LOVER IKKE LAVERE KOSTNADER: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil endre hele bompengesystemet. Han lover en mer rettferdig ordning, men ikke lavere kostnader. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Slik vil Støre løse bomkrisen: – Riv bommene

Ap-leder Jonas Gahr Støre har en plan for å løse bomkrisen: Han vil rive alle bomstasjonene hvis han får innført veiprising -og få med elbilsjåførene på å betale i et nytt system.

– De sterke reaksjonene vi nå ser mot de stadig flere bomstasjonene, er forståelige, fordi det går en grense for folk. Mange opplever at bomkostnadene er blitt for store, slik LO beskriver, sier Støre til VG.

Kjører du Norges dyreste bompenge-strekning? Del den med VG!

Støres plan betyr en omlegging til veiprising, hvor bommene fjernes. Her er de fem punktene han ser for seg:

1. Erstatte bompenger med veiprising.

– Det vil gi en mer treffsikker og mer rettferdig fordeling av kostnadene, sier Støre.

– Hva vil Aps veiprising-modell bety for hver enkelt bilist?

– Det betyr at vi kan fordele utgiftene basert på hva slags bil du kjører når og hvilke strekninger du kjører. Det gjøres med en gps-sender i hver bil.

– Er det innenfor personvernreglene?

– Ja, Datatilsynet har svart at det er innenfor, så lenge dataene blir i bilen og overføres anonymisert til de som skal drive innbetaling, Vegvesenet.

Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling

– Må bommene beholdes for å begrense trafikken hvis det for eksempel er for mye lokal forurensing i Bergen, slik at avgiften må dobles for å kjøre inn i byen den morgenen?

– Nei, bommene blir uviktige i et slikt system. De kan rives og avgiften settes opp den morgenen. Folk får periodevis sendt regning hvor størrelsen avhenger av hvor mye de har kjørt.

– Hvordan skal folk vite når kostnaden ved å kjøre inn i byen er dobbelt så høy denne morgenen, på grunn av forurensing?

– Vi ber om at veiprising utredes og det er en av de tingene vi må finne en løsning på, trolig via informasjon på nettet, sier Støre.

2. Gi mer statlige penger til kollektivtilbudet.

– Vi vil øke statlig finansiering fra 50 til 70 prosent av byvekstavtaler i de største byene for å sikre bedre kollektivtilbud.

– Hvor skal dere ta de pengene fra?

– Det ligger inne i vårt statsbudsjettforslag og utgjør rundt ti milliarder kroner over ti år, som vi blant annet skal hente inn ved at vi ikke kutter i formuesskatten.

3. Flere dele på regningen – elbiler bør også betale bompenger.

– Forurensende biler må betale mer og lavutslippsbiler mindre. Vi mener at alle må bidra, også de som kjører elbil. I Oslo må elbil-eierne nå betale i bommene, men får 50 prosent rabatt, sier han.

– Du vil innføre det i hele landet: Fra når?

– Vi ønsker at flere skal kjøre elbiler og vil at de skal beholde flere av fordelene, men vi mener de gradvis må bidra med bompenger. Så må vi ta en debatt om de øvrige avgiftsfordelene fra 2021.

4. Sikre kostnadskontroll over vei og kollektivprosjekter.

– Vi ber om at samferdselsministeren gjennomfører en full gjennomgang av alle prosjektene i nasjonal transportplan. Vi ser at mange vedtatte prosjekter blir dyrere og bidrar til økte bomkostnader for folk. Det skal vi unngå i fremtiden, ved bedre å sikre de fremtidige prosjektene, sier Støre og legger til:

– De fleste er enige i at bilistene skal være med å betale for veiene de bruker, men det provoserer mange at bomprosjektene blir dyrere, prosjektene sprekker og at bomutgiftene økes. Dale vil velte disse kostnadene over på kommunene, men det vil gå ut over deres arbeid med barnehage, skole og eldreomsorg.

BOM STOPP: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er Frp som stopper veiprising-modellen i regjeringen. Han utfordrer Venstre. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

5. Bedre fordelingspolitikk.

– Det er ikke bare bompengene som treffer lommeboken til folk, men også usosiale skattekutt: Vi vil øke pendlerfradragene og redusere utgifter for vanlige familier, som billigere barnehage/SFO. Det vil samlet lette vanlige folks kostnader, sier han:

– De 30 prosentene med lavest inntekt i Norge har fått dårligere råd siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013.

– Vil denne samlede pakken gi lavere bomkostnader?

– Vi er for at brukerne skal betale og den totale summen blir den samme, men det blir mer rettferdig.

– Samferdselsminister Dale mener at veiprising ikke er mer kostnadseffektivt enn bommer?

– Bommene er dyre å administrere, så en overgang til veiprising bør gjøre kostnadene atskillig mindre.

Støtter LOs krav om utredning

– Er dere for LOs veiprisingsforslag hvor inntekten også skal avgjøre hvor mye du skal betale?

– Vi har merket oss at regjeringen vil utrede muligheten for å skjerme grupper, og jeg synes LOs forslag bør utredes.

– Når er det mulig å gjennomføre et slikt skifte av modell?

– Vi ber om at det utredes for å undersøke om det er teknologisk mulig. Jeg anslår at det vil kunne ta fra to til fire år. Vi bør starte med å prøve det ut i en region.

Ap-Raymond om Frp-Jon Georgs bompenge-stopp: – Juksemaker pipelort

– Dere er avhengige av å få med Venstre; det er ikke særlig realistisk?

– Vi hører ledende folk både i Høyre og Venstre som snakker positivt om veiprising, men når det kommer til votering, stemmer de mot, slik de gjorde da vi fremmet forslag om veiprising tidligere i år. Mitt inntrykk er at det er bevegelse i Høyre, KrF og Venstre, men at de gir seg når Frp setter ned foten, sier Støre.

– Egon Olsen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) slakter Støre.

– Denne Støre-planen minner om Egon Olsen. Planen ser genial ut, men det ender alltid resultatløst – denne gangen for bilistene. La meg ta punkt for punkt, sier han.

– 1. Veiprising er en annen måte å hente penger fra bilistene på, men Støre skal hente like mye som i dag.

– 2. Mer statlige penger er bra, men de sier det ikke skal gi mindre penger å betale for bilistene.

– 3. De skal kutte elbil-fordeler, men det skal altså ikke gi mindre bompengeutgifter for bilistene.

– 4. Jeg har sagt at vi skal gjennomføre en slik gjennomgang.

– 5. Kravet om bedre fordelingspolitikk kommer fra et parti som i sitt alternative budsjett ville øke skattene med over ti milliarder kroner. Samlet sett betyr det ingen reduserte kostnader for bilistene og over til milliarder mer i skatt, sier Dale.

Venstre er positive

Jon Gunnes, Venstres transportpolitiske talsperson, er positiv:

– Vi har lenge vært positive til veiprising og regjeringen skal nå utrede ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning som del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil. De statiske bompunktene kan erstattes av et mer moderne, fleksibelt og rettferdig system som muliggjøres av ny teknologi. Forurenser skal fortsatt betale, med en ny løsning der du belastes i forhold til hvor mye du kjører innenfor et byområde.

Han sier de er imot å redusere elbil-fordelene.

NAF advarer:

– Flere partier snakker om å erstatte dagens bompengesystem med veiprising. Det advarer vi imot. Bompenger bør avskaffes og erstattes med økt offentlig bidrag til vei- og kollektivbygging, ikke med et nytt avgiftssystem, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen lød ingressen som følger: «Ap-leder Jonas Gahr Støre har en plan for å løse bomkrisen: Han vil rive alle bomstasjonene og få med elbilsjåførene på å betale i et nytt system». Klokken 21.45 ble formuleringen «hvis han får innført veiprising» lagt til i første del av ingressen, slik at forutsetningen fremkommer tydelig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder