ETTERLYSER BEDRE TILTAK: Abid Raja synes fagetatene er passive når de i dag legger frem den nasjonale transportplanen for 2018-2029. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Nasjonal transportplan: Raja: – Lite ambisiøst at vi skal være halvparten så gode som svenskene

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, mener fagetatene. Abid Raja (V) mener de er mindre ambisiøse enn politikerne.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mandag la Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor, frem sine forslag til prioriteringer for transport i Norge for årene 2018-2029.

Les deg opp: Dette er de viktigste forslagene

I planen foreslås det at:

• Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030.

• Det skal bli dyrere å kjøre el-bil

• Det skal bygges «superveier» for sykler

• Det skal brukes 60 milliarder kroner på å fjerne etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg innen 2029.

Abid Raja mener forslaget bærer preg av å være defensivt.

– Når det gjelder svenskene, så skal vi slå dem i alt. Hvorfor da ikke om å få ned transportutslippene også, spør Abid Raja seg.

Svenskene har gått inn for nullutslipp av klimagasser innen 2045, ifølge Svenska Dagbladet.

– Jeg synes det er lite ambisiøst at vi skal være halvparten så gode som svenskene. Normalt regner man med at fagmiljøene skal være mer offensive enn politikerne, men det synes jeg ikke er tilfellet her, sier Raja om anbefalingene som er gjort av fagetatene.

Nullvekst for privatbil

NTPen mener målet må være at privatbilismen ikke øker i byene og anbefaler at staten inngår såkalte bymiljøavtaler for 66,5 milliarder kroner i perioden for å stimulere kollektivtransport, gåing og sykling.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger, som har ledet etatetenes arbeid, mener man bør vurdere både miljødifferensiering og rushtidssatser i bomringene.

– Vi mener det må til en kombinasjon av gulrot og pisk, sier hun til VG.

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) vil satse på frivillighet.

– Skal du gi folk et alternativ og ta bort bilen som deres primære valg, så må det være fordi de selv ser at det å reise med buss er mer fornuftig, sier han til VG.

Han avviser at innføring av rushtidsavgift eller andre avgifter blir et krav for å få penger av staten i form av bymiljøavtalene.

– Flinke politikere må finne løsninger ut over alltid å ha et forbud og økte kostnader for folk flest. De må klare å prioritere penger de allerede har og gi et bedre tilbud, sier Solvik-Olsen.

– Forskjellsbehandling

Raja reagerer også på at el-biler ikke skal ha like gode avgiftfordeler som i dag. Mens du i byene fortsatt skal dra fordeler av lavere avgifter og subsidier, må du betale full pris på ferger eller bompengeinnkrevinger utenfor byene.

Knusende rapport: Norge må bruke 2600 milliarder for å fikse veier og jernbane

Pengene skal brukes på å finansiere kollektivtransport og tiltak for gående og syklende.

– Det gås inn for å beholde bomringefordelene for el-biler i byene, men ikke i distriktene. Folk som bor i distriktene må nå betale for bompenger og fergeoverganger, mens man i Oslo, Bergen, Trondheim eller de andre byene slipper dette. Det synes jeg er forskjellsbehandling, sier han.

Vil ha tog som går i 250 km/t

Raja mener det bør bygges tog for å kjøre 250 kilometer i timen. Han er skuffet over at det ikke gås inn for å bygge ut Inter City-nettverket til Skien, Lillehammer og Halden.

Les: Prioriterer ikke InterCity tog helt fram til Lillehammer, Halden og Skien.

– Når man først begynner å bygge, hvorfor bygger man ikke for en fremtidsrettet næring. Det er ingenting som tilsier at vi ikke skulle kunne bygge en toglinje mellom Oslo og Lillehammer som går i 250 km/t. Da ville du kunnet bo på Lillehammer og jobbet i Oslo, sier han, og legger til:

– Det som er dumt i Norge er at man ser pengepotten her og nå, men ikke makter å tenke i et hundreårsperspektiv, sier han.

Den rødgrønne regjeringen fikk refs: Halden, Skien og Lillehammer får først Inter City-tog i 2030

Transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen, er derimot godt fornøyd med fagetatenes forslag.

– Dette står til forventningene. Jeg synes fagetatene har gjort et godt stykke arbeid. Nå er det opp til regjeringen å levere, sier han.

MDG vil hindre ny rullebane på Gardermoen

Stortinget må pålegge samferdselsministeren å kutte klimautslipp i den grad det anbefales i forslaget til Nasjonal transportplan, mener SV.

– Det er ingenting som tilsier at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer til å kutte utslippene nok av seg selv. Stortinget må pålegge regjeringen å lage en Nasjonal klimatransportplan, sier samferdselspolitisk talsperson Heikki Eidsvoll Holmås i SV til NTB.

Avinor går også inn for en ny rullebane på Oslo lufthavn innen 2030. Det vil Miljøpartiet De Grønne (MDG) stoppe - de vil heller har høyere flyavgifter og stanse taxfreesalget.

– Kapasitetsutvidelse i luftfarten bør ikke finne sted før næringen kutter utslipp. De Grønne vil også innføre en langt høyere flyavgift og avvikle flysubsidier gjennom taxfreeordningen, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder