REDUSERT: Sykehuset i Narvik er et av fem som kan miste akuttfunksjoner.

REDUSERT: Sykehuset i Narvik er et av fem som kan miste akuttfunksjoner. Foto: Michael Ulriksen , NTB scanpix

Fem sykehus kan miste akuttfunksjoner

Sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord kan miste akuttfunksjoner. Det fremgår av regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Helseminister Bent Høie la fredag fram regjeringens Nasjonale helse- og sykehusplan.

Et av de mest sentrale punktene i planen er oppgavefordelingen mellom sykehusene rundt om i landet.

Helseministeren påpeker at pasienter skal bli møtt av den samme kvaliteten uansett hvor i landet man befinner seg, og viser til at det innenfor kirurgi er stadig større grad av spesialisering.

I planen er det laget to ulike scenarioer for hvordan organiseringen ved de minste sykehusene.

I det ene scenarioet foreslås det at sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord består som akuttsykehus, men uten 24 timers døgnvakt i kirurgi.

Helseministeren understreker at dette ikke er en konklusjon, men et scenario som skal vurderes. Spørsmål som dreier seg om blant annet transport, geografisk tilgjengelighet og lignende, må besvares før det tas noen avgjørelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder