MÅ TA KRAFTTAK: Kent Gudmundsen (H) vil hjelpe elevene som får karakteren 1 med en tredje vei etter ungdomsskolen. I bakgrunnen ligger Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Foto:Terje Mortensen,VG

Én av ti fikk karakteren 1

Grunnskolen produserer 6000 til 7000 elever årlig

som neppe fikser videregående

Skolepolitiker etterlyser en tredje vei

6779 elever eller 9,7 prosent gikk ut av grunnskolen i fjor
med karakteren 1 eller «ikke vurdert». Likevel gikk 6129 av dem direkte videre til videregående opplæring.

– Mange er ikke klare til å begynne der, sier skolepolitiker Kent Gudmundsen (H).

Tallet på elever som får den aller laveste karakteren – eller som ikke blir vurdert i det hele tatt, har vært økende de siste skoleårene, viser tall som Stortingets utredningsseksjon har utarbeidet.

Mens det i skoleåret 2010/2011 var 7,5 prosent som hadde karakteren 1 eller som ikke var vurdert, var det 8,2 prosent i 2011/2012 og 9,7 prosent i 2013/2014.

Tallene inkluderer ikke de 13 prosent av elevene som var fritatt i ett eller flere fag.

Les også: Matteresultatene stuper

Urovekkende

- Økningen i antall elever som forlater grunnskolen uten tilstrekkelig faglig grunnlag for å ta fatt på videregående utdanning er urovekkende, sier Gudmundsen til VG.

Han mener samtlige skolepolitikere de siste årene bør ta innover seg at samfunnet ikke har maktet å gi disse elevene et tilpasset opplegg hverken i grunnskolen eller etterpå.

- Mange av våre ungdommer søker videregående opplæring til tross for at de trolig ikke er klar til å ta fatt på større faglige utfordringer. Derfor må vi som samfunn legge bedre til rette for de som ikke har videregående opplæring som neste naturlige utdanningsløp, sier Gudmundsen.

- Kan ikke fortsette

Han synes grunnskolenes avlevering av elever med karakteren 1 eller ingenting, ikke lenger kan fortsette.

- Kommunene må ta ansvar for å sikre ungdommene fullført ungdomsskole før disse sendes videre til videregående opplæring.

Til forskjell fra i videregående skole så unngår en elev i ungdomsskolen med karakteren å stryke. Karakteren 1 i ungdomsskolen uttrykker imidlertid at eleven "har svært lav kompetanse i faget", ifølge forskrift til Opplæringsloven paragraf 3-4.

Vekslingsmodell

Både Kent Gudmundsen og samtlige kunnskapsministre de siste ni årene har tro på at en større bruk av veksling mellom arbeid og skole kan være en riktig vei for disse elevene.

- Vekslingsmodellen kan bidra til en mykere inngang til videregående for enklelte. Andre kan trolig gå mer direkte i arbeid med litt tilrettelegging og få påfyll i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter underveis.

Gudmundsen tenker seg en tredje vei som et alternativ til studieforberedende og yrkesrettet utdanning i videregående.

Ikke bedre siste skoleår

Senest fredag kom det foreløpige eksamensresultater fra vårens avgangselever i ungdomsskolen. Disse viser - som de foregående årene - at det er i matematikk de fleste elevene får karakteren 1.

Hele 13 prosent av elevene som var oppe til eksamen i matte fikk karakteren 1. 24 prosent fikk nest svakeste karakter 2, mens 29 prosent satt igjen med en 3-er.

Til sammen 66 prosent av elevene har altså karakteren 3 eller lavere i matematikk. For norsk sidemål omfatter dette 68 prosent av elevene. I engelsk og norsk hovedmål får henholdsvis 43 og 52 prosent av elevene karakteren 3 eller lavere.

Enorme stryktall på matteeksamen

- Eksamensresultatene gir ikke et fullstendig bilde av norske elevers kompetanse i et fag, men vi følger selvsagt med på utviklingen. Hvert år diskuterer og vurderer vi arbeidsmengde og vanskelighetsgrad for alle oppgavesettene. Årets resultater gir oss grunn til å fortsette å følge med på eksamen i matematikkfagene, sier Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør for vurdering i Utdanningsdirektoratet.

Også på matte-eksamen i videregående var det en rekke elever som satt igjen med karakteren 1, som i dette tilfellet betyr stryk.

I matematikk 2 P-Y og 1 p var det henholdsvis 25 prosent og 21 prosent av elevene som strøk.

Disse siste tallene er foreløpige, og inneholder ikke resultater etter klagebehandlingen. Men vanligvis får ikke klagebehandlingen store utslag for det store bildet i karakter-resultatene.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder