SNUR PÅ NOE: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil endre flere av regjeringens reformer, men ikke alle. Foto: Helge Mikalsen VG

Disse reformene vil Ap-Støre snu

HAMBURG (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke uten videre avskaffe private behandlingsvalg, veibygging i privat regi, eller den store togreformen, om han bli statsminister til høsten.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Men han har en revers som «morgengave» til sine venner i LO. Den er innpakket og klar:

– Vi skal oppheve adgangen til midlertidige ansettelser. Det eneste midlertidige med den ordningen er loven selv, sier Ap-lederen.

Overfor VG varsler han to andre reformer som også ryker om Ap får makten til høsten:

** Pappapermen skal utvides fra 10 uker, tilbake til 14 uker.

** Han vil stoppe forsøkene med statlig eldreomsorg.

– De borgerlige har satt i gang noen meningsløse og dyre forsøk med statlig overtagelse av eldreomsorgen. Det har kostet mye både i penger og nytt byråkrati. Det må opphøre, sier Støre.

Må vurdere

Ap-lederen beskylder Erna Solberg og Høyre-Frp regjeringen for «å ha satt Norge i revers»:

– Vi skal rette det som åpenbart er feil. Andre saker må vi se nærmere på. Men usikkerheten har økt, og spenningene mellom bygd og by er voksende. Det er en utrygghet i arbeidslivet hvor også folk som er i jobb, opplever svakere rettigheter. De har brukt mange milliarder oljekroner, men etterlater seg ikke en eneste ny og stor reform, sier Støre til VG.

Støre innrømmer: Vanlige folk kan også få skatte- og avgiftsøkninger

– Kan du klargjøre hvilke reformer Ap vil reversere?

– Ordet «revers» eksisterer ikke i min verktøykasse, sier Støre.

– Når vi vinner i 2017, skal vi ikke tilbake til 2013. Vi skal fremover. Vi har andre løsninger, og ingen skal føle risiko for at tjenestene blir satt tilbake, eller at utbygginger blir forsinket. Det skal ikke skje. Så her må vi gjøre grundige vurderinger.

– Så reformer som dere har stemt imot vil dere kanskje videreføre i regjering?

– Endringer som er gjort mot våre stemmer, men som har stor betydning for tjenester og samfunnsbygging, de skal vi vurdere grundig før vi eventuelt gjør forandringer, sier Støre.

Slik vurderer Ap-lederens regjeringens reformer:

Nye Veier

Det nye veiselskapet skal bygge nye og veistrekninger i konkurranse med Vegvesenet.

Nye Veier har ikke bygget en eneste meter vei ennå. Men vi vil ikke og kan ikke risikere at blir igangsatte utbygginger blir satt tilbake eller utsatt. Så er det reist spørsmål ved om selskapet kutter hjørner slik at det går ut over telesikring og trafikksikkerhet. Det må vi se nærmere på, og om dette er riktig måte å organisere veiutbygging, sier Ap-lederen.

Bane Nor

Hele jernbanesektoren får nå en ny selskapsstruktur som legger til rette for mulig konkurranse på norske jernbaneskinner.

– Jeg mener at strukturen for jernbanen er gjort unødig komplisert, byråkratisk og fordyrende. Vi må ta hensyn til juridiske forpliktelser, og målet er ikke å stille klokken tilbake. Vi må vurdere hvordan vi får det beste tilbudet til de reisende og gode arbeidsforhold for de ansatte. Og vi må ikke tape tid i forhold til en viktig styrking av togtilbudet, sier Støre.

Fritt behandlingsvalg

Pasienter kan velge noen operasjoner og behandling hos private aktører.

– Jeg mener ordningen er for kostbar og byråkratisk, og at den svekker fellesskapets sykehus ved å overføre penger fra sykehusene til privat sykehusindustri. Men også her må vi se på hvilke forpliktelser som er inngått, og hvordan vi kan gi pasientene best mulig behandling. Jeg tror vi kan få mer behandling på de offentlige sykehusene ved å bruke dem flere timer i døgnet.

Les også: Treg start for Høies prestisjereform

STREIKEFAST: Jonas Gahr Støre ble rammet av flystreik i Berlin og måtte ta tog til Hamburg. Der var også Perly Grande Eikås sammen med barna Kornelia og Jon Gunnar fra Nesset. Foto: Alf Bjarne Johnsen VG

Fraværsgrensen i videregående

– Ap er tilhenger av en fraværsgrense. Dagens ordning skal evalueres etter skoleåret. Dersom det er nødvendig, vil den bli erstattet av en ordning som er mindre byråkratisk og sikrer god gjennomføring. I løpet av ett døgn her i Tyskland har jeg allerede møtt to norske elever som sliter med de nye reglene, sier Støre.

Kommunereformen

– Vi heier på de kommunene som ønsker å slå seg sammen med andre for å bedre velferden. Fra de få som blir slått sammen med tvang, hører jeg fra noen av de ikke vil motsette seg sammenslåing. Men de som er tvunget og motsetter seg, skal vi lytte til, selv om jeg tror de kan telles på en hånd.

Les også: Erna møkk lei av Aps kuvending om kommunereform

Regionreformen

– Regjeringen har tenkt på et tall, og Venstre og KrF har gått med på tvang mot å få en regionreform fra partier som ikke har tro på regionene. Nå ender vi opp med regioner fra 70 000 til 1,2 millioner innbyggere. Jeg tror vi skal starte på nytt, se på oppgavene og gå i dialog med fylkene.

Flyseteavgiften

– Dette er et avgiftsvedtak som ikke lar seg snu i en håndvending. Slike nye avgifter må vurderes grundig, og det ble ikke gjort. Dermed gikk hundrevis av arbeidsplasser tapt. Men det er krevende å fjerne inntekter på om lag 1,5 milliarder kroner på statsbudsjettet, og må vurderes opp mot andre viktige prioriteringer, sier Støre.

Fikk du med deg? Høyre vedtok å fjerne flypassasjeravgiften

Åpning for snøscooter og vannscooter

– Endringer her står ikke på min prioriterte liste. Der vil jeg gå inn å se hvordan de nye reglene virker, og hvilke positive og negative konsekvenser disse liberaliseringene har ført til, sier Ap-lederen.

Bakgrunn: Sp sørger for grønt lys for omstridt scooter-forslag

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder