FIKK IKKE STILLE I UNIFORM: Operasjonsleder Charles Bøgild i politiet fikk ikke stille opp i uniform da VG tok bilder.

FIKK IKKE STILLE I UNIFORM: Operasjonsleder Charles Bøgild i politiet fikk ikke stille opp i uniform da VG tok bilder. Foto: Marie Von Krogh

Operasjonsleder i politiet: I kriser må vi leie helikopter av private

Etterlyser dedikert helikopterkapasitet til transport av politifolk

Justisminister Anders Anundsen (Frp) skryter av bedre helikopterkapasitet i politiet, men operasjonsleder Charles Bøgild i Sør-Vest politidistrikt merker ikke noe til det.

Mona Byrkjedal
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Politiet har i dag bare to politihelikoptre, som begge står i Oslo. Politidistriktene rundt om i landet er derfor henvist til å benytte seg av Forsvarets helikoptre og redningshelikoptre ved behov.

Ifølge operasjonsleder Charles Bøgild i Sør-Vest politidistrikt, er ikke det reelle alternativ for politiet utenfor det sentrale østlandsområdet:

– Har vi et akutt tilfelle der vi har behov for å forflytte egne mannskaper med helikoptertransport, må vi kontakte sivile selskaper for å høre om det er mulig for dem å skaffe helikopter til oss, sier Bøgild.

Ringerunde

Han har 35 års operativ erfaring fra politiet, og har jobbet som operasjonsleder i snart ti år.

Bøgild opplyser at politiet har en oversikt over private helikopterselskaper i distriktet, som de kan å ringe innen vanlig arbeidstid. En del av disse er tilknyttet oljebransjen.

– Her er det med andre ord liten sjanse for å treffe på et ledig mannskap og helikopter som kan hoppe på et krevende oppdrag for politiet. Det er en lang og omfattende prosess, og det har vi ikke tid til når behovet er akutt. Vi må i stedet satse på andre transportmidler som båt og bil.

Den erfarne operasjonslederen merker et økt behov for å kunne transportere mannskap over lengre strekninger, og mener den nye politireformen med større politidistrikter ikke vil gjøre det mindre. Han etterlyser en dedikert helikoptertransport for politiet.

– Det har vi per i dag ikke. Det er kun Oslo og det sentrale Østlandet som i mine øyne besitter en helikopterberedskap, sier Bøgild.

Anundsen sier det er bedre

Nylig uttalte statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet at politiet har flere helikopterressurser tilgjengeliggjort i dag, enn på lenge.

IKKE ENIG: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) mener situasjonen er bedre enn tidligere. Foto: Helge Mikalsen VG

– Man kan selvfølgelig mene at man burde hatt eget politihelikopter i Sør-Vest, men det er ikke realistisk eller aktuelt. Nå har vi mer ressurser enn vi noen gang har hatt før, slår justisminister Anders Anundsen (Frp) fast overfor VG.

Han viser til at regjeringen nylig har inngått en ny avtale med AMK, slik at politiet nå skal kunne bruke sivile ambulansefartøy som supplement.

– Vi har også et avklart forhold med redningshelikoptrene, tre nye helikopteravtaler med kystverkets lufttjeneste, vi har kjøpt inn 16 nye redningshelikoptre og vi har en god avtale med Forsvaret om bruk av deres ressurser på Rygge og i Bardufoss.

Les mer: Redningsleder Bjørn Jarle Åmlid er kritisk til at politiet skal bruke redningshelikoptre

– Men det er dette Bøgild mener ikke er et reelt alternativ?

– Spørsmålet er jo: Hvordan vil situasjonen vært uten? Det er alternativet. Det må være vesentlig bedre at det foretas en vurdering av bruk enn at det ikke gjør det. Det er ikke noe problem for dem å leie hvis de ønsker det og har ressurser til det, men vi er avhengige av å bruke ressursene vi har på best mulig måte, sier justisministeren.

– Er dette godt nok?

– Det er alltid sånn at når man kjøper en ny folkevogn, skulle man ønske det var en Mercedes i stedet, men vi er milevis bedre enn de var for tre år siden.

– Om det er blitt bedre eller ikke: Er det godt nok nå?

– Det er ikke godt nok. Vi er alltid på utkikk etter å finne løsninger som er bedre. Vi har sett på mulighetene for å leie helikoptre, og er i dialog med dem for å se hvordan vi kan gjøre samarbeidet enda bedre, sier Anundsen.

– Tåkelegging

Operasjonsleder Bøgild mener svarene fra justisministeren vitner om at politikerne har en annen virkelighetsforståelse enn hva politiet har, og etterlyser klarhet.

– Slik jeg ser det, er dette en politisk tåkelegging. De må tørre å si at dette er et kostnadsspørsmål og at de ikke prioriterer det. Jeg reagerer på at det i stedet blir fremstilt som at beredskapen er god. Politisk ledelse beskriver en helikopterberedskap for politiet som jeg ikke kjenner meg igjen i, sier Bøgild.

– Det er ikke et eneste område man kan si at det ikke handler om prioritering og manglende vilje. Realiteten er at transportkapasiteten er langt bedre, svarer Anundsen.

Visepolitimester Gøril Våland i Sør-Vest politidistrikt opplyser overfor VG at hun ved et eventuelt økt budsjett, heller ville ha rustet opp den generelle beredskapen i distriktet.

– Bøgild har gode kunnskaper om helikoptre og hvilke muligheter disse har, men helikopterberedskapen kan ikke løse alle situasjoner og alle utfordringer. Politidistriktet ville hatt større gevinst av å øke antall politioperativt personell, antall kjøretøy, båter og annet operativt utstyr, sier Våland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder