Lovbrudd i barnevernet: 225 barn ble sviktet

Over flere år har kommunen forsømt arbeidet med Land barneverntjeneste, slår fylkesmannen fast. Flere hundre barn er berørt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det mest alvorlige er de tilfellene der det har kommet bekymringer med mistanke om vold og overgrep, og dette har blitt liggende i flere måneder før det har blitt tatt tak i.

Barnevernet skulle sende datteren ut av landet: Flyktet i kirkeasyl

Det forteller teamkoordinator hos Fylkesmannen i Oppland, Jorunn Ødegårdstuen, til VG.

Fylkesmannen har ført tilsyn med barneverntjenesten siden kommunene Nordre land og Søndre land fikk en felles barneverntjeneste i 2015. Mange av tilfellene er sannsynligvis eldre, med tilfeller så langt tilbake som 2010. Fylkesmannen har gått gjennom 253 saker, og det ble funnet alvorlig svikt fra barnevernets side i 89 prosent av sakene; omtrent 225 saker. Barna er i ulik alder, og noen har blitt myndige etter at svikten skjedde.

Kronikk: Livene til barn bør ikke avgjøres i rettsaler

– Barnevernet har rett og slett ikke gjort jobben sin. Barnevernets samfunnsoppdrag er å fungere som et sikkerhetsnett for barn. Når det vernet svikter har ikke barna noe igjen, sier hun.

Alvorlighetsgraden i tilfellene er varierende, men Ødegårdstuen har bedt Nordre land kommune, som har ansvaret for barneverntjenesten, om å gå gjennom de 66 mest alvorlige tilfellene. De dreier seg i hovedsak om vold og overgrep mot barna.

Ifølge Ødegårstuen har de ansatte i barneverntjenesten ikke fått opplæring - i det hele tatt.

– Det er kommunens ansvar å sikre at de ansatte har den kompetansen og de verktøyene som trengs for å utføre arbeidsoppgavene sine. Det har ikke Nordre land gjort. Det har ikke blitt gitt opplæring i det hele tatt, forteller Ødegårdstuen til VG.

Hun mener omfanget av lovbruddene viser at det har skjedd en svikt i flere deler av systemet.

– I så alvorlige saker mener vi ikke kan foregå hvis det bare er ett enkeltledd eller nivå. Her har det skjedd en total systemsvikt, sier hun.

Foreløpig vet ikke Ødegårdstuen og hennes team hvordan barnas situasjon er i dag.

– Vi vet ikke om de fortsatt er sviktet av barnevernet. Det er det bekymringsfullt at vi ikke vet, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder