LIKEBEHANDLING: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier femdagersfristen vil ivareta likebehandling av mobbesaker i de ulike fylkene, samt sikre raskere saksbehandling. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fylkesmenn kan få kortere frist til å vurdere mobbesaker

– Vi vil slite med å overholde fristen med dagens ressurser, sier Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Viken, om regjeringens budsjettforslag.

– Hvis vi får nok ressurser til å overholde fristen, er det bra at regjeringen vil prioritere det. Det er et viktig området som vi prioriterer veldig høyt, sier fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

Det er hennes umiddelbare kommentar til at regjeringen i forslaget til statsbudsjettet for 2020 innfører en tidsfrist på fem dager for fylkesmannen til å gjøre en første vurdering, samt ta kontakt med foreldre eller eleven, etter at en sak om skolemiljø har blitt meldt inn.

Les også: Her er alle lekkasjene som har kommet så langt om statsbudsjettet

FYLKESMANN: Valgerd Svarstad Haugland er fylkesmann i Oslo og Viken. Foto: Terje Bringedal, VG

Svarstad Haugland er fylkesmann for desidert flest barne-, ungdoms- og videregående skoler i Norge.

– I dag ville vi slitt med å klare fristen på fem dager. For barna det gjelder så er det jo veldig viktig, så vi vil se på hva slags ressurser vi får, sier Svarstad Haugland.

Får ingen midler

Ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke fylkesmannsembetene få noen ekstra overføringer eller midler knyttet til tidsfristen.

– Det er allerede satt av store ressurser til oppfølging av mobbesaker. Jeg ser ikke noen grunn til å gi ekstra midler på å overholde fristen på fem dager. De må bruke de midlene de har, sier Sanner.

les også

Mobbeoppgjøret fortsetter å vokse: 65 personer har kontaktet advokat

Pluss content

Sanner sier dette handler om gode saksbehandlingsrutiner, og at det allerede er satt av betydelige midler til å jobbe med mobbesaker.

– Viktig med rask oppfølging

Regjeringen mener det er viktig å få på plass tidsfristen for at foreldre og eleven skal få god informasjon og rask oppfølging.

– Noe av det verste i en slik situasjon er hvis man blir gående i en uvisshet om det blir tatt hånd om saken, eller ei. Innen fem dager skal Fylkesmannen ha foretatt en første vurdering av om saken skal avvises eller tas opp til behandling, sier Sanner.

I vår hadde Utdanningsdirektoratet den første evalueringen av «mobbeloven», bestemmelsene som ble vedtatt i 2017 som en del av opplæringsloven, om hvordan regelverket praktiseres.

les også

Odins mamma: Takker kongen for hans kamp mot mobbing

les også

Mobbeoppgjøret i Drangedal: – De kalte meg rar og stygg

Flere ting kom opp i evalueringen. Blant annet at noen saker har veldig lang behandlingstid, og at behandlingstiden varierer fra fylkesmannsembete til fylkesmannsembete.

– Vi jobber oss gjennom alle funnene nå, men jeg mener vi allerede nå kan si at det må være en første frist slik at den som melder innen sak får bedre oppfølging, avslutter Sanner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder