Kripos: Ikke nok ressurser til å stoppe overgrepsbilder

Bilder og filmer som dokumenterer overgrep mot barn øker
massivt på internett. Politiet er verken rustet eller har penger nok til å kjempe mot overgrepene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I løpet av én augustdag i år registrerte Kripos hele 98 unike norske ip-adresser som nedlastet eller distribuerte filer som dokumenterer overgrep mot barn. I løpet av to uker var tallet 1055.

– Det har blitt mange flere saker, og beslagene i hver enkelt sak er enorme. Alt må gjennomgås av politiet, gjerne millioner av bilder. Hver enkelt sak genererer enormt mye arbeid, og det er den største utfordringen vår, forteller leder for seksuallovbrudd hos Kripos, Lena Reif i VGs dokumentar "Nedlasterne".

LES DEL 1 av NEDLASTERNE HER.

UTFORDRENDE: Leder for seksuallovbrudd i Kripos, Lena Reif, forteller at omfanget av overgrepsfiler er en utfordring for politiet. Foto: KRIPOS ,

Forpliktet til å forhindre

I slutten av 2012 forpliktet norske myndigheter seg til å forhindre misbruk og overgrep av barn på nett gjennom den internasjonale avtalen «Global Alliance against sexual abuse online».

Les også: Google med overgrepsvåpen

Avtalen innebærer å forhindre overgrep på nett, øke risikoen for at nedlasterne blir oppdaget og bedre måten ofrene blir ivaretatt. Likevel har ikke Kripos fått økte øremerkede midler til å jobbe ut tiltakene som er beskrevet i avtalen, og lite tyder på at omfanget av overgrepsfiler vil bli mindre i årene framover.

– Om få år vil internett bli dobbelt så stort. Mens tre milliarder mennesker er på nett i dag, blir det opptil seks milliarder om få år. Da blir det enklere å gjemme seg, og land som ikke har lovverk mot overgrep vil komme på nettet, sier Reif.

Satsingen ble borte

Allerede i 2006 nedsatte daværende justisminister Knut Storberget en arbeidsgruppe som skulle utrede og fremme forslag til tiltak som kunne forebygge nettrelaterte overgrep mot barn. Gruppen ble ledet av Grete Faremo, og den la i 2007 fram en rapport som foreslo 18 konkrete handlingspunkter. Blant disse var mer forskning på omfang og konsekvenser, innføre sentralt tipsmottak hos Kripos og satsing på forebyggende arbeid.

Les også: Barnehusene trenger mer kunnskap om nettovergrep

I kjølvannet av rapporten ble det satset på nettrelatert misbruk av barn, men siden har det dabbet av.

– Kripos har fått en sum med øremerkede midler siden 2008. Siden har problemet økt enormt, men det har ikke vært noen ytterligere styrking av ressursene, forteller Reif i dokumentaren.

Hun mener at hovedutfordringen ligger i ressursene til de lokale politidistriktene, men mener likevel også Kripos har behov for flere ressurser.

– Vi ønsker oss flere hoder og verktøy for å gjøre etterforskningen så effektiv som mulig. Mye av arbeidet ligger i å vurdere om bildene er ulovlige eller ikke, og om barna på bildene fortsatt blir utsatt for overgrep. I tillegg er det viktig å bruke ressurser for å forebygge og internasjonalt samarbeid er helt avgjørende, sier hun.

Redd Barna: Myndighetene svikter

Kaja Hegg i Redd Barna mener myndighetene svikter i kampen mot seksuelle overgrep på nett. Hun opplever at myndighetenes mangler handlekraft, og mener de ikke har klart å oppfylle pliktene av avtalen de har signert.

– De gjør ikke nok for å forebygge. Overgrep på nett er et utrolig stort og uoversiktlig område, og det kan hende de opplever det uhåndterlig. Desto viktigere er det at man får tatt gjerningspersoner, fordi det er en essensiell del av forebyggingen da det gir en viktig signaleffekt til andre, mener hun.

Les også i "Nedlasterne": Varslet Riksadvokaten for to år siden.

Hun utfordrer justisdepartementet til å hente fram rapporten fra 2007 for å revidere og oppdatere den.

ALLE HAR ANSVAR: Kaja Hegg i Redd Barna mener at alle må ta ansvar for å forebygge seksuelle overgrep mot barn Foto: PRIVAT ,

– Det var mye bra i rapporten, men den er utdatert. Den ble laget på en tid hvor nettaktørene var norske, det var mindre tilgang til teknologi. Samfunnet og virkeligheten har endret seg. Rapporten kan likevel danne grunnlag for en mer konkret handlingsplan, sier hun.

– Alle har et ansvar

Likevel er hun klar på at én enkeltinstans eller politiet ikke kan klare arbeidet alene, men at alle som arbeider med barn og unge har et felles ansvar. Det være seg skole, barnehage, idrettslag, barnevern og lokalt politi.

Les også: Halve Norge kjenner noen som har opplevd overgrep

– Arenaer som jobber med barn må arbeide mer systematisk for å forebygge overgrep, de må ha beredskapsplaner og kjøre holdningskampanjer. Den viktigste jobben gjøres lokalt, sier hun og legger til:

– Det er myndighetene som har et overordnet ansvar for at barns rettigheter og beskyttelse ivaretas.

Ikke dimensjonert til mengden

Politidirektoratet opplyser at Kripos har styrket sin kapasitet både når det kommer til åpen og skjult tilstedeværelse på nett, men mener likevel ikke politiet verken sentralt eller lokalt er dimensjonert til å håndtere mengden nettrelaterte overgrep.

– Politiet har så langt ikke vært i stand til å skape en tilstrekkelig opplevd og reell tilstedeværelse på internett, slik at mange opplever og tror at normale lover, normer og regler ikke gjelder der, sier seniorrådgiver i Politidirektoratet, Kåre Magnar Hansen.

Ung overgriper : «Hadde jeg ikke fått hjelp, er jeg redd jeg ville ha gjort det igjen»

Han mener det ikke er snakk om mangel på verktøy, kompetanse eller ønske som er utfordringen, men heller mengden av norske brukere som distribuerer overgrepsmateriale.

– Å etterforske en straffesak med overgrepsmateriale er svært ressurskrevende. Alt materiale må undersøkes med henblikk om vedkommende selv er en som misbruker barn, en som dokumenterer sine egne overgrep eller er en forbruker av andres dokumenterte overgrep, sier han.

STYRKER: Justisminister Anders Anundsen forteller at de har styrket politiet de siste to årene. Foto: ROBERT S. EIK , VG

Ikke økte midler

Justisminister Anders Anundsen forteller på sin side at Kripos i 2015 har fått øremerket seks millioner kroner til arbeid med nettrelaterte overgrep mot barn. Men dette er ikke en reell økning fra tidligere år, snarere en videreføring av allerede øremerkede midler.

– Politiet har for øvrig blitt styrket med 1,5 milliarder kroner de to siste årene. Dette er en styrking som gjør politiet i stand til enda mer innsats på prioriterte områder, herunder kampen mot ulovlig spredning av bilder, sier Anundsen.

Aksjon i 2013: Kripos etterforsket 68 nedlastingssaker

– For to år siden signerte justisdepartementet avtalen «Global Alliance against sexual abuse online». Hvilke konkrete satsinger har kommet som følge av denne avtalen?

– Norge har lenge vært med i det internasjonale politisamarbeidet på feltet. Blant annet er Norge det landet i verden som registrerer flest ofre og overgripere i den såkalte ICSE-databasen, sier han.

Han legger også til at Norge har deltatt på to toppmøter det siste året hvor alliansen har presentert og diskutert med målsetting om globalt samarbeid for å hjelpe ofre, forhindre distribusjon av overgrepsmateriale.

Ønsker sterkere fagmiljø i politiet

Leder for Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap), forventer at politiet prioriterer saker som omhandler deling av overgrepsbilder.

– Nå skal vi gjennom en politireform, og da er litt av formålet å få en sterkere fagkompetanse på dette i politidistrikene. Det handler om flere ting – det handler om økonomi, som Kripos helt riktig peker på, og det handler om hvordan vi bruker kompetansen som i dag finnes. De to tingene må styrkes. Og organiseringen er vi i gang med nå.

– Du sier at politiet har nok ressurser, men at de må prioritere riktig?

– Omfanget av kriminalitet som gjøres tilgjengelig på nettet gjør at behovet for mer ressurser er tilstede. Men i tillegg er det en del andre skritt som må tas. Organisering av politiet er ett av disse. En del av disse sakene er komplekse å etterforske, for det krever stor teknisk innsikt fra politiet. Det er ofte ikke hvem som helst i politiet som kan gjøre dette arbeidet. Da handler det om å lage sterkere fagmiljøer så kompetansen som allerede finnes blir brukt på en bedre måte, sier Tajik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder