GRANSKET: Halvparten av landets barnehager har brutt loven de tre siste årene. Grafikk: Simen Grytøyr

1 av 2 barnehager har brutt loven

Svikter på sikkerheten ** Svikter på bemanningen ** Svikter på hygienen

(VG Nett) VG har gransket 4500 tilsynsrapporter fra norske barnehager. Konklusjon: Annenhver barnehage har brutt loven i løpet av de tre siste årene.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Hver dag leveres nesten 300.000 barn i norske barnehager. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserte i 2010 ambisjonen om «verdens beste barnehager» og konstaterte samtidig at «vi er på rett vei!».

I seks måneder har VG arbeidet med å skaffe innsyn i rapporter etter tilsyn som er gjort ved landets barnehager i 2010, 2011 og 2012.

I kveld publiserer VG over 4500 tilsynsrapporter på til sammen over 30.000 sider i VGs Barnehagebase.

- Urovekkende

Etter å ha lest og kategorisert funn i rapportene fra de omlag 3000 barnehagene det er ført tilsyn med, er tallet klart: Mer enn halvparten har brutt lov eller forskrift.

Blant de vanligste lovbruddene er:
** Mangelfull fysisk sikkerhet
** Slurv med hygiene, smittevern og renhold
** Svikt i eller dårlige sikkerhetsrutiner
** Mangelfull pedagogisk planlegging
** Brudd på bemanningskrav

Totalt dreier det seg om over 6400 lovbrudd på tre år.

Har du et tips eller innspill?Kontakt VGs journalister her

- At en av to barnehager har brutt loven er svært urovekkende. Dette er snakk om tusenvis av landets ett- og toåringer, sier Jon Christian F. Nordrum, stipendiat i offentlig rett ved Universitetet i Oslo og medlem i Øie-utvalget, som la fram forslag til ny barnehagelov i fjor.

Han får støtte av Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitet i Bergen.

- Barna har krav på at vi viser omsorg og ansvar for det oppvekstmiljøet vi tilbyr dem. Dette er et politisk ansvar som disse tallene viser vi har unnlatt å ta tilstrekkelig alvorlig, sier Bernt.

SVARER: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun blir presentert for funnene i VGs barnehagegransking. Se hva hun svarer lenger ned i artikkelen. Foto: FRODE HANSEN / VG

- Ordentlig dårlig gjort mot barna

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det 16.000 flere ettåringer i barnehage i 2011 enn det var i 2006, da den rødgrønne regjeringen startet den store barnehageutbyggingen for å nå full dekning.

- Vi har gjennomgått en samfunnsmessig revolusjon der vi legger opp til at barn skal være i barnehage fra de er ett år. Regjeringen har lagt stor prestisje i å etablere et slikt tilbud. Da er det grunnleggende viktig, etisk og politisk, at vi kan ha tillit til at barnehagene drives på en god og trygg måte, sier Bernt.

Tore Andersen, leder for Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), mener det er noe grunnleggende galt med holdningene i kommuner og sentrale myndigheter.

- Det er for meg et stort spørsmål hvorfor man slumser med barns oppvekstmiljø på måter som man overhodet ikke ville tenkt på i voksnes miljø. Det er noen grunnleggende holdninger som ikke stemmer og det er kjernen i dette her. Fordi det er barn tillater man seg å godta løsninger som man aldri ville tenkt på, for eksempel, i arbeidslivet. Det er ordentlig dårlig gjort mot barna, sier Andersen.

- Utbyggingen har svekket kvaliteten

HØYSKOLELEKTOR: Morten Solheim (34) er høyskolelektor i pedagogikk. Foto: JAN PETTER LYNAU / VG

Morten Solheim, høyskolelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen til Høgskolen i Oslo og Akershus, mener VGs funn bekrefter at kvantitet i barnehageplasser har gått foran kvaliteten på dem.

- Enn så lenge er barnehagerevolusjonen en halvferdig reform. Den hastige utbyggingen har svekket kvaliteten på barnehagetilbudet, noe som har gått på bekostning av barna, sier Solheim.

- Ulike alvorlighetsgrader

Kunnskapsminister og barnehageløftets arkitekt Kristin Halvorsen, mener VGs funn ikke nødvendigvis er så alvorlige.

- En utfordring med barnehageloven er at noe kan være et lovbrudd, men at det egentlig ikke er et alvorlig forhold, sier Halvorsen.

- Er det ikke alvorlig å bryte loven uansett?

- Jo, men det kan være veldig ulike alvorlighetsgrader når man ikke følger loven til punkt og prikke. Men da skal barnehagene følges opp slik at man forsikrer seg om at loven følges, svarer hun.

- Dramatiske konsekvenser

Nordrum ved UiO er uenig. Han mener selv det minste lovbrudd må tas på største alvor.

- Dette kan dreie seg om relativt ubetydelig formaliteter til svært alvorlige lovovertredelser. Uavhengig av dette er barnehager en sektor hvor selv det minste lovbrudd kan få dramatiske konsekvenser. Man kan ikke forvente at barn tar ansvar for sin egen sikkerhet. Det må voksne gjøre, sier Nordrum.

Noe må gjøres mener jusprofessor Bernt.

- Barn er sårbare og vil sjelden være i stand til å fortelle om svikt slik at foreldre og andre vil reagere. Både det pedagogiske og det helsemessige må være førsteklasses for at vi skal kunne forsvare den modellen vi nå har etablert for et offentlig omsorgstilbud for våre minste, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder