BYGG TIL BESVÆR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes (f.h.), Boye Ullmann og Joachim Espe i Røreleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo og Rødts 1.-kandidat i Oslo, Eivor Evenrud, på vei inn porten på byggeplassen ved Slemdal skole i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Full krangel etter at Rødt-Moxnes inntok byggeplass

SLEMDAL (VG) Slemdal skole i Oslo totalrehabiliteres. Rødt-leder Bjørnar Moxnes inntok byggeplassen. Det endte i heftig krangel om innleie.

Moxnes og flere av partiets arbeidslivspolitikere har sjekket arbeidsforholdene på en av de mange byggeplassene i Oslo.

Partiets fremste blodhund etter ulovligheter innen byggebransjen, organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Rørleggernes fagforening i Oslo (Fellesforbundet/LO), førte an på vei inn porten, sammen med foreningens leder, Joachim Espe – begge engasjert i Rødt.

– Vi varslet ledelsen om at vi kommer, for en time siden, sier Ullmann.

Vi er på Slemdal skole som rehabiliteres for 320 millioner kroner frem til skolestart neste år. Undervisningsbygg er ansvarlig utbygger og Backe Stor-Oslo totalentreprenør.

De møter den lokale byggeledelsen i en av brakkene. De er høflige, hilser og tilbyr kaffe, men viser til den sentrale ledelsen.

– Det er Oslo-modellen vi er interessert i å sjekke, sier Ullmann.

Han har vært rundt på en rekke arbeidsplasser, også ved denne skolen, gjennom året, og funnet flere lovbrudd, som Oslo-modellen skulle forhindre.

– Fagforeningene melder at Oslo-modellen nå fungerer bra når det gjelder at bedrifter betaler skatt, moms og arbeidsgiveravgift. Det systemet har bidratt til at kommunen kan sjekke lønn og at det i dag neppe er arbeidere som betales under allmenngjort minstelønn, sier Moxnes.

– Men Oslo-modellen har mange andre svakheter, spesielt knyttet til innleie. Det er nedstemmende og noe vi også fant her ved Slemdal skole, sier Moxnes:

– Innen elektro er det leid inn 15 stykker fra tre forskjellige bemanningsbyråer, til «arbeid av midlertidig karakter». Det er klare lovbrudd fordi det ikke dreier seg om jobbing av midlertidig karakter, men jobbing med selve hovedprosjektet over lang tid.

– Dessuten er det slik at elektrobedriften som leier inn fra de tre bemanningsbyråene, ikke har tariffavtale. Kravet er veldig klart. Bedrifter som leier inn, skal ha tariffavtale. Vi vet at bedrifter med tariffavtale er mer seriøse enn de uten, sier Moxnes.

Han viser til den nye loven, hvor det bare er selskaper med tariffavtale med innstillingsrett som kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak.

PÅ JAKT: Bjørnar Moxnes (foran), førstekandidat for Rødt til bystyret i Oslo, Eivor Evenrud, og Boye Ullmann er på jakt etter ulovligheter. Foto: Tore Kristiansen

De møter arbeidere på byggeplassen som går i kjeledresser tilhørende ett selskap, men når ledelsen i Backe Stor-Oslo blir konfrontert med det, så sier de at ingen i det selskapet har jobb ved Slemdal skole.

Det blir ord mot ord.

– Vi pratet med dem og de sa at de jobber for det bemanningsbyrået som logoen på ryggen viste, sier Moxnes.

– Det selskapet har ingen oppdrag ved Slemdal skole. Vi beklager, men vi kan ikke noe for om noen av arbeiderne går i kjeledresser til selskap de tidligere har jobbet for, sier administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo.

Innleiefeiden

Han sier de er meget bevisst på å bruke seriøse entreprenører med tariffavtale.

– Når det gjelder de 15 innen elektro, så har de fått skriftlig godkjenning fra Undervisningsbygg, som åpner for å hente inn midlertidig ansatte.

Han viser til søknadene.

For å kunne leie inn arbeidere på midlertidig grunnlag, blir det i søknadene argumentert med blant annet med «uoverskuelige og vedvarende forsinkelser, økte parallelle aktiviteter og forsering av kontraktsarbeid».

I en annen søknad forsvares innleien med «kapasitetsmangel og at arbeidet er av midlertidig karakter».

Disse argumentene i søknadene er signert som «akseptert» av Undervisningsbygg.

– Med den redegjørelse elektroselskapet har gitt, som Undervisningsbygg har godtatt, så vurderer vi det slik at innleieforholdet er innenfor det loven tillater. Vi er opptatt av at alt som skjer på våre byggeplasser skal være innenfor loven, sier Landmark.

Les også: Her er lovparagrafene de krangler om.

Moxnes sier denne saken illustrerer hvor vanskelig kampen mot ulovlig innleie er.

– Det er nettopp slikt Oslo – modellen er ment å hindre. Vi mener dette er en undergravning av intensjonen. Undervisningsbygg hvitvasker ulovlig innleie, sier Moxnes:

Krever bøter som svir

– Dette problemet må løses. Derfor foreslår vi hyppigere kontroller og straff som svir, fordi vi mener det er det eneste som hjelper: Hvis jeg feilparkerer, så får jeg en saftig bot. I dag får bedriftene bare pålegg om å endre sine rutiner. Det blir det samme som at eneste straff en butikktyv får, er å levere tilbake varene. Arbeidstilsynet må kunne gi bøter som svir, ikke bare pålegg. Ved alvorlige brudd må bedriften miste oppdraget, sier Moxnes.

PÅ BRAKKA: Rødts Boye Ullmann (t.h.) og Bjørnar Moxnes på inspeksjon av byggearbeidene ved Slemdal skole. Leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo i midten. Foto: Tore Kristiansen

Han sier de vil anbefale hele Norge å innføre Oslo-modellen, men at det er store hull som må tettes.

– Vi krever at bedriftene må dokumentere at de har tilstrekkelig antall fast ansatte og lærlinger, før de får delta i anbudskonkurranser for det offentlige, altså er prekvalifisering.

les også

Akademikerne: – Ap-Raymond bruker 1,8 milliarder på innleie

– Vi krever også innsyn i byggherrenes statistikk over andelen fagarbeidere, lærlinger og antall innleide. Statistikken finnes, men er ikke åpen. Vi krever at berørte fagforeninger får innsyn.

– Til sist: Vi krever også kontroll med obligatorisk tjenestepensjon. Foretak som ikke betaler pensjon til sine ansatte, har en klar fordel som går på bekostning av fellesskapet og rettferdig konkurranse. Oslomodellen må innføre kontroll av dette, sier Moxnes.

Arbeidslisten for bedriftene som jobber ved Slemdal skole, viste den dagen Rødt var på besøk, at det var 137 som jobbet ved skolen den dagen, hvorav 46 norske og 42 polske.

Ullmann sier at deres gjennomgang av flere byggeplasser i år, viser at mange byggeledere ikke kjenner regelverket.

– Vi opplever stor kunnskapsløshet blant byggeledere om arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie og likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår. Her er det omfattende lovbrudd og behovet for skolering er stort i alle ledd, sier han.

Avviser ulovlig innleie

Det er Undervisningsbygg Oslo KF som er ansvarlig for utbyggingen av Slemdal skole og de som har godkjent innleien Moxnes kritiserer.

Kommunikasjonsdirektør Trond Borge Ottersen i Undervisningsbygg Oslo KF sier de ikke har bedrevet ulovlig innleie.

– Vi tar alle bekymringer om brudd på Oslomodellen på største alvor og har gått grundig igjennom de forholdene som er påpekt. Vi har gjennomført egne kontroller på Slemdal skole og kommet til at det ikke er brudd på Oslomodellen eller arbeidsmiljøloven i dette tilfellet, sier han.

les også

Støre refser regjeringens arbeidslivspolitikk

– Det hevdes blant annet at bedrifter som leier inn må ha tariffavtale. Det er ikke korrekt. I arbeidsmiljøloven gis det rett til innleie blant annet når arbeidet er av midlertidig karakter eller vikariater ved sykdom, permisjoner og annet.

– Spørsmålet blir da om vi her er i en situasjon som begrunner innleie. I byggeprosjekter kan det blant annet oppstå situasjoner med forsinkelser, økte parallelle aktiviteter og forsering. Det kan gi store og uforutsette bemanningsbehov i perioder, det vil si midlertidig. Vi viser her til redegjørelsen som er oversendt fra Backe, og vår aksept i ulike tilfeller, sier Ottersen.

les også

Statsråd Hauglie (H): – Vi er den beste regjeringen for arbeidsfolk

Finansbyråd Robert Steen (Ap) har lagt mye prestisje i satsingen på Oslo-modellen. Han fremholder at de jobber tett med Boye Ullmanns Fellesforbundet, men at han ikke vil kommentere Slemdal skolesaken, fordi den ligger under ansvarsområdet til byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund (Ap).

Hun liker ikke innleien som er omtalt, men sier reglene åpner for unntak.

– Vi har innført Oslomodellen på alle våre byggeplasser for så sikre et anstendig og seriøst arbeidsliv. Den åpner på visse vilkår for bruk av innleie fra bemanningsbyråer, selv om vi helst skulle brukt fagfolk som er fast ansatt i bedriftene. Oslomodellen er et svært viktig verktøy for oss, men vi skal ikke være naive. Fortsatt jevnlig kontroll og tett oppfølging på byggeplassene vil være er helt nødvendig for å sikre at alle sider av Oslo-modellen overholdes, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder