MDG-Lan om brudd på arbeidsmiljøloven: Vi burde ha oppdaget det tidligere

OSLO RÅDHUS (VG) Fra 2017 til august i år brøt Energigjenvinningsetaten i Oslo loven rundt arbeidstid 807 ganger. Nå er en rapport om hva som gikk galt i etaten miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har øverste ansvar for klar.

I dag la revisjonsfirmaet PwC frem sin granskning av påstandene om lovbrudd i EGE. De har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Bergs byrådsavdeling.

Bakgrunnen er at etaten (EGE) skal ha hatt omfatten arbeidsdager, mye overtid og brudd på arbeidsmiljøloven.

Totalt fant de 807 brudd på arbeidsmiljøloven.

– De fleste bruddene handler om brudd på hviletid og ukentlig overtid, opplyste partner i revisjonsfirmaet PwC, Gunnar Holm Ringen, på en pressekonferanse i Oslo rådhus.

Han påpeker at informasjonen de har funnet tyder på at praksisen med brudd på loven startet før undersøkelsesperioden. Samtidig sier han at ting tyder på at ting den senere tiden har blitt bedre.

PwCs vurdering er videre at EGE ikke på godt nok vis har informert byråden om utfordringene som var rundt brudd på loven.

BYRÅD FOR MILJØ- OG SAMFERDSEL: Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne under pressekonferansen i Oslo rådhus fredag. Til venstre for henne Gunnar Holm Ringen fra PwC. Foto: Berit Roald

Berg: Ukultur

– Reglebruddene viste at etaten ikke hadde nok orden. Jeg ser svært alvorlig på at reglene på en rekke områder ikke har blitt fulgt i EGE. Rapporten vitner om at det har vært en ukultur hvor det har blitt tatt for lett på lover og regler. Det er ikke akseptabelt, sier Lan Marie Berg. 

Hun sier at det er hennes ansvar at det blir ryddet opp. Noe hun mener de er godt i gang med. Byråden gir uttrykk for at hun ikke er fornøyd med måten den tidligere ledelsen i EGE opptrådte på.

– Jeg må ha tillit til etatene melder fra når det oppstår store utfordringer, sier hun.

På spørsmål fra VG om det fremkaller sinner, irritasjon, skuffelse, eller andre følelser at hun ikke har blitt informert om utfordringene i etaten tidligere svarer hun ikke direkte, men gjentar at poenget sitt om at hun må ha tillit til etatledelsen.

Berg tar likevel noe selvkritikk.

– I lys av rapporten ser jeg at vi tidligere burde ha oppdaget at det var store utfordringer i EGE.

– Hvorfor lykkest dere ikke med å oppdage dette før?

– Vi har tatt med oss det rapporten viser videre nå...

– Så du vet ikke hvorfor dere ikke oppdaget det før?

– Rapporten går gjennom mange forhold tilbake i tid. Så snart jeg ble oppmerksom på utfordringene satte vi i gang et arbeid med å undersøke det, svarer Berg, som også legger til at hun er glad for at ting ser ut til å ha bedre seg den siste tiden, til VG.

Varsel

Berg har måttet tåle kritikk for håndteringen av lovbruddene, og Kontrollutvalget i Oslo kommune har bestemt at byråden skal granskes.

EGE apporterte selv om 557 brudd på arbeidsmiljøloven for et år siden. NRK har imidlertid avslørt at etatens egne tall viser over 800 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

Ifølge NRK ble Berg varslet av etaten om bruddene allerede i april i fjor, men informerte først bystyret om saken i april i år.

Bakgrunnen for rapporten er et varsel som kom inn til kommunen om brudd på anskaffelseseregelverket, uregelmenter bruk av konsulenter og ansettelser uten ekstern eller intern utlysning. I etterkant av varselet ble kommunen også gjort oppmerksom på bruddene på arbeidstidsbestemmelsene.

SØPPELTØMMING: Energigjenvinningsetaten i Oslo har tre anlegg som sorterer husholdningsavfall. Bildet er fra Haraldrud. Foto: Tore Kristiansen

«Store feil og mangler»

PwC bekrefter brudd på anskaffelsesregelverket. Også før perioden som er undersøkt. Den har strekt seg fra sommeren 2015 til mars 2019.

– Det har vært manglende styring og kontroll over tid, sa partner i PwC Gunnar Holm Ringen på pressekonferansen.

Han presiserte at de i sin rapport også har lagt inn bruk av konsulenter under kapitelet om anskaffelser. En gjennomgang av 47 leverandører viser «store feil og mangler».

Det blir likevel påpekt at ting har hatt en positiv utvikling det siste halvåret, altså etter perioden PwC har gått i sømmene.

Når det gjelder ansettelser sier PwC i sin rapport at det er en risiko for at det kan ha skjed i strid med regelverket. Av 16 nye beordringer eller endrede stillinger i ledersjiktet har bare én vært utlyst eksternt.

Flere undersøkelser

I tillegg til PwCs granskning, har Kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet satt i gang egne undersøkelser. Kommunerevisjonen vil undersøke alle etatene som er underlagt Berg, etter at det totalt er avdekket mange tusen brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

Arbeidstilsynet krever å få vite hvor mange lovbrudd Berg var kjent med, og hvordan hun er blitt informert av etaten. Hun har tidligere uttalt at hun ikke vurderer å trekke seg som følge av lovbruddene.

Totalt, fordelt på ulike etater, er det de siste årene dokumentert over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune, ifølge NRK.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder