RUSGLEDE: Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen, og partikollega Benjamin Endré Larsen i Oslo SV innkasserte en stor politisk seier på SV-landsmøtet søndag. Foto: Oda Leraan Skjetne/VG

SV vil la folk bruke hasj, ta ecstasy og sniffe kokain

SV vil la ungdom – og gamle – bruke kokain, hasj, ecstasy og heroin.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

SV-landsmøtet vedtok søndag noe overraskende å avkriminalisere brukerdoser med narkotika.

Politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne, het det i forslaget SV vedtok i dag.

Høyre-vedtak forrige helg: Helseministeren vil ikke straffe rusmisbrukere

– En seier

Forslaget ble fremmet som et motforslag med støtte fra blant andre byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen, og partikollega Benjamin Endré Larsen i Oslo SV, som har jobbet med ruspolitikk i mange år.

– Dette er en seier i kampen for noen av de mest utsatte i samfunnet vårt. Straff bidrar ikke til å hjelpe dem, og vi har blant Europas høyeste overdosetall, sier Thorkildsen.

– Kan du forklare hva dette vedtaket betyr i praksis, hvis dere skulle få gjennomslag?

– Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å bli straffedømt for å ha brukerdoser ned narkotika. Vi ønsker ikke å forfølge rusavhengige, men i stedet vri ressursbruken over på dem som selger og importerer narkotika.

– Gjelder det all narkotika, også heroin?

Thorkilsen lar Larsen svare:

– Ja, forslaget ville være meningsløst dersom det ikke omfattet heroin, det er jo det de sykeste bruker.

Les: Vil lokke med gratis skolemat

– Hasj, heroin, ecstasy, kokain; alle typer?

– Ja, vi opererer ikke med noen skiller.

– Så det skal bli lov å sniffe kokain på vestkantfester?

– Det skal heller ikke straffes. Også mange av dem som bruker kokain trenger hjelp, ikke straffeforfølgelse. Jeg vil advare mot å lage skiller som gjør at personer med alvorlig rusavhengighet fortsatt står i fare for å bli bøtelagt og fengslet, sier Thorkildsen.

– Gjelder det om du blir tatt med en brukerdose – eller to?

– Det er noe vi må se på. I Portugal, hvor de har gjort nettopp det vi nå foreslår i Norge, opererer de med en grense på ti brukerdoser i uken. Jeg vil ikke nå si noe om hva vi bør legge oss på i Norge, sier Thorkildsen, sier hun og legger til:

– Jeg synes erfaringene fra Portugal er veldig gode. Da de avkriminaliserte brukerdoser gikk forbruket først noe opp, men så har det sunket kraftig og antallet overdosedødsfall har gått ned.

Her kan du lese om Portugal-erfaringene

SV-leder Audun Lysbakken tar vedtaket til etterretning. Han gikk inn for en mildere variant: Nedkriminalisering.

– Hva er forskjellen på nedkriminalisering og avkriminalisering?

– Nedkriminalisering betyr at bruk fortsatt vil være forbudt, men at det ikke er rusavhengige man skal bruke ressurser på å straffeforfølge, men de som selger, importerer og produserer narkotika.

– Dere åpner nå for bruk av kokain, som er utbredt i mange vestkantmiljøer?

– Jeg kjenner ikke så godt de grenseoppgangene som ligger i det forslaget som ble vedtatt, så det må du ta med dem som fremmet det.

Les: Foreslått i mange år

Høyre: Vil ikke straffe rusmisbrukere

Også Miljøpartiet De Grønne og Venstre vil avkriminalisere narkobruk.

– Hjelp, og ikke straff av rusmisbrukere har vært en del av MDGs politikk siden 1997. Vi er glade for at SV, Høyre og flere andre nå følger avkriminaliseringslinjen. Dette er svært gode nyheter for veldig mange. Kunnskap og medmenneskelighet, skadebegrensning må være førende for norsk ruspolitikk, ikke moralisme, sier MDGs talsperson Une Aina Bastholm til NTB.

I Venstres utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i slutten av mars, heter det at «narkotikalovgivningen må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling».

Høyre vedtok forrige helg å «overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten». Helseminister Bent Høie har dermed snudd i saken, men han understreket under Høyres landsmøte overfor VG at det fremdeles skal være straffbart å bruke og være i besittelse av narkotika.

Avvises i Ap

Ap-nestleder Hadia Tajik sier avkriminalisering ikke er deres politikk.

– Jeg har ikke sett ordlyden på vedtaket. Men i vårt utkast til partiprogram foreslår vi i alle fall at bruk og besittelse av narkotika skal være forbudt, men at straff skal byttes med helsehjelp for rusavhengige.

Høyre vil på sin side beholde et forbud mot bruk og besittelse av narkotika. Men i sitt nye program går partiet inn for å endre reaksjonene mot dem som tas for bruk, fra straff til hjelp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder