MISTER STØTTE: – Det er vanskelig å forestille seg at OUS blir klare med sitt tilbud 1. januar neste år. Hvis ikke overgriperne som går til oss får et fortsatt tilbud, er jeg redd for at flere vil forgripe seg igjen, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist sexologisk rådgivning ved IKST. Foto: Terje Bringedal

Legger ned behandling av overgripere: - Redd flere vil forgripe seg igjen

– Jeg vet at dette har hjulpet meg til å ikke begå nye overgrep, sier overgrepsdømt om behandlingstilbudet som nå mister offentlig støtte. Samtidig er et nytt behandlingstilbud ennå i utviklingsfasen.

Den private behandlingsinstitusjonen Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) i Oslo mister sin årlige støtte til å behandle overgripere og personer som frykter de kan begå overgrep.

IKST har siden 1995 fått årlig støtte fra det offentlige til dette arbeidet. Sist år var støtten på 4,5 millioner kroner, gitt av Universitetssykehuset i Oslo (OUS).

Nå fjernes støtten, og OUS planlegger å etablere sitt eget behandlingstilbud fra januar 2020.

Per nå finnes intet annet laveterskeltilbud til overgripere eller pedofile som ikke er dømt.

les også

Ropstad maser på egen statsrådkollega: – Har tatt opp saken flere ganger

Hjelp til å ikke begå overgrep

– For meg har dette vært forskjellen på liv eller død, sier en overgrepsdømt (57), til VG.

Han sitter på forvaring for å ha begått overgrep, og har de siste sju årene gått til behandling hos IKST.

les også

#Nedlasterne: Nedlaster ber om hjelp: - Hvorfor i all verden har jeg disse fantasiene, tankene, begjæret?

– Hvis dette tilbudet legges ned, legger man ned noe som er til hjelp for både overgripere og ofre. Jeg vet at dette har hjulpet meg til å ikke begå andre overgrep, sier han.

Behandlingstilbudet hos IKST har vært omstridt, men overgriperen VG snakker med mener det fungerer godt.

– Du må gå i deg selv, og du får den veiledningen og det sparket i rævva som behøves for å endre deg, sier han.

– Fortvilende

Overgriperens advokat, Gunhild Lærum, mener det er alvorlig at IKST mister støtten og må legge ned tilbudet.

– Dette henger ikke på greip. Samtidig som politiet lanserer en rapport som viser at nettovergrep er en økende tendens, tar det offentlige samtidig bort all støtte til den hjelpen som IKST kan gi. Det er ubegripelig, sier hun.

KRITISK: - Samtidig som politiet lanserer en rapport som viser at nettovergrep er en økende tendens, tar det offentlige samtidig bort all hjelp til overgripere og potensielle overgripere. Det er ubegripelig, sier advokat Gunhild Lærum. Foto: Krister Sørbø

Ifjor hadde IKST 145 pasienter til behandling, og 50 på venteliste. Flere av disse har vært klienter av advokat Lærum.

– Mange av dem er i jobb, de er ute i samfunnet og har ikke tilbakefall. De føler selv at terapien hjelper dem. De som går til behandling der nå, synes det er fortvilende.

Frykter flere vil forgripe seg igjen

Behandlingstilbudet OUS selv skal opprette, vil kreve at pasienten får henvisning fra fastlege. Hos IKST har det ikke vært krav om det, noe Margrete Wiede Aasland mener har vært positivt.

– Mange snakker om at det må finnes et lavterskeltilbud. Det er vi, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning ved IKST.

– Hvis de får et fiks ferdig tilbud fra Helse Sør-Øst 1. januar 2020, så er det flott. Men det blir uansett et annet tilbud enn hva de får hos oss. Vi har et lavterskeltibud hvor personer selv kan be om hjelp, uten å gå om fastlege.

– Hvis ikke overgriperne som går til oss får et fortsatt tilbud, er jeg redd for at flere vil forgripe seg igjen, sier Aasland.

USIKKER: – Hvis IKST kan dokumentere at behandlingen har effekt, så er det trist at de mister pengene. Hvis ikke, betyr det reellt ingenting, sier psykolog Svein Øverland. Foto: Geir Otto Johansen / Tor H Bondø

– Kan ikke være konkret om tilbudet

Grunnen til at pengestøtten fjernes fra IKST, er at OUS selv har planer om å opprette et behandlingstilbud for for overgripere.

– Helse Sør-Øst har gitt oss i oppdrag å etablere et godt tilbud til pasientgruppen. Utfordringene er store innen dette feltet, behovet er økende og det er en samlet vurdering at tjenesten framover bør styrkes, skriver fagdirektør ved OUS, Kjell Magne Tveit til VG.

Etter planen skal tilbudet være oppe fra 1. januar 2020, opplyser han. Hvilken type behandling som skal tilbys, er ennå ikke avgjort.

– Behandlingstilbudet skal utarbeides etter at ansatte er tilsatt, forteller Tveit.

– Vil de som har fått tilbud hos IKST få tilbud om annen terapi eller behandling av OUS?

– Tilbudet være en spesialisert tjeneste, men med en enklere tilgjengelighet enn andre tilsvarende tjenester i spesialisthelsetjenesten. Vi har ikke mulighet for å være mer konkrete om utviklingen av tilbudet nå, svarer Tveit.

Etterspør effekt

– I utgangspunktet er det trist at vi mister et av de få tilbudene som har eksistert i lang tid. Jeg håper at grunnen til at det legges ned, ikke er økonomisk eller politisk, men at man har vurdert at tilbudet ikke er nyttig eller effektivt, sier psykolog Svein Øverland, sjef for Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, St. Olavs hospital.

Han leder også behandlingsprosjektet Proteus, som tilbyr behandling til personer som politiet i Trøndelag vet har lastet ned overgrepsmateriale.

– Man må alltid etterspørre om et tilbud har en effekt. Hvis det ikke finnes forskning, er det et potensielt signal om at noe kan være galt. Slik jeg forstår det, har de selv forsket på tilbakefall, men standarden er at andre skal forske på din praksis, ikke deg selv, sier han.

– Hva kan konsekvensen være av at tilbudet legges ned?

– Hvis IKST kan dokumentere at behandlingen har effekt, så er det trist at de mister pengene. Hvis ikke, betyr det reellt ingenting.

Margrete Wiede Aasland ved IKST mener at IKSTs tilbud har en effekt.

– Vi vet at det å gå i terapi er en god ting uansett. Det er positivt at staten tar ansvar for behandling av overgripere. Men de må få den hjelpen de trenger nå, og ikke gå i måneder uten noe, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder