NY STYRING: Tirsdag holdt helseminister Bent Høie (H) sin første sykehustale som statsråd på Rikshospitalet i Oslo. Foto: NTB/SCANPIX

Vil gi mer tid til pasientene: Går ned fra 100 til 50 sykehuskrav

Slik vil Bent Høie avbyråkratisere Helse-Norge

Ap: - Slår inn åpne dører

Helseminister Bent Høie (H) halverer antall styringskrav til helseregionene. Han anklager de rødgrønne for å ha innført unødvendig rapportering som stjeler av pasienttiden.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Tirsdag holdt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sin første tale til landets sykehus. Gjennom tre direktesendte kvarter gjorde han rede for sine politiske mål og forventinger til spesialisthelsetjenesten i 2014.

Høie kunngjorde at Høyre/Frp-regjeringen går ned fra de rødgrønnes om lag 100 styringskrav til de regionale helseforetakene. Nå skal de fire regionene måtte forholde seg til kun 50 krav. Reduksjonen er en del av de blåblås plan om å avbyråkratisere Norge.

Her kan du se opptak av sykehustalen.

Færre tellekanter

- Vi følger nå opp regjeringens ambisjon om å redusere byråkrati, styringskrav og tellekanter. Vi må ha tillit til at de som jobber i offentlig sektor kan tenke selv, og vi vil unngå dobbeltrapportering, sier Høie til VG.

Etter å ha gått gjennom oppdragsdokumenter og protokoller, har regjeringen endt opp med å kutte 20 av 40 krav i foretaksmøtet og 30 av 60 i oppdragsdokumentet.

Les også: Dette er Støres krav til sykehusene

Dropper flere registeringer

Av krav som forsvinner, finner vi blant annet:

** Krav om at flertall av styremedlemmene skal oppnevnes blant politikere.

** Krav om at de regionale helseforetakene skal bistå i arbeidet med en gjennomgang av pasientstrømmer.

** Registrering av reduksjon i andelen fødselsrifter, noe som også registreres gjennom Medisinsk fødselsregister.

** Registrering av alle epikriser som er sendt ut innen syv dager, som allerede registreres i Norsk pasientregister.

** Det samme gjelder registrering av fravær av korridorpasienter.

Høie: - Helt nødvendig opprydning

- Den forrige regjeringen hadde for mange krav og for mye dobbelrapportering. Dette har vært en helt nødvendig opprydning og innskjerping, mener Høie.

- Er dette en symbolpolitikk for regjeringen?

- Det er ikke symbolpolitikk, men reell politikk. Vi har fått et klart oppdrag fra statsministeren om at dette skal gjennomføres, svarer Høie.

FØRSTE SYKEHUSTALE: Fritt behandlingsvalg sto langt oppe på listen over blåblå valgløfter, men helse- og omsorgsminister Bent Høie understreker at prinsippet først i 2017 vil gjelde alle pasienter. Statsråden holdt tirsdag tale på Rikshospitalet. Foto: NTB/SCANPIX

Les også: Mer papirarbeid for legene med de rødgrønne

Freder enkelte krav

Med færre krav, øker også forventingen til at de gjenstående kravene følges opp, ifølge Høie.

- Vi får ikke dobbelt så god helse med dobbelt så mange mål. Det er viktig at de sykehusansatte får mest mulig tid med pasientene.

Blant de rødgrønne sykehuspunktene som blir stående ved lag, er reglen om en gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten på under 65 dager, at hvor lang ventetiden faktisk er oppdateres månedlig og at ambisjonen fremdeles er å begrense andelen midlertidige stillinger i helseforetakene.

Lover kortere ventetid

I sykehustalen lovet Bent Høie å ta tak i seks løsninger som ifølge ham vil gjøre norsk helsevesen bedre:

** Innføre fritt behandlingsvalg. Prinsippet om å velge selv mellom privat og offentlig vil i første omgang gjelde rus og psykisk helse, og vil etter planen omfatte alle pasienter først i 2017.

** Redusere ventetid for kreftpasienter.

** Lage en opptrappingsplan på rusfeltet og bygge ut psykisk helsevern i kommunene.

** Legge frem en nasjonal sykehus- og helseplan.

** Skape bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom bedre ledelse, systemer og kultur.

** Satse på IKT og kommunikasjon.

Lysbakken mener det er feil medisin

RIS OG ROS: SV-leder Audun Lysbakken roser Høie for kravkutt, men er negativt til privatiersing. Foto: JAVAD M. PARSA/VG

SV-leder Audun Lysbakken er positiv til Høies gjennomgang av sykehuskrav, men er dypt skeptisk til å øke bruken av private helseaktører.

- Høyres helsemedisin vil gjøre pasienten sykere. Mer butikk i helsevesenet betyr mindre tid til pasientene og mer tid til skjemaer, anbudsdokumenter og kontroller, sier Lysbakken til VG.

SV-lederen tror det blir mer krav og rapportering med økt kommersialisering i sykehusene.

- Vi trenger medisin mot overdrevet detaljstyrt kommersialisering, det vil vi aldri få fra Bent Høie og Høyre, sier han.

Ap ønsker velkommen etter

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen kunne - før den detaljerte listen over kravkutt var offentlig - rose Høie for å slå ned på unødvendig byråkrati.

ROSER HØIE: Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen er enig i at det har blitt i overkant mange sykehuskrav. Foto: SCANPIX

- Jeg er glad for at han følger opp det Jonas Gahr Støre startet opp med for over ett år siden, som er nøyaktig det han nå foreslår. Høie slår inn åpne dører, mener Micaelsen.

Ap-politikeren er enig i at det over tid er blitt en opphopning av rapporteringskrav til sykehusene.

- Ap har sittet i regjering de siste åtte årene. Hvor kom disse overflødige kravene fra?

- De er et resultat av at behandlingsmetoden har endret seg, at man kan måle langt flere ting enn tidligere, og at det har vært politiske prioriteringer fra ulike regjeringer, svarer Micaelsen.

- For mange faktorer

- Støtter dere nå å fjerne egen sykehusstyring?

- Arbeidet startet for halvannet år siden. Alle som har hatt politisk makt i Norge opp gjennom årene har opplevd at krav fra befolkningen, pasienter, fagmiljøer om å ha stadig mer informasjon, tilsyn og kontroll, fører til at man får for mange faktorer å forholde seg til.

Slik Micaelsen ser det, kan den enkelte oppgaven være velbegrunnet, men at de samlet sett blir for mange.

Ingen dato for ny sykehusmodell

Organiseringen av sykehus-Norge har de siste årene blitt hyppig diskutert på Stortinget. Høyre og Frp har vært krystallklare på at de vil avvikle de regionale helseforetakene. Det samme har KrF. De tre partiene mener at foretakene er til hinder for effektiv struktur, pasientflyt og kompetanseoverføring.

Helseminister Bent Høie ville imidlertid ikke lansere noen nedleggelsesdato i sykehustalen.

- Vi kommer til å gjennomføre regjeringens politikk med å legge ned de regionale helseforetakene, men først skal vi legge frem og få vedtatt en nasjonal helse- og sykehusplan, sier helseministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder