mye til før man står over for en krenkelse av artikkel 3 når man soner på særlig høyt sikkerhetsnivå.

– Som et femte og siste punkt: Det er Breivik som må sannsynliggjøre at han har blitt utsatt for forhold som er et brudd på artikkel 3. Det er ikke slik at det er slik i utgangspunktet, og at staten må bevise at det ikke foreligger brudd.

Truet med sultestreik: Ville ha bedre Playstation

Rister på hodet

Breivik rister opprørt på hodet flere ganger mens regjeringsadvokat Emberland snakker.

– Til slutt noen ord om det man kan kalle saksøkers særegne forhold til sannhet og løgn. Vi kan ikke uten videre legge til grunn at han snakker sant om soningen og andre ting. Han har et pragmatisk forhold til sannhet. I noen tilfeller er han til å stole på. I andre tilfeller ikke. Vi må huske på at han ønsker å fremstille seg selv som en martyr overfor sine meningsfeller. Det betyr at retten må være ekstra påpasselig i søken etter bevis enn bare hans egen forklaring, sier Emberland.

Emberland forteller at innsatte på særlig høyt sikkerhetsnivå, som er nivået Breivik soner under, ikke skal ha kontakt med innsatte på andre avdelinger. I Norge er det bare seks personer som har sittet på dette soningsnivået de siste ti årene. Emberland forteller også at når man har besøk på dette nivået skal det skje med glassvegg mellom besøkende og innsatte.

Han snakker også om hvilke muligheter man har til å kontrollere brevkorrespondanse, telefonsamtaler og besøk. Blant annet skal alle telefonsamtaler avlyttes. Man skal også lese og eventuelt sensurere brev.

Breivik var tilregnelig: Les psykiaternes vurderinger her

– Har lempet på vedtakene

Emberland var i tillegg innom mulighetene man har til å gjøre nakenransakinger og bruke håndjern på den innsatte. Dette er noe Kriminalomsorgen fortløpende skal vurdere om det er grunnlag for.

– Det er truffet veldig mange vedtak overfor Breivik i forhold til hans soning. (…) Man vil se at det over tid er en utvikling av mindre inngripende vedtak for saksøker.

Emberland gikk gjennom flere av disse vedtakene i kronologisk rekkefølge, for nettopp å vise at man etter statens syn har lempet på vedtakene mot Breivik.

Likevel står Kriminalomsorgen fremdeles fast på at det er behov for at Breivik skal sone under særlig høyt sikkerhetsnivå. Blant annet fordi man mener det fortsatt er fare for at han skal begå ny, alvorlig kriminalitet og fordi man anser rømningsfaren for stor.

– Viser ingen tegn til anger

Emberland minner også om hva saksøker er domfelt for. Han viser videre til uttalelser han kom med i forbindelse med straffedommen. Der uttalte han at det ville komme flere terrorangrep. I manifestet sitt skrev han om potensiell rømming fra fengselet.

– Så har vi også denne risikoen om vold mot ham fra andre innsatte. Vi kommer til å høre om hvordan saksøker har skiftet til en ikke-voldelig strategi, men vi må huske på at han ikke har vist noen tegn til anger.

Han rister på hodet når Emberland sier at det ikke er noe tegn til selvinnsikt med tanke på handlingene han har begått.

- Trenger ikke kommunisere med meningsfeller

Advokat Adele Matheson Mestad fortsetter Regjeringsadvokatens innledningsforedrag. Hun skal ta for seg artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som er en av to artikler Breivik mener staten har brutt menneskerettighetene på.

I tre tilfeller er det fattet vedtak om å nekte noen å besøke Breivik. Utover dette er det få som har ytret ønske om besøk. I andre tilfeller, for eksempel når det gjelder journalister og forskere, har han selv lagt begrensninger for besøkene som har gjort dem umulige å gjennomføre, sier Mestad..

Hun forteller også at han ukentlig har hatt telefonkontakt med en konkret person, men at han etter eget ønske nå har avsluttet dette.

De største begrensingene mener Mestad har Breivik har opplevd i forhold til brevskriving, og sier at disse i stor grad er gjort for å hindre ham å veksle informasjon med sine meningsfeller.

Han har hatt et ønske om å kommunisere med et stort antall perifere meningsfeller som han aldri har kjent. Etablering av slike relasjoner kan man stille spørsmål om bestemmelsen i artikkel 8 er ment å beskytte.

Regjeringsadvokaten beskriver hvordan Breivik har fått en lojal men liten tilhengerskare på nettet, og at noen av disse har forsøkt å organisere organisasjonen Breivik hevdet å representere, «Knights Templar».

– Breivik gjennom sin brevskriving bidrar til å radikalisere andre, sier Mestad, til ny hoderisting fra Breivik.

Et eksempel Mestad trekker frem på korrespondanse med straffedømte meningsfeller er et brev fra en russisk nynazist. Hun trekker også frem brev som Breivik har forsøkt å sende ut, men som har blitt stoppet. Et slikt eksempel er brev han har forsøkt å sende til Peter Mangs, kjent som «Lasermannen 2» i Sverige.

Stanset brev

Brev til meningsfeller er gjennomgående brev som har vært særlig dedikerte til Breivik. Noen av dem, tre i tallet, har også forsøkt å besøke ham. Regjeringsadvokat Mestad viser til et eksempel på et slikt brev til en av dem som ble nektet å besøke ham. Brevet, som er skrevet på engelsk, ble skrevet til en kvinne rett før domsavsigelsen av straffesaken mot Breivik.

I brevet beskriver han at han ønsker at hun skal opprette en blogg. Han beskriver også hva bloggen bør hete, hvordan den bør se ut og hva den bør inneholde. I brevet har han også skrevet talen han fremførte i retten i 2012.

Breivik har senere forsøkt å sende det samme brevet som ti ulike avsendelser, altså ti korte brev, men også de ble stanset av Skien fengsel

Kvinnen har også bedt om tillatelse til å besøke Breivik, men dette ble ikke innfridd av fengselet.

Brev har også blitt stanset på grunn av utformingen. Da har Breivik, ifølge regjeringsadvokaten, forsøkt å skrive på en måte som gjør det umulig å kontrollere innholdet. Blant annet har han skrevet med så liten skrift at man ikke har klart å lese hva som står der.

Brev han har sendt til media, politikere og organisasjoner har Breivik i stor grad fått lov til å sende, ifølge Mestad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder