SLIK KAN DET BLI: Statens vegvesen har illustrert den nye motorveiløsningen på E18 slik med delvis egen bussvei – som her i Bærum. Foto: Statens Vegvesen

Ny Viken-plattform: Flertall for å krympe ny E18

Det nye fylkesrådet i Viken vil ha færre kjørefelt og bruke færre milliarder på en ny E18 vest for Oslo. Det strider både mot det regjeringen og Akershus har gått inn for.

Den omstridte utvidelsen av veistrekningen fra Oslos grense gjennom Bærum og inn i Asker, har vært et glovarmt tema i forhandlingene før den nye politiske plattformen i Viken ble lagt frem tirsdag.

les også

Kilder til VG: Flertall i Viken for å legge ned Viken

I fellespunktet som flertallspartiene Sp, Ap, MDG og SV er kommet frem til, skinner det gjennom at Miljøpartiet De Grønne har vunnet oppslutning for sitt syn i det nye storfylket med 1,2 millioner innbyggere.

NY MDG-TOPP: Kristoffer Robin Haug fotografert under Miljøpartiet De Grønnes valgvake under jubelvalget 9. september. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

I felles-formuleringen så bestrider flertallspartiene at det planlagte bompengeopplegget på strekningen er i tråd med lokal enighet i Oslopakke 3 (Op3).

Oslopakke 3 er navnet på det i stor grad bompengefinansierte politiske spleiselaget mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Pakken inneholder blant annet ny E18 Vestkorridoren, ny Fornebubane og ny T-banetunnel i Oslo.

les også

Bompenge-Trym om advarsler om dårlig luft i byene: – Skremselspropaganda

Plattformen

I Viken-flertallets fylkesråd-plattform heter det:

«Det skisserte bompengeopplegget for E18 som har vært på høring fra Statens vegvesen er i strid med lokal enighet i OP3, fordi regjeringen vil utvide antall felt inn mot Oslo.

Fylkesrådet i Viken vil derfor ikke være garantist for den skisserte finansieringen. Fylkesrådet vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringen, og vil jobbe for å endre prosjektet gjennom samarbeid med partene i Oslopakke 3.

Fylkesrådet legger til grunn at veikapasiteten ikke skal øke og at kostnad og bompengene for prosjektet skal reduseres.»

Vil ha ned biltrafikken

– Vi ønsker ikke å gå videre med planer som innebærer en utvidelse fra to til tre kjørefelt hver vei. Vårt mål er å gå tilbake til den lokale enigheten som ble etablert i 2016. Regjeringen kan ikke ta seg til rette og øke veikapasiteten, sier Kristoffer Robin Haug, som er 1.-kandidat for MDG i Viken.

les også

Frykter Svelvik skal drukne i Drammen og Viken

Han er opptatt av at en av de mest biltrafikk-tette strekningene i landet ikke skal legges ytterligere til rette for biltrafikk og utslipp.

TIL TOPPS: Tonje Brenna (Ap) blir ny fylkesrådleder i Viken fylke med 1,2 millioner innbyggere. Hun avviser at hun og Ap har gjort knefall for MDG i E18-saken. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har fulgt opp sin forgjenger Ketil Solvik-Olsen, og gått inn for en E18-løsning med større kapasitet og flere kjørefelt enn den MDG – spesielt i Oslo har kjempet for.

Dette har oppnådd støtte av Høyre i både regjering, i Akershus fylkesting og i Oslo bystyre.

les også

Feil i nytt datasystem til 560 millioner kroner

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus, mener Viken-flertallets forsøk på å stoppe planene for en seks felts E18 slik staten nå planlegger, kommer for sent.

– Prosjekt og planlegging er kommet svært langt. Sentrale myndigheter krever at det er lokal enighet om eventuelle endringer. Det er pr. nå ikke tilfelle - så lenge Høyre som sitter i styringsgruppen er uenig, sier Solli som selv sitter der sammen med Oslo Høyres Eirik Lae Solberg.

GIKK SAMMEN: Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) fotografert sammen med sine kolleger Roger Ryberg (Ap) i Buskerud og Ole Haabeth (Ap) i Østfold da sammenslåingen av de tre fylkene i storfylket Viken ble presentert i 2016. Foto: Henrik Skolt/ NTB scanpix

E18 Lysaker – Ramstadsletta er første etappe av utbyggingen av ny E18 Vestkorridoren. Prosjektet omfatter i første omgang bygging av om lag 4,4 kilometer ny E18. I tillegg: hovedsykkelvei, bussvei og lokalveier på samme strekning. Prosjektet består videre av 3,6 km ny fylkesvei - Gjønnestunnelen og ny adkomst til Fornebu.

Reguleringsplanen ble godkjent i 2017, og prosjektet fikk
nødvendig lokal tilslutning til bompengefinansiering i Bærum kommune og Akershus fylkeskommune høsten 2018.

Prosjektet planlegges med byggestart høsten 2021. Dette forutsetter stortingsbehandling av bompengeproposisjonen våren 2020, ifølge Statens Vegvesen.

les også

Bom-sjokket: Om ti år kan bilistenes regning være doblet

– Knefall

Solli, som har tre måneder igjen som fylkesordfører i Akershus, før Høyre havner i opposisjon i nye Viken fylke, mener Arbeiderpartiet har gjort knefall for MDG og snudd i sitt syn på ny E18.

– Det er helt nye toner fra Ap i denne saken. Partiet har stått bak de E18-planene som nå er videreført - ved alle anledninger. Nå er det nye toner fra Ap. De har gitt etter for MDG. Det er nokså håpløst, mener Solli.

Hun stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er praktisk mulig å foreta de endringene i E18-prosjektet som Viken-flertallet ser for seg.

– Prosjektet har kommet svært langt, og jeg mener den økonomiske garantien som Akershus fylkeskommune har gitt for finansiering av prosjektet, ikke bare kan forkastes, sier Solli.

les også

I lukket møte: Høyre ville utsette nye bomstasjoner til etter valget

– Blir det ikke en uforutsigbar fremdrift på et veiprosjekt at Viken-flertallet nå endrer retning fra det Akershus-flertallet gikk inn for, Kristoffer Robin Haug i MDG?

– Vi mener det er vi som er forutsigbare ved å gå tilbake til den lokale enigheten som var etablert. Et av problemene er også at E-18 er et kjempedyrt prosjekt i de planene som foreligger nå. Vi vil gå inn for et vesentlig rimeligere prosjekt. Tiden for de store, grå motorveiprosjektene er forbi. De store summene må i stedet brukes på et bedre kollektivtilbud, svarer Haug.

les også

Støre åpner for å vrake sammenslåing av både Viken, Troms og Finnmark

Nei til milliardgaranti

Han peker også på at den økonomiske garantien som Akershus fylke stilte for bompengefinansieringen i det nye E18-prosjektet, ikke er noe som det nye Viken-flertallet stiller seg bak.

Haug får støtte fra Tonje Brenna i Ap, som høyst sannsynlig blir ny fylkesrådleder i Viken.

– Vi har ikke endret syn eller gitt etter for noen i denne saken. Ap står på den opprinnelige Oslopakke-3-avtalen som også Høyre var for. En ting er at Frp er mot noe lokalt og for det samme nasjonalt. Men at Høyre nå skal begynne å vingle og ikke være tydelig på at de står bak Oslopakke 3, det er rett og slett ganske overraskende, sier Brenna til VG.

les også

Oslo-byrådet ville ha minst 80 kroner i bomtakst i rushen - Høyre reagerer

– Er ikke prosjekt og planer kommet for langt til at de kan krympes nå?

– Poenget er at regjeringen har lagt opp til en annerledes og mer omfattende løsning enn den det er lokal støtte for. I regjeringens løsning er det flere kjørefelt, og i tillegg er det skissert løsninger som ikke omfattes av den lokale enigheten, svarer Brenna.

– Men dette er tross alt et statlig veiprosjekt?

– Ja, det er riktig. Men når det skal utformes en veistrekning som dette, som også ligger inne i Oslopakke 3, så er det viktig at regjeringen lytter til lokale myndigheter, svarer den påtroppende fylkesrådlederen i storfylket Viken, som fra 1. januar 2020 overtar funksjonene til fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Brenna vil så snart som råd møte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) for å bokstavelig talt diskutere veien videre med E18-prosjektet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder