SKJERPET STRAFF: Høyesterett dømte Øygard til ett år lengre straff enn i Lagmannsretten. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Øygard må feire jul i fengsel

- Jeg bryr meg ikke om denne dommen

Eks-ordfører Rune Øygard må belage seg på å feire jul på lukket avdeling - enten i Gjøvik eller Hamar fengsel.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Det vanlige er at innkallelse til soning skjer innenfor en tremånedersperiode etter at rettskraftig dom foreligger, sier leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, som legger til at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke denne konkrete saken.

Kriminalomsorgen har ikke tatt endelig stilling til soningssted, men Svenkerud sier at det ut fra innholdet og alvorlighetsgraden i den foreliggende dom og geografiske hensyn hvor vedkommende er bosatt, at det står mellom de to mjøsbyene - alternativt Ullersmo. Derfor er ifølge Svenkerud det mest aktuelt at han soner i Gjøvik fengsel.

Til tross for knusende dommer i tre rettsinstanser, fortsetter Øygard å hevde sin uskyld.

- Jeg bryr meg ikke om denne dommen. Den er basert på løgn, hevder Øygard til VG.

Høyesterett fant på sin side ingen formildende omstendigheter for Rune Øygard, og ga ham i dag en skjerpet straff på 2 år og tre måneder. Den tidligere Ap-ordføreren er dømt for gjentatte overgrep mot jenta fra hun såvidt var fylt 14 år til like før hun fylte 16 år.

LARSEN TIL VGTV: Straffen er for streng

Blir ikke særbehandlet

Øygard må etter vanlig praksis sone en tredjedel av straffen på to år og tre måneders fengsel i lukket avdeling før han i det hele tatt kan søke om permisjon. Det betyr ni måneder før han kan besøke sin hjembygd igjen.

- At man må sone en tredjedel før man kan få permisjon er riktignok ikke et absolutt krav, men det skal litt til før man fraviker denne praksisen, sier Svenkerud.

- Hvordan vil Øygard bli behandlet av dine medlemmer, fengselsbetjentene?

- Vårt mannskap er profesjonelle og håndterer absolutt alle innsatte likt. At vedkommende er kjent og har vært i offentlighetens søkelys har absolutt ikke noen betydning. En kjent person vil derfor ikke oppleve noe negativt fra tjenestemennenes side. Men vedkommende vil heller ikke få noen fordeler som andre innsatte ikke har. Fordelen med at soningen skjer på mindre steder, som Gjøvik og Hamar, er at forholdene er gjennomsiktige og synlige.

- Hvordan tror du innsatte vil ta i mot en person som er kjent og dømt for utukt med en ung kvinne?

- Vår erfaring, på generelt grunnlag, er at en kjent person hvis sak har vært mye i media ikke kan lyve på seg noe annet enn han eller hun er dømt for. Det betyr også at sikkerheten for vedkommende - og for samfunnet - vil bli godt varetatt for vedkommende, sier Knut Are Svenkerud.

Knusende dom

Ordyden i Høyesteretts avgjørelse er knusende på flere punkter:

** Høyesterett konkluderer med at omfanget av den seksuelle omgangen i seg selv er klart skjerpende, og at tidsrommet det foregikk over viser at «viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk».

** Høyesterett mener at den store aldersforskjellen i seg selv er straffskjerpende, og at Øygard har trukket jenta inn i en voksen manns seksualliv.

** Det vektlegges at Øygard har misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå seksuell omgang med jenta.

** Høyesterett viser til at det i lagmannsrettens dom går frem at Øygard overtalte jenta til å innlede et forhold med en jevnaldrende gutt. «Foruten å underbygge planmessigheten i hans overtredelser, innebar dette i seg selv en grov krenkelse av både fornærmede og den jevnaldrende gutten. Dette er klart straffskjerpende», heter det i Høyesteretts avgjørelse.

Les også

 1. Professor om Øygard-dommen: - Ikke oppsiktsvekkende

  Jus-professorer er uenige om hvorvidt Øygard-dommen vil påvirke lignende saker i fremtiden.
 2. Aktor: Tilfreds med at de har skjerpet dommen

  Aktor Thorbjørn Klundseter er glad for at Høyesterett har skjerpet dommen mot Rune Øygard.
 3. Jenta om Øygard-dommen: Det har vært fire tunge år

  17-åringen er svært lettet etter at Høyesterett i dag skjerpet dommen mot overgrepsdømte Rune Øygard.
 4. Jentas familie: Glade for at dette er over

  Familien til jenta er lettet over at Rune Øygard får skjerpet straff - men synes straffen godt kunne vært strengere.
 5. Vil ha dobbel fengselsstraff for Øygard

  HØYESTERETT (VG) Statsadvokat Thorbjørn Klundseter argumenterte for å doble straffen for eks-ordfører Rune Øygard.
 6. Øygards forsvarer: Straffen er for streng

  Rune Øygards forsvarer reagerer på at Høyesterett har skjerpet straffen.
 7. Taus Øygard på plass i Høyesterett

  HØYESTERETT (VG) Rune Øygard ville ikke snakke med pressen da han ankom Høyesterett.
 8. Jusprofessor har ingen tro på strafferabatt for Øygard

  Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard vil neppe få strafferabatt som følge av den enorme medieomtalen og sin…
 9. Mener mediedekningen bør gi Rune Øygard mildere straff

  Rune Øygards forsvarer kaller omfanget av mediedekningen «helt ekstremt formidabel», og mener straffen på 15 måneders…
 10. Høyesterett behandler Øygards straff i september

  Dommerne i Høyesterett skal nå ta stilling til hvorvidt fengselsstraffen den tidligere Vågå-ordføreren ble idømt på ett…
 11. - Rune Øygard vil fortsette å kjempe for sin uskyld

  (VG Nett) Jenta (17) er lettet over at Høyesterett forkastet anken. Tidligere ordfører Rune Øygard mener at kampen ikke…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder