PARTIMANN: Alf Erik Andersen er sentral i Frp, her på talerstolen under partiets landsmøte på Gardermoen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Frp-statssekretær fikk også ordførerlønn – tjente 433.000 kroner på tre måneder

I desember fikk Frp-topp Alf Erik Andersen lønn både som statssekretær og som ordfører. Så fikk han etterlønn i strid med loven fra hjemkommunen, mens han satt i regjering.

 • Runa Fjellanger
 • Eiliv Frich Flydal
 • Alf Bjarne Johnsen

Frp-veteran Alf Erik Andersen fortsatte å få utbetalt ordførerlønn etter at han ble hentet til stillingen som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i fjor, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Andersen har vært ordfører i Mandal kommune siden 2015. Kommunen ble formelt nedlagt ved nyttår.

Det hindret ikke Andersen fra å få ytterligere halvannen måned etterlønn. Pengene ble utbetalt av nyetablerte Lindesnes kommune i januar, mens Andersen sto i jobben som statssekretær i Oslo, og i februar.

STATSSEKRETÆR: Her er Andersen (nr to fra venstre) sammen med justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Tore Kristiansen, VG

Andersen opplyser til VG at årslønnen i hver av stillingene tilsvarte en stortingslønn på 987.997 kroner.

Dermed tjente Andersen over 332.000 kroner fra stat og kommune i løpet av desember og januar.

– Jeg føler ikke jeg har gjort noe feil, og jeg har vært åpen og ærlig hele veien, sier Andersen til VG.

– Jeg ga tydelig beskjed om at det var sånn det var, og det var ingen som reagerte på det.

– Hvem ga du beskjed til?

– Det ga jeg til departementet da jeg begynte der, til Statsministerens kontor og til partiledelsen. Så lenge det var en ny ordfører på plass og jeg var mer i en slags beredskapssammenheng hvis det skulle skje noe. Det var ingen som reagerte på det.

– Skjedde det noe?

– Nei, det var ikke mye det, sier Andersen.

LITE JOBB: Det skjedde ikke mye i siste måneden i jobben som ordfører, forteller Andersen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ordfører «på papiret»

Ordføreren i den nye storkommunen Lindesnes tiltrådte allerede 1. november 2019, to måneder før Mandal kommune formelt ble lagt ned.

– Vi hadde en åpen dialog med ham og rådmannen om at jeg formelt på papiret var ordfører ut året i beredskapssammenheng, men at han var daglig til stede og jeg kunne være statssekretær samtidig, sier Andersen.

Dermed kunne Andersen heve lønn både som ordfører og som statssekretær i desember.

Muntlig henvendelse – mer penger

Andersen gikk av som ordfører i Mandal ved nyttår. Irene Lunde er enhetsleder ved rådmannens stab i Lindesnes kommune som har håndtert etterlønnen.

– Det ble gjort en muntlig henvendelse til lønningskontoret om halvannen måneds etterlønn til Andersen, sier Lunde til VG.

Halvannen månedslønn tilsvarte 113.000 kroner.

– Hvem gjorde den henvendelsen til lønningskontoret?

– Det vet jeg ikke, sier Lunde, som bekrefter at etterlønnen ble utbetalt fra kommunen til Andersen den 12. februar i år.

Andersen opplyser at han heller ikke er kjent med hvem som tok kontakt med lønningskontoret om etterlønnen hans.

Kommuneloven

Kommuneloven slår fast at slik ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt.

– Loven er helt klar når det gjelder ettergodtgjørelse, så må den avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det er ikke noe unntak dersom du blir utnevnt til statssekretær, sier Sigrid Stokstad, som satt i det regjeringsoppnevnte Kommunelovutvalget frem til 2016.

Utvalget utarbeidet ny kommunelov, som trådte i kraft i fjor. I dag er Stokstad forsker ved OsloMet, jurist med doktorgrad i kommunalt selvstyre og har nylig skrevet en kommentar om den nye kommuneloven i fagtidsskriftet Juridika.

Professor: – Må betale tilbake

Stokstad får støtte fra Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Bernt har utgitt en rekke bøker om blant annet kommunalrett.

REAGERER: Professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Så lenge han får penger fra annet hold, skal dette trekkes fra i ettergodtgjøringen fra kommunen. Dersom han har mottatt ettergodtgjøringen fra ordførervervet samtidig som han hadde annen inntekt, må han altså betale pengene tilbake, sier jusprofessor Bernt.

VG har presentert funnene for professor i statsvitenskap Hilde Bjørnå ved UIT – Norges arktiske universitet. Bjørnå var også medlem i kommunelovutvalget og hun stiller seg bak vurderingene fra Bernt og Stokstad.

– For det brede laget av befolkningen vil det stride mot hva som føles rett. Så man bør rydde opp i det, sier Bjørnå.

Fikk utbetalt dobbel etterlønn

Andersen og resten av Frp gikk ut av regjering 24. januar. Det var knapt to måneder etter at han ble utnevnt til statssekretær.

Da sendte Andersen en søknad til Statsministerens kontor (SMK) om etterlønn på opptil tre måneder.

Han ba også om å få utvidet etterlønnen for det tidligere ordførervervet i Mandal kommune, fra halvannen til tre måneder, fordi han mistet jobben som statssekretær. Begrunnelsen for å søke der også, ifølge dokumenter VG har fått innsyn i, var at han ikke forventet å få en slik etterlønn fra SMK etter knappe to måneders innsats i regjeringen.

Nyetablerte Lindesnes kommune gikk med på å utvide etterlønnen til tre måneder.

«Setter pris på ordfører og kommunens vilje på min forespørsel», skriver Andersen til ansatte i en e-post VG har fått innsyn i.

Men i vedtaket ble det også gjort et fratrekk av de 24 dagene i januar som Andersen fikk lønn for å være statssekretær.

Også søknaden hos SMK gikk gjennom. Dermed var det to etterlønner på vei. 12. februar fikk eks-ordfører Andersen utbetalt etterlønn for januar og halve februar. Omtrent samtidig fikk han også én måneds etterlønn som eks-statssekretær.

Tilsammen ble det 111.000 kroner, før skatt.

På tre måneder tjente Andersen 433.000 kroner på de to offentlige stillingene, før skatt.

Mars måned er også omfattet av den forlengede etterlønnsperioden på tre måneder for ordførerverdet. Men på grunn av fratrekket for perioden som statssekretær i januar, blir det ingen utbetalinger den måneden. Andersen må leve av midlene han fikk utbetalt i januar og februar, forteller han.

– Får jo ikke post så ofte

Brevet fra Statsministerens kontor om at Andersen er innvilget etterlønn er datert den 6. februar.

– Jeg fikk det i postkassen her 10. eller 12. februar. Jeg ga beskjed samme dag som det brevet lå i postkassen. Da sendte jeg en mail til kommunen, så de kunne avregne det og jeg ikke skulle få dobbelt etterlønn.

VG har fått innsyn i denne e-posten.

– Men den mailen er først sendt 15. februar? På en lørdag.

– Du får jo ikke post så ofte lenger, så jeg fikk det i postkassen 12. februar, tror jeg, sier Andersen.

Andersen har ikke noen forklaring på hvorfor det tok ytterligere tre dager å varsle rådmannen.

I løpet av disse tre dagene, den 14. februar, avslører Dagbladet at den nyutnevnte fiskeriministeren Geir Inge Sivertsen (H) først fikk dobbelt lønn og etterlønn fra ordførervervet i Lenvik, samtidig med at han tiltrådte som statssekretær i fjor høst.

– Det med han Sivertsen har jeg ikke satt meg inn og det har overhodet ikke hatt innflytelse på meg. Jeg har bare vært opptatt av å være åpen og ærlig hele veien, sier Andersen til VG.

SENTRALSTYREMEDLEM: Andersen er sentralstyremedlem i Frp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kommunen: – Ikke i tråd med loven

Irene Lunde i Lindesnes kommune sier at etterlønnen til Andersen for januar og halve februar ble gitt i henhold til kommunens reglementet.

– Vi var ikke klar over at det reglementet ikke i var tråd med kommuneloven, sier Lunde til VG.

Det oppdaget først Lindesnes kommune senere i vinter.

Etter den nye forespørselen fra Andersen utvidet Lunde og Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagbakken (Ap) etterlønnsperioden til tre måneder.

Vedtaket om å doble perioden for etterlønn medførte at Andersen da bare hadde fått utbetalt én uke for mye.

– Han trekkes for denne uken når vi utbetaler honoraret deltagelse på kommunestyremøter fremover, sier Lunde.

Forsvarer dobbel-lønn

Andersen tjente totalt 160.000 kroner i desember for de to offentlige stillingene.

– Hvordan ønsker du å forklare VGs lesere at man mottar dobbel lønn for offentlige verv på den måten? Hvorfor er det rimelig og riktig å gjøre det?

– Det var fordi jeg hadde to jobber. Det er ikke uvanlig i dagens samfunn at mennesker har mer enn en jobb.

– Men man pleier jo å jobbe i de to jobbene? Du sier selv at det ikke skjedde noe særlig i den ene av dem?

– Som ordfører skjøttet jeg de ordføreroppgavene jeg skulle i desember, jeg var med på åpninger av butikker. Jeg hadde fullt trøkk på begge deler og hadde lange arbeidsdager, så det var en tøff måned, sier Andersen.

Ba ikke om permisjon

– Hvorfor valgte du ikke å fratre som ordfører da du fikk ny jobb som statssekretær?

– Fordi ordfører er jo folkevalgt verv. Enten må du sykmelde deg eller så må du flytte ut av kommunen. Det er de alternativene du har, sier Andersen.

– Jeg kan jo ikke bare si at nå vil jeg ikke være ordfører lenger. Det kan du ikke etter loven.

– Hvem er det som peker ut ordføreren i Mandal?

– De er valgt av folket.

– Er det direktevalgt ordfører i Mandal?

– Nei.

– Hvordan er det ordførerne velges, teknisk sett?

– Er det første april, eller?, sier Andersen og ler, før han forklarer:

– Det skjer jo gjennom forhandlinger. Når det har vært et valg så setter man seg rundt et bord på valgnatten og begynner å forhandle. Så bestemmer et flertall seg for hvem som skal bli ordfører.

– Du sier jo du måtte flytte fra kommunen eller sykmelde deg. Men om politikerne i Mandal kommune utpekte deg, så kunne de vel utpeke noen andre i ditt sted da du ble statssekretær?

– Nei, da måtte ... Nei du kan ikke det. Som ordfører er du jo folkevalgt, sier Andersen.

– Fra og med det konstituerende møte er du valgt fram til et nytt konstituerende møte, sier Andersen, som forklarer at man er «ordfører i tykt og tynt uansett».

Jurist og tidligere medlem av Kommunelovutvalget Sigrid Stokstad ved OsloMet sier til VG at det hadde vært fullt mulig for Mandal kommune å velge en ny ordfører da Andersen ble hentet til kongens bord.

– For det første så står det i loven at du kan søke om fritak. Det er formulert ganske strengt, men når vi går til lovens forarbeider så er utnevnelser til statssekretær og statsråd blant de arbeidsforholdene som denne bestemmelsen er ment å omfatte, sier hun til VG.

Det siste ordinære kommunestyremøtet i Mandal der lokalpolitikerne kunne velge ny ordfører var 28. november. Der deltok Andersen.

29. november offentliggjorde Justisdepartementet at han ble utpekt til ny statssekretær. Da hadde Andersen allerede vært kjent med utnevnelsen i flere dager, bekrefter han overfor VG.

Fredag kveld ga Geir Inge Sivertsen (H) beskjed om at han ville gå av som fiskeriminister etter Dagbladets avsløringer om etterlønn. VG har også skrevet om hvordan daværende statssekretær Tom Staahle (Frp) mottok full etterlønn i desember, som eks-ordfører i Ullensaker.

BLE INFORMERT: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp): statssekretær Alf Erik Andersen, politisk rådgiver Christoffer Pederssen Foto: Tore Kristiansen, VG

Kallmyr kjent med dobbel-jobb

Daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) var Alf Erik Andersens sjef. Kallmyr bekrefter at han godkjente at Andersen fortsatte som ordfører ut 2019, samtidig med jobben som statssekretær.

– Alf Erik ønsket å fungere som ordfører fram til nyttår, til kommunene formelt var sammenslått. Så lenge det ikke gikk ut over funksjonen som statssekretær var det i orden for meg, sier Kalmyr til VG.

Kallmyr sier til VG at spørsmål etterlønn var en sak mellom Andersen og kommunen.

VG har sendt en rekke spørsmål om denne saken til Statsministerens kontor. Statsminister Erna Solberg hadde ikke mulighet til å kommentere saken denne helgen.

Lindesnes-ordfører Sagbakken opplyser til VG at han står ved vedtakene som ble gjort og synes det var fornuftig at Andresen ble stående i jobben som ordfører ut desember, med full lønn.

– Urimelig

VG har presentert Andersen for synspunktene som framkommer i denne saken. Han sier Mandal kommune kunne innkalt til et ekstra kommunestyremøte i desember, men at dette ville kostet kommunen rundt 100.000 kroner.

– Det ville vært helt urimelig bruk av skattebetalernes penger, sier Andersen.

– Hvorfor leverte du ikke inn en slik søknad til behandlig på kommunestyremøtet 28. november?

– Jeg hadde taushetsplikt helt til saken var behandlet ferdig av kongen i statsråd fredag 29. november. Utover det har jeg vært opptatt av å spille med åpne kort og andre har fått gjøre vurderinger av hvordan ting ble best løst.

Mer om

 1. Alf Erik Andersen
 2. Politikk
 3. Fremskrittspartiet (Frp)
 4. Mandal kommune
 5. Justis- og beredskapsdepartementet
 6. Geir-Inge Sivertsen
 7. Mandal

Flere artikler

 1. Betaler tilbake ordfører-lønn etter VG-avsløring

 2. Statsministerens kontor: Frp-topp informerte ikke om dobbeltlønn

 3. Frp-statssekretær tjente 433.000 kroner på tre måneder

 4. Enda en statssekretær fikk dobbel lønn: Kommunen innrømmer feil

 5. Fiskeriministeren: Denne saken ble helt feil

Fra andre aviser

 1. Fikk dobbel lønn: Tjente 433.000 kroner på tre måneder

  Fædrelandsvennen
 2. Tidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn

  Aftenposten
 3. Betaler tilbake ordførerlønn

  Fædrelandsvennen
 4. Tidligere Frp-ordfører betaler tilbake dobbeltlønn

  Fædrelandsvennen
 5. Frp-Andersen: «Jeg skulle ha dobbelt- og trippelsjekket regelverket»

  Fædrelandsvennen
 6. Alf Erik Andersen må betale tilbake etter­lønn også

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no