BEKYMRET: Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og tidligere kunnskapsminister Trond Giske (Ap) mener utviklingen er alvorlig, og kan skape klasseskiller i skolen.
BEKYMRET: Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og tidligere kunnskapsminister Trond Giske (Ap) mener utviklingen er alvorlig, og kan skape klasseskiller i skolen. Foto:

Leksehjelpsmarkedet tredoblet siden 2008

Frykter klasseskille i norsk skole

INNENRIKS

Privatmarkedet for leksehjelp har økt kraftig. De tre siste årene er det årlig blitt opprettet 100 bedrifter som tilbyr hjelp med skolearbeidet. Nå fryktes delt skolevesen.

Publisert: Oppdatert: 09.05.16 07:02

Stadig flere foreldre kjøper leksehjelp til barna sine. Og bransjen vokser i takt med den massive etterspørselen.

Tall VG har innhentet fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene viser at det i 2008 var 111 aktive timelærervirksomheter i Norge. Per januar 2015 var tallet tredoblet til 300 aktive timelærervirksomheter.

I tillegg viser Brønnøysundregistrene en voldsom vekst i opprettelse av nye selskaper. Siden 2013 er det blitt opprettet 100 nye timelærervirksomheter hvert år. Tallet var 45 nye bedrifter per år fra 2010 til 2012. Over 40 prosent av alle slike bedrifter er opprettet de fem siste årene.

Fallitterklæring

De fleste bedriftene registrert under timelærervirksomhet tilbyr privatundervisning i matematikk, realfag og språk.

– Alle elever, uavhengig av bakgrunn og økonomi, skal få fullverdig utdannelse i den offentlige skolen. Det er et problem hvis denne utviklingen er tegn på at noen foreldre ikke tror skolen holder god nok kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Også tidligere kunnskapsminister Trond Giske (Ap) er bekymret for at privatundervisningen fester grep i samfunnet.

– Denne utviklingen er en fallitterklæring. Fordi den gir uttrykk for at foreldre ikke føler barna deres får god nok tilpasset opplæring i vanlig skole. Vi ser konturene av et klasseskille i skolen, sier Giske.

Svart marked

Utdanningsforbundet mener den markant økningen tyder på at det også er en klar økning i elever som kjøper slike tjenester.

– Konsekvensen av dette er at elever med foreldre som har råd til det, får et bedre tilbud enn de øvrige elevene. Det undergraver den politiske ambisjonen om at alle skal gis like muligheter i norsk skole. Dette er det alvorligste ved denne utviklingen, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet

Totalt er det 982 registrerte leksehjelpsbedrifter i Norge per utgangen av 2015. SSB har registrert sysselsetting og/eller omsetning hos en av tre.

– I tillegg kommer det svarte markedet. Jeg tror det markedet er stort. Dette er stort sett lærerstudenter eller matematikkstudenter som tilbyr leksehjelp til lavere pris, sier Vibeke Fængsrud, daglig leder i House of math.

House of math er et privatundervisningsselskap i Oslo, som har vært i drift siden 2006.

Flest i Oslo

Det er først og fremst i Oslo at leksehjelpen er mest utbredt. Av alle timelærervirksomheter i Norge, ligger én av tre i Oslo. Til sammenligning bor én av ti nordmenn i hovedstaden, som huser landets mest ressurssterke befolkning: 48 prosent har høyere utdannelse i byen.

– Vi har i denne perioden sett en dreining i retning av mer testing, kartlegging og rangering i norsk skole. I tillegg har vi hatt en samfunns- og velstandsutvikling, særlig i sentrale strøk, der det blir vanligere å kjøpe tjenester foreldre selv utførte tidligere. At én av tre bedrifter ligger i Oslo, beror trolig på at begge disse tendensene er ekstra tydelige der, tror Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Kunnskapsministeren på sin side mener at veldig mye tyder på at osloskolene er blant de beste i landet.

– Utviklingen her kan ha helt andre forklaringer, som vi ikke kan gjøre noe med. Vi kan ikke forby privatlærere, sier Isaksen.

55000 har valgt bort offentlig skole

At stadig flere foreldre søker tilbud utenfor den offentlige skolen, er tydelig også i tallene på privatskoler: I 2001 var det 154 private grunnskoler og videregående skoler i Norge. I 2015 er antallet økt til 336 skoler.

Antall barn og ungdommer som går på privatskoler i Norge er fordoblet de siste årene. 55.000 elever har valgt bort den offentlige skolen. På begynnelsen av 2000-tallet var det til sammenligning i underkant av 27.000 elever som gikk på private skoler, viser tall VG har hentet inn fra Utdanningsdirektoratet.

Ap-nestleder Trond Giske har forståelse for at foreldre gjør alt de kan for at barna skal klare seg godt på skolen.

– Foreldre vet hva det betyr å ha fullført videregående skole, fått gode karakterer og kommet videre i et arbeidsmarked som er tøffere enn noensinne, sier han.

Løsningen

Giske mener større lærertetthet, tidlig innsats, bedre oppfølging og flere spesialpedagoger kan demme opp for den massive etterspørselen etter privatlærere og privatskoler.

– Det sier seg selv at med 30 elever i klassen, blir det ikke mange minutter på hver i individuell oppfølgning. Det hjelper ikke å gi læreren mer faglig kompetanse hvis de ikke har tid til å følge opp hver enkelt elev, mener Giske.

Torbjørn Røe Isaksen mener regjeringens satsing på videreutdanning av lærere, tidlig innsats og minst 1000 nye lærerstillinger fra 1–4 klasse, kan reduserer behovet for privatlærere.

– Det ligger en advarsel i utviklingen i leksehjelpsmarkedet, hvis ikke kvaliteten på de offentlige tilbudene er gode nok, så risikerer vi at flere fra middelklassen kjøper seg ut, avslutter kunnskapsministeren.

Under kan du se diskusjon om kronprinsparets valg av privatskole til sine barn:

Her kan du lese mer om