IKKE DOMMER: Tore Schei, høyesterettsjustitiarius siden 2002, overlater til andre å dømme i to viktige saker i år. Foto: Nils Bjåland
IKKE DOMMER: Tore Schei, høyesterettsjustitiarius siden 2002, overlater til andre å dømme i to viktige saker i år. Foto: Nils Bjåland

Dommer erklærer seg inhabil i Røeggen- og Treholt-sakene

INNENRIKS

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei (66) erklærer seg inhabil i to av de viktigste sakene som landets fremste domstol skal behandle i år.

  • Terje Helsingeng
Publisert:

Det gjelder Høyesteretts behandling av den såkalte Røeggen-saken og spørsmålet om lydbåndene i Treholt-saken skal utleveres.

Småsparer Petter Røeggen har anlagt sak mot DNB, som solgte han såkalte «strukturerte sparepakker». Saken skal opp til behandling i Høyesteretts Storkammer 7. februar. I behandlingen deltar 11 av Høyesteretts 20 dommere, men altså ikke den øverste domstolslederen i Norge.

- En enkel beslutning

Om mediene skal få innsyn i lydbåndopptakene som ble gjort i Eidsivating lagmannsrett i 1985 skal til ordinær behandling med fem dommere i Høyesterett 5. mars. Det skjer uten Scheis medvirkning.

- Det var en enkel beslutning for meg å erklære meg inhabil i disse sakene, sier Tore Schei.

Når det gjelder Røeggen-saken er årsaken at hans kone er styreformann i Storebrand som har vært involvert i salg av lignende spareprodukter.

Var lagdommer i Treholt-saken

I Treholt-saken var Schei selv en av lagdommerne som dømte Treholt til 20 års fengsel.

- Jeg var også den som da tok initiativ til at forhandlingene ble tatt opp på lydbånd.

- Hvor vanlig er det at høyesterettsjustitiarius erklærer seg inhabil?

- Det skjer ikke ofte, tvert imot veldig sjeldent. For mitt vedkommende har det skjedd i saker hvor min kone har vært involvert eller hvor mine barn for eksempel har vært fullmektiger i saken vi har fått til behandling.

- Skjer det ofte at dine dommere er inhabile?

- Nei, heller ikke det. Men det kan for eksempel skje i tilfeller hvor en nyutnevnt høyesterettsdommer kommer fra påtalemyndigheten, eller riksadvokatens kontor, og hvor saken har vært behandlet der. Eller at en dommer har tidligere har jobbet ved et advokatkontor og på den måten vært involvert i saken.

Her kan du lese mer om