JUSTISMINISTER: Anders Anundsen (Frp) er åpen for å vurdere forvaringsinstituttet dersom det viser seg at det slår skjevt ut. Foto: THERESE ALICE SANNE/VG

Justisministeren etter Schumann-løslatelse: - Hensikten med forvaring er ikke at de skal løslates tidligere

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil diskutere om systemet med forvaringsdommer for særlig farlige forbrytere fungerer slik Stortinget har ønsket.

  • Ingrid Hvidsten

Etter at Trondheim tingrett mandag ga Kjell Alrich Schumann medhold i begjæringen om prøveløslatelse, har flere reagert sterkt.

Erik Håland, som var på jobb som politimann den skjebnesvangre dagen i 2004, betegner løslatelsen som «et slag i trynet».

Statsadvokat Tormod Haugnes, som i retten motsatte seg løslatelsen, mener det er et paradoks at systemet i dag fungerer slik at forvaringsdømte reelt kan slippe ut en god del tidligere enn om de hadde fått ordinære fengselsstraffer.

- Relevante spørsmål

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier til VG at han forstår at det kommer reaksjoner.

LØSLATES: Nokas-drapsmannen Kjell Alrich Schumann. Foto: GEIR OTTO JOHANSEN/VG

- I de sakene vi har sett i media den siste tiden har domstolene fattet avgjørelse i strid med innstillingen fra både kriminalomsorgen og påtalemyndighetene. Domstolene dømmer i enkeltsaker, og jeg som statsråd kan ikke kommentere de dommene konkret, skriver justisministeren i en e-post til VG.

Han skriver videre at det er «relevant at det stilles spørsmål» ved om den praksisen domstolene utvikler er i samsvar med Stortingets forutsetninger.

Åpner for lovendringer

- Hensikten med forvaringsordningen er i utgangspunktet ikke at de som dømmes til forvaring skal løslates tidligere enn om de hadde fått ordinær dom, men muligheten til å holde vedkommende fengslet lenger basert på en konkret vurdering, fastslår statsråden, og tilføyer:

- I enkelte tilfeller kan det slå motsatt ut. Det er derfor nødvendig å gå gjennom det som utvikler seg av rettspraksis for å sikre at Stortingets forutsetninger er ivaretatt på en betryggende måte.

Anundsen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å endre systemet etter en vurdering av hvordan det fungerer i dag:

- Hvis Stortinget mener at forutsetningene ikke er tilfredsstilt, så må vi komme tilbake til eventuelle lovendringer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder