SAMMENSLÅS: Etter intense forhandlinger er det nå enighet om tvangssammenslåing av en rekke av landets kommuner, får VG opplyst.

Dette må du vite om kommunesammenslåingene

Hvordan velges nytt kommunenavn? Hvor skal kommunesenteret ligge? Hvordan endres de økonomiske overføringene? Her er svarene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Onsdag morgen bekreftet Frp, Høyre, Venstre og KrF at de er enige om å fremskynde regjeringens kommunereform.

Antall kommuner skal slankes fra dagens 428 til 358 kommuner. 13 av disse kommunene skal slås sammen mot sin vilje.

Her er svarene på det du måtte lure på om kommunesammenslåingene:

Bakgrunn: Vil redusere antall kommuner til 358

1. Når skal alle kommunene være sammenslått?

Hovedregelen er at alle de aktuelle kommunene skal ha slått seg sammen innen 2020, men noen er allerede godt i gang med forberedelsene og kan bli ferdige innen 2019.

Regjeringen skal legge fram et forslag før påske som skal bygge på den avtalen de fire partiene presenterte på onsdag, sier leder i Kommunalkomiteen, Helge André Njåstad (Frp), til VG.

– Stortinget vil deretter behandle den og gjennomføre det formelle vedtaket før sommeren. Siden det er et stortingsflertall bak dette, regner vi med at Kommunaldepartementet starter forberedelsene, sier han.

2. Hvordan velges nytt kommunevåpen?

Dagens ordning for godkjenning av kommunevåpen er ikke lov- eller forskriftsfestet, men basert på langvarig praksis som har foregått siden 1898.

Praksisen innebærer at etaten Arkivverket skal gi råd til kommunene når de skal utforme nytt våpen, og i tillegg komme med en rådgivende uttalelse til departementet. Til slutt besluttes kommunevåpen og kommuneflagg av Kongen i statsråd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forslag om endring av ordningen på høring i desember i fjor. Departementet foreslår at kompetansen til å fastsette kommunevåpen og kommuneflagg legges til det enkelte kommunestyret, opplyser statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal-og moderniseringsdepartementet til VG.

Les også: Sp-Vedum om tvangssammenslåingene: – Helt uansvarlig

3. Hva skjer med de økonomiske overføringene etter en kommunesammenslåing?

Kommunene som slår seg sammen skal blant annet få dekket engangskostander og få mulighet til å søke om støtte til infrastrukturprosjekter det vil være behov for. Sistnevnte utgjør om lag 150 millioner i 2017.

I tillegg vil kommunene fortsette å motta økonomiske overføringer som om de er enkeltkommuner i 15 måneder framover.

De sammenslåtte kommunene skal også få reformstøtte, som skal gå til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden. Mellomstore kommuner som slår seg sammen skal få et såkalt regionsentertilskudd.

Les mer: Disse kommunene slås sammen med tvang

3. Vil kommuner som tvangssammenslås få like mye i overføringer?

Ja, de får støtte på lik linje med de som frivillig slås sammen.

ENIGHET: Samarbeidspartiene, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, presenterer status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag. Foto: Berit Roald, ntb/scanpix

4. Hvordan velges nytt kommunenavn?

Når det er fattet vedtak om sammenslåing, skal fylkesmannen innkalle til felles kommunestyremøte i henhold til Inndelingsloven § 25. Forslag til navn på den nye kommunen er en av sakene som da skal diskuteres.

Inndelingsloven inneholder ikke bestemmelser om kommunenavn, men departementet skriver dette i rundskrivet til loven:

«Departementet legg til grunn at ved framtidige kommunesamanslåingar skal nye kommunenamn vere unike. Det vil seie at namnet ikkje må vere nytta av ein annan kommune eller eit fylke».

Erna om Sp-Trygves suksess: – Utnytter folks uro

5. Hvordan besluttes det hvor kommunesenteret skal ligge?

Det er kommunene selv som avgjør hvor kommunesenteret skal ligge, opplyser statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Les også: Dette er Norges nye regioner

6. Hvilke kommuner blir slått sammen med tvang?

Her er listen over de åtte nye kommunenene som blir til på grunn av tvang (kommunene i fet skrift blir tvangssammenslått):

VEST-AGDER:

1. Søgne, Songdalen og Kristiansand

2. Lindesnes, Mandal og Marnardal

MØRE OG ROMSDAL:

3. Haram, med Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog

AKERSHUS:

4. Skedsmo, Fet og Sørum

NORD-TRØNDELAG:

5. Bindal, Leka, Vikna og Nærøy

ØSTFOLD:

6. Spydeberg, Eidsberg, Askim og Hobøl

SOGN OG FJORDANE:

7. Leikanger, Balestrand (folkeavstemmingen ga flertall for) og Sogndal

SØR-TRØNDELAG:

8. Ørland og Bjugn (Stortinget gjør vedtak om sammenslåing med forbehold om at Fosen-kommunene kommer med et forslag til en større kommune)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder