Politiets Fellesforbund: «Ekstremt dårlig vurdering»

Politiet skal ikke lenger bære våpen

Politidirektoratet mener det ikke lenger er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen av politiet. Politiets Fellesforbund er helt uenig.

  • Marthe Berg

Artikkelen er over fire år gammel

Etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la frem sin nye trusselvurdering har politidirektoratet gjennomgått den midlertidige bevæpningen av politiet og konkludert med at politiet må gå tilbake ordningen med lagring av våpen i bilene.

– Sannsynligheten for et terrorangrep er redusert, herunder faren for angrep på personell fra forsvar og politi. Vår samlede faglige vurdering er at det ikke lenger er grunnlag for å fortsette den midlertidig bevæpningen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse fredag morgen.

Det mener Politiets Fellesforbund er en «ekstremt dårlig vurdering», skriver NTB.

– Vi kan ikke se at trusselen mot politiet er redusert nok til at det er fornuftig å fjerne bevæpningen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

– Politidirektøren understreket selv at trusselnivået ikke er nede på det nivået som var før den midlertidige bevæpningen ble igangsatt. Politiets Fellesforbund finner det særdeles uklokt å avslutte den midlertidige bevæpningen, sier han.

PST: Svekket ekstremistmiljø

For ett år siden beskrev PST en negativ utvikling i trusselbildet mot Norge, noe som gjorde at politiet fikk tillatelse til å bære våpen i fire uker. Den midlertidige bevæpningen har siden blitt forlenget en rekke ganger, skriver NTB.

SLUTT PÅ DETTE: Politiet skal ikke lenger være bevæpnet med pistol, men oppbevare tjenestevåpenet i bilen slik de gjorde tidligere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

I slutten av oktober gikk PST imidlertid ut og sa at ekstremistmiljøet er svekket, og at de derfor vurderer det slik at sannsynligheten for et angrep fra IS-sympatisører i Norge er noe mindre enn for ett år siden.

– Da vi anmodet om midlertidig bevæpning for et år siden var det en vanskelig beslutning. Vi tvilte oss frem til at det var riktig og nødvendig, sier Humlegård, og fortsetter:

– Vi ønsker å få samlet alle erfaringer etter dette året og vurdere det opp mot et nytt trusselbilde.

Politidirektoratet har besluttet at politiet skal gå tilbake til ordningen med fremskutt lagring i bil snarest mulig, senest innen 17. november.

Les også: Politidirektøren: - Eksponeringen i media har økt faren for vådeskudd

Tajik og Anundsen uenige

Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) har vært kritisk til en eventuell fornyelse av tillatelsen.

– Jeg mener at vi nå begynner å nærme oss en situasjon der den midlertidig bevæpningen har vart så lenge at det er naturlig å vise mer aktiv handling for å finne alternative tiltak, sa hun til NTB forrige uke.

Under en høring i justiskomiteen på Stortinget forrige uke sa at enstemmig Storting nei til generell bevæpning som et tiltak i Norge.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) innrømmet at han har et annet syn på bevæpning, og har bedt Politidirektoratet vurdere alternative tiltak for å redusere faren for angrep og nødvendigheten av å bruke våpen. Blant annet har han bedt dem undersøke muligheten for å bruke elektrosjokkvåpen.

Les også: – Politiet går med skyteklare våpen i tjeneste

– Viktig med årvåkenhet

Til VG uttrykker Tajik fredag formiddag at hun er fornøyd med beslutningen som ble fremlagt på fredagens pressekonferanse.

– Det er bra for landet at sannsynligheten for terrorangrep er redusert, og at politiet går fra våpen på hofta og tilbake til fremskutt lagring av våpen i bil, sier hun.

Også Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ser positivt på avgjørelsen.

FORNØYD: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener fredagens beslutning tyder på at vi er tryggere enn vi var for et år siden. Foto: Jo Straube , VG

– KrF er i utgangspunktet mot generell bevæpning, men aksepterte midlertidig bevæpning som følge av at trusselnivået var forhøyet. Vi er veldig glade for at nivået nå har gått ned. Det betyr at landet er tryggere, og vi tror på at det er best at politiet har lett tilgjengelig våpen i bilen, men at de ikke må gå med våpen på hoften, sier han til VG.

Ropstad mener debatten rundt bevæpning av politiet har vært krevende for både motstanderne og de som er for at politiet skal bære våpen, men at det fremdeles er nyttig med mer informasjon og diskusjon rundt alternative tiltak.

– Bakgrunnen for at politiet har bedt om bevæpning er bygget på en trusselvurdering Stortinget ikke kjenner til, men som PST kjenner. Når fagetaten og de som kjenner innholdet i trusselvurderingen nå sier at det ikke lenger er behov for å fortsette den midlertidige bevæpningen har jeg full tillit til den vurderingen.

Høyres justispolitiker Hårek Elvenes mener det er grunn til å være på vakt til tross for et endret trusselbilde, og minner om at terrortrusselen kan øke igjen.

– Dette er en naturlig konsekvens av PSTs siste trusselvurdering. Terrortrusselen vurderes nå som lavere. Dette kan fort endres i sett i lys av omskiftelige internasjonale forhold. Derfor er det viktig med fortsatt årvåkenhet i samfunnet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder