KNUSENDRE KRITIKK: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) nedsatte utvalget i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens knusende kritikk av norsk politi. Det er ventet at utvalgsmedlemmene vil foreslå omfattende endringer i både struktur og oppgaver. Her er Faremo avbildet under besøk til Nordre Buskerud politidistrikt. Foto: Terje Helsingen / VG

Vil ta sivile oppgaver fra politiet

Politiet vil trolig miste flere av sine sivile oppgaver som asylregistrering og gjeldsinnkreving dersom forslagene til Grete Faremos politianalyseutvalg blir fulgt opp.

Artikkelen er over syv år gammel

Onsdag neste uke kommer rapporten til Politianalyseutvalget, med råd om hvordan norsk politi bør ser ut i fremtiden.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) nedsatte utvalget i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens knusende kritikk av norsk politi. Det er ventet at utvalgsmedlemmene vil foreslå omfattende endringer i både struktur og oppgaver.

Namsmannen

Etter det NTB erfarer vil utvalget blant annet gå inn for å ta fra politiet flere av dagens sivile oppgaver.

Politiets sivile oppgaver spenner i dag fra forvaltningstjenester, som blant annet passutstedelse, registrering og håndtering av asylsøkere, kontroll av skytevåpen, behandling av førerkort og bevilgningssaker til namsmannens sivilrettslige gjøremål som tvangsfullbyrdelse, forkynninger og gjeldsordningssaker.

Politianalyseutvalget kommer både med konkrete forslag om å overføre noen av disse oppgavene til andre instanser og foreslår videre utredning av enkelte andre oppgaver med mål om på å fjerne dem fra politiet.

Asylregistrering

Asylregistreringen som i dag gjøres av Politiets utlendingsenhet (PU), blir trolig anbefalt overført til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Dette ble foreslått også i 2010, noe som skapte så mye kontroverser at det ble utsatt. Innsigelsene fra PU den gangen var at det var helt avgjørende at politifaglig personell gjennomførte den første registreringen av nyankomne asylsøkere for å kunne avsløre løgn og falske ID-papirer.

Fagansvarlig for de forvaltningsrettslige studiene ved Politihøgskolen (PHS), høyskolelektor Ann Kristin Markussen, advarer mot å ta fra politiet forvaltningsoppgaver.

- Det spesielle med politiets forvaltningsoppgaver er at de har en stor kontrollfunksjon, det er ikke bare en ren saksbehandlingsjobb. De siste årene har man også virkelig fått øynene opp for hvordan man kan bruke hjemlene i forvaltningen til kriminalitetsforebyggende arbeid. Uten forvaltningsoppgavene vil politiet få ett mindre bein å stå på i dette arbeidet, sier Markussen til NTB.

- Bør fjernes

Når det gjelder de rene sivilrettslige gjøremål som ligger under namsmannen er det derimot gode argumenter for å fjerne dem fra politiet, mener Frederik Barth, fagansvarlig for politiets sivile gjøremål ved Politihøgskolen.

Han sier kompetanse og praksisen varierer stort mellom de rundt 350 namsfogdene i landet, noe Barth mener er et rettssikkerhetsproblem.

- Egentlig har ikke disse oppgavene noe med politiet å gjøre i det hele tatt. Man bør fjerne namsmannsfunksjonen fra politiet og lage større og mer faglig sterke enheter under en egen myndighet, sier Barth, og peker på at dette er gjort i Sverige.

Han mener de mange sivile oppgavene som er lagt til politiet dels er å regne som distriktspolitikk.

- I distriktene er det mange steder ikke nok kriminalitet til å opprettholde disse bitte små lensmannskontorene, og da kommer namsfunksjonen inn som en ekstrafunksjon, sier han.

Omstillingsmidler

Den nye lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier han ikke har fått noen klare signaler om at sivile oppgaver vil bli foreslått fjernet i politianalysen.

- Vi er opptatt av at hvis det blir omstillinger, så må det en god del omstillingsmidler og personalpolitiske tiltak inn. I analysen vil det komme en pakke. Vi må vurdere om den pakken tilfredsstiller det vesentligste vi ønsker, og så må vi veie punktene opp mot hverandre. Men hvis det er snakk om å fjerne gjøremål som gjør at en rekke av våre medlemmer mister jobben og heller ikke vil ha noe annet jobbtilbud der de bor, så er det noe vi ikke kommer til å godta, sier Bolstad.

Mer om

 1. Arbeiderpartiet (Ap)
 2. Politiet

Flere artikler

 1. Vil opprette lokale rettssentre

 2. Politianalysen: Enige om behov for endringer

 3. Statsbudsjettet: Vil gi politiet én milliard

 4. - Svekket sikkerhet på Gardermoen

 5. Norske Andreas (24) på ferie i Egypt: - Det er helt dødt i gatene

Fra andre aviser

 1. Vil ta sivile oppgaver fra politiet

  Aftenposten
 2. Frykter et hardere politi

  Bergens Tidende
 3. Politirapport må få konsekvenser

  Fædrelandsvennen
 4. Ut i patruljebilen

  Aftenposten
 5. Politidirektøren vil kutte til seks politidistrikt

  Bergens Tidende
 6. Det store politioppgjøret

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no