PRIVAT: Barnehageaktøren Akasia driver 18 barnehager i Bergen. Her fra Akasia Sædalen barnehage. Foto: AKASIA

Mener kirkeeid barnehagekjede tar dobbel husleie

I flere år har tre kirkeeide barnehager i utkanten av Bergen tatt dobbelt så høy husleie som sentrumsnære privat-barnehager i hovedstaden.

Det kommer frem i en tilsynsrapport fra Bergen kommune av Akasia barnehage AS, hvor de konkluderer med at flere av vilkårene for offentlige tilskudd er brutt i regnskapsperioden 2014–2017.

Det var NRK som omtalte saken først.

Akasia-barnehagene har mottatt 919 millioner kroner i offentlige tilskudd og foreldreutbetaling i tilsynsperioden, hvor en stor andel av midlene ikke har «kommet barna til gode», slik de var tiltenkt.

Totalt krever Bergen kommune tilbakebetaling av hele 28 millioner kroner fra barnehagekjeden.

Blant annet er det vist at husleien belastet Akasia Eiendom er betydelig høyere enn det som ville vært fastsatt mellom to uavhengige parter.

les også

Bergen kommune krever 28 millioner fra kirkeeid barnehagekjede

Akasia driver totalt 18 barnehager i Bergen, hvor det er vist at blant annet tre barnehager i utkanten av Bergen tar opptil dobbel så høy husleie som private barnehageaktører i Oslo.

«Husleie for de tre barnehagene kommentert ovenfor ligger mellom 80 og 97 prosent over det nivået som er identifisert i Oslo i 2014», heter det i rapporten.

Barnehagene det gjelder er Akasia Fana, Akasia Råtun og Akasia Skranesvingen, og kommunen mener disse har betalt husleie over markedspris og det som var kontraktsfestet, og det vises til en kvadratmeterpris på nærmere 4000 kroner i rapporten.

Mottakeren var Akasia Eiendom AS, som i 2014–2017 overførte 22 millioner i konsernbidrag til morselskapet Akasia AS.

LES OGSÅ: Barnehageeiere fikk én milliard for mye av staten

I tilsynsrapporten konkluderer Bergen kommune med at Akasia barnehage AS har opptrådt i strid med barnehageloven på flere punkter. Blant annet dette:

  • I åtte barnehager i Akasia barnehage AS er personalkostnad per heltidsplass, for enkelte regnskapsår, vurdert til å være vesentlig lavere enn tilsvarende kommunale barnehager.
  • Husleie som er belastet Akasia Eiendom, er vesentlig høyere enn det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Akasia er barnehageaktør, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler, i tillegg til å drive regnskapskontor. Selskapet har frist til august med å svare på kommunens rapport.

LES OGSÅ: Stor variasjon i barnehage-kvalitet i Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder