BER FOLK ÅPNE DØREN: Statsminister Erna Solberg håper folk som har mulighet melder seg som fosterforeldre til den stadig økende strømmen av enslige mindreårige asylsøkere. Arkivfoto. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Erna ber folk åpne hjemmene sine for flyktningbarna

Statsminister Erna Solberg (H) håper engasjementet for flyktningkrisen vil føre til at flere melder seg som fosterforeldre.

Hittil i år har det kommet 503 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år til Norge. Myndighetene anslår at antallet vil nå 1000 innen nyttår, og flere og flere må vente lenge på å bli bosatt etter å ha fått innvilget opphold.

Årsaken er at kommunene ikke får refundert like mye som før av de eventuelle barnevernsutgiftene de kan måtte få dersom de tar imot barna. Refusjonsordningen ble vedtatt omgjort for to år siden, og nå arbeider regjeringen med å se på hva som kan løse situasjonen i forbindelse med den pågående flyktningkrisen.

Les også: Hjort vil ha revisjon av asyl-returer

I mellomtiden ber statsminister Erna Solberg folk åpne hjemmene sine.

– Dette er en av våre store utfordringer. Dette er barn som trenger intensiv hjelp og en nær og normal familiestruktur for å klare seg best mulig. Omsorgssentrene er et godt tilbud, men det er ikke et sted å være over tid, sier Solberg til VG.

De neste to ukene rettes kampanjen «Har du rom for en til?» mot familier som ønsker å ta imot flyktningbarn.

Les også: UDI-direktøren om flyktningkrisen: Vi forsto ikke alvoret før i august

– I denne flyktningsituasjonen har vi sett et voldsomt engasjement. Det er ikke alle som kan eller vil være fosterhjem, men jeg oppfordrer flere familier til å kontakte fosterhjemstjenesten. Vi trenger både fosterhjem og verger til enslige mindreårige, sier Solberg.

– Du er selv forelder. Hvordan berører historiene til disse barna deg?

– Jeg synes det er forferdelig å tenke på usikkerheten og farene de utsettes for. Vi vet at menneskesmuglere tjener penger på transport, men at de også driver med mye annet. Det er farefullt og angstfylt, og for mange er det vanskelig å forstå at det er de voksne, enten det er menneskesmuglere eller støttepersoner, har satt dem i en slik situasjon. Unge asylsøkere er en risikogruppe. Selv om det skulle gå bra, er reisen og opplevelsen en psykisk påkjenning.

– Ville du selv valgt å bli en fosterfamilie, dersom du hadde hatt en annen jobb?

– Når du har barn er det en beslutning familien må ta sammen, det er ikke noe jeg kan bestemme alene. Men jeg tror at mange ville opplevd det som en berikelse. Jeg kjenner mange som har vært fosterforeldre. Det kan være krevende, men man får mye igjen for det som menneske.

Les også: Barnefamilier kan bli returnert til Syria

Kan ikke si om det kommer mer

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sier til VG at hun er kjent med utfordringen med bosetting av asylbarna.

JOBBER MED SAKEN: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) varsler tilleggsproposisjon til statsbudsjettet mot månedsskiftet. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Vi har satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS for å se på løsninger på dette. Videre jobber regjeringen med tilleggsnummeret til budsjettet og jeg kan ikke si noe mer utover det.

Horne presiserer at selv om kommunene får dekket 80 prosent av kostnadene til barnevernstiltak, har regjeringen økt det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige, slik at de reelt sett får dekket 90 prosent.

– Men likevel er nettopp denne ordningen årsaken til den manglende viljen i kommunene?

– Ja, og det er jeg og regjeringen vel kjent med. Men om det kommer mer kan jeg ikke uttale med om så lenge regjeringen jobber med tilleggsproposisjonen, som er varslet om et par ukers tid, sier Horne.

Også Horne oppfordrer folk i kommunene til å åpne hjemmene sine for flyktningbarn som venter på bosetting.

– Både statsministeren og jeg oppfordrer folk til å melde seg som fosterforeldre, for det trenger disse barna nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder