JUSTISMINISTER: Anders Anundsen (Frp) er åpen for å vurdere forvaringsinstituttet dersom det viser seg at det slår skjevt ut. Foto: THERESE ALICE SANNE/VG
JUSTISMINISTER: Anders Anundsen (Frp) er åpen for å vurdere forvaringsinstituttet dersom det viser seg at det slår skjevt ut. Foto: THERESE ALICE SANNE/VG

Justisministeren etter Schumann-løslatelse: - Hensikten med forvaring er ikke at de skal løslates tidligere

INNENRIKS

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil diskutere om systemet med forvaringsdommer for særlig farlige forbrytere fungerer slik Stortinget har ønsket.

Publisert:

Etter at Trondheim tingrett mandag ga Kjell Alrich Schumann medhold i begjæringen om prøveløslatelse, har flere reagert sterkt.

Erik Håland, som var på jobb som politimann den skjebnesvangre dagen i 2004, betegner løslatelsen som «et slag i trynet».

Statsadvokat Tormod Haugnes, som i retten motsatte seg løslatelsen, mener det er et paradoks at systemet i dag fungerer slik at forvaringsdømte reelt kan slippe ut en god del tidligere enn om de hadde fått ordinære fengselsstraffer.

- Relevante spørsmål

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier til VG at han forstår at det kommer reaksjoner.

- I de sakene vi har sett i media den siste tiden har domstolene fattet avgjørelse i strid med innstillingen fra både kriminalomsorgen og påtalemyndighetene. Domstolene dømmer i enkeltsaker, og jeg som statsråd kan ikke kommentere de dommene konkret, skriver justisministeren i en e-post til VG.

Han skriver videre at det er «relevant at det stilles spørsmål» ved om den praksisen domstolene utvikler er i samsvar med Stortingets forutsetninger.

Åpner for lovendringer

- Hensikten med forvaringsordningen er i utgangspunktet ikke at de som dømmes til forvaring skal løslates tidligere enn om de hadde fått ordinær dom, men muligheten til å holde vedkommende fengslet lenger basert på en konkret vurdering, fastslår statsråden, og tilføyer:

- I enkelte tilfeller kan det slå motsatt ut. Det er derfor nødvendig å gå gjennom det som utvikler seg av rettspraksis for å sikre at Stortingets forutsetninger er ivaretatt på en betryggende måte.

Anundsen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å endre systemet etter en vurdering av hvordan det fungerer i dag:

- Hvis Stortinget mener at forutsetningene ikke er tilfredsstilt, så må vi komme tilbake til eventuelle lovendringer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Her kan du lese mer om