Mener Solveig Horne trikser med flyktningtallene

  • Nilas Johnsen
Publisert: Oppdatert: 03.06.15 22:43

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Nye tall fra regjeringen: Kommunene kan ta imot tusen flere enn i forrige uke

To tankesmier har gjennomgått tallene fra regjeringen på antallet flyktninger kommunene vil ta imot. Konklusjonen er den samme: Her er det blitt regnet feil.

Torsdag ettermiddag gjenopptas forhandlingene på Stortinget om hvor mange flyktninger fra Syria Norge skal ta imot. Regjeringen og flertallet på Stortinget står fortsatt langt fra hverandre, og det haster å bli enige.

Les også: Syria-flyktningene: Derfor blir de ikke enige

I forkant av forhandlingene i forrige uke kom det tall fra regjeringen på tilbakemeldinger fra norske kommuner på hvor mange flyktninger de kan ta imot ekstra i 2015 og 2016.

Stemplet Stortinget som «urealistisk»

Opptellingen da viste at norske kommuner hadde meldt inn i underkant av 1.700 flere flyktninger. Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) gikk da ut og konkluderte med at ønsket fra Stortinget var «urealistisk».

Onsdag ettermiddag har barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet oppdatert tallene: Nå viser det totalt 2.787 flere flyktninger over de to neste årene.

VG får opplyst fra kommunikasjonsavdelingen i departementet at selve opptellingsmetoden som er brukt er lik som i forrige uke, men at de har fått inn flere svar. 280 av 428 kommuner har nå svart, opplyser departementet.

Agenda, som kaller seg selv «en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre», har regnet på tallene.

For lave tall

– Det ser ut som om regjeringen har gjort en feil, og rapportert om at kommunene kan ta imot flere hundre færre flyktninger enn de faktisk sier at de kan, sier nestleder i Agenda Kaia Storvik til VG.

– Nå har de gjort endringer i dokumentet i dag, men vårt anslag er at det handler om flere hundre plasser, utdyper hun.

I tillegg til denne underrapporteringen, er det flere kommuner som har vært tydelige på at de ønsker å ta imot flere syrere, men ikke har tallfestet sin andel ennå.

– Det gjelder for eksempel relativt store kommuner som Kristiansand og Sandnes, så trolig er det reelle tallet høyere enn vi har kommet fram til, sier Storvik.

Samme konklusjon

Også den kristne tankesmien Skaperkraft, som beskriver sitt oppdrag som «stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til positiv samfunnsbygging», mener tallene fra Horne er for lave, også etter onsdagens oppdatering:

– Bildet er det samme, departementet har en grov underrapportering, men nøyaktige tall endres hele tiden fordi departementet endrer tallene på sin side fortløpende, sier kommunikasjonssjef i Skaperkraft, Filip Rygg.

– Vår gjennomgang viser at Horne både teller feil, at fristen for rapportering er satt uansvarlig kort og at mange kommunenes positive ønske om å bidra ikke tas med. Det betyr at tallene som Stortinget får er mye lavere enn hva som er realiteten. Trolig kan vi doble tallene, utdyper han.

Leder i Tromsø Venstre, Erik Iversen, har vært med på utregningen, og forklarer hvorfor han mener den reelle bosettingsviljen i kommunene er større enn det som kommer fram.

– Jeg har tatt utgangspunkt i regjeringens tall, men har gått inn i bakgrunnsmaterialet. De har regnet på ulike måter for ulike kommuner, og noen steder har de talt opp feil.

Han bruker Stjørdalen kommune som eksempel: I utgangspunktet hadde kommunen ikke sagt ja til noen flyktninger, men sier nå ja til å ta imot 71. Likevel står den oppført med kun 15 flere i regnskapet. Årsaken er at departementet har trukket fra 56 - som er antallet flyktninger kommunen ble bedt om å ta imot.

SV: Stoler ikke på Horne

SV er partiet som først kom med et forslag i Stortinget om å ta imot 10.000 syriske flyktninger over to år, og er også de som står steilest på det kravet.

– Under neste runde med forhandlinger vil jeg be om en forklaring på hvordan de egentlig teller. Jeg stoler ikke på Solveig Hornes versjon, for hun har flagget at hun tydelig er mot det som flertallet på Stortinget ber om, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Tallene nå er uansett ikke dekkende for hva kommunene vil si dersom det foreligger en beslutning fra Stortinget. Nå har de svart på en forespørsel fra en regjering som har signalisert motstand, så sånn sett mener jeg tallene fra kommunene faktisk er positive, sier Lysbakken.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen, som sitter i forhandlingene på vegne av partiet, tror også kommunene er mer positive enn man får inntrykk av:

– Det er nok større vilje i kommunene til å bosette flere flyktninger en det enkelte har hevdet - mange kommuner har jo ikke svart ennå. Man skal ikke undervurdere solidariteten og dugnadsviljen i norske kommuner, sier Elvestuen.

– Diss tallene gir et viktig bakteppe, men er uansett ikke avgjørende når vi forhandler, legger han til.

Krever en viss økning

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke vært tilgjengelig onsdag ettermiddag, men svarte slik til VG i forrige uke på spørsmål om hvordan han tolket uttalelsene fra Horne:

– Det er et kjent Frp-standpunkt, men jeg forholder meg til at de parlamentariske lederne fra regjeringspartiene sitter her sammen med oss og forhandler. Tallene fra kommunene skal ikke avgjøre hvilket ansvar Norge skal ta. Disse uttalelsene er en del av en forhandlingsdynamikk mellom kommunene og staten, sier Støre.

Men Arbeiderpartiet vil ikke bruke flertallet til å trumfe gjennom at det faktisk blir et slikt vedtak i Stortinget – slik VG skrev allerede i slutten av april.

VG vet at partiledelsen i både Ap, KrF og Venstre, de tre partiene som i praksis sitter med nøkkelen, likevel krever at et visst antall flyktninger må få komme allerede i år.

Fra sentrale kilder i flere partier får VG forklart at en mulig løsning som skisseres er at man øker vedtaket om 2.100 flyktninger i år til 2.500, og samtidig forplikter seg til 2.500 de neste tre årene etter det.

– Urealistisk

– Vi publiserer daglig oppdaterte tall på våre nettsider om hva kommunene rapporterer tilbake til oss. I dette materialet ligger både tall og de forbehold kommunene formidler til oss, sier inkluderingsminister Solveig Horne til VG.

– Vi formidler svarene vi får løpende. Hvis det er feil i oversikten vil vi gjerne ha tilbakemeldinger slik at vi kan rette på det snarest.

Mener du fortsatt at tallene viser at det er «urealistisk» med 10.000?

– Så langt i år har kommunene stilt 8286 plasser til rådighet for bosetting, før ekstraplassene kommunene nå melder tilbake om. Behovet er 13.300, og det er før vi eventuelt har økt kvoten fra Syria. Dette er bakgrunnen for at jeg har sagt at det på nåværende tidspunkt er urealistisk å øke antallet som skal bosettes.

Denne artikkelen handler om