Breivik sparker Lippestad som forsvarer

Lippestad: – Vi kan ikke bistå ham på de premissene han har

INNENRIKS

Terrordømte Anders Behring Breivik (36) bytter ut sin mangeårige forsvarer, advokat Geir Lippestad. Hans nye forsvarer er Øystein Storrvik.

Publisert: Oppdatert: 26.02.15 13:36

– Jeg kan bekrefte at det er gjennomført et forsvarerbytte, og at Lippestad er informert, sier Storrvik til VG.

Den erfarne advokaten har i en årrekke forsvart flere av Norges mest kjente kriminelle profiler, blant annet Nokas-dømte David Toska.

– Min erfaring er at domfelte som sitter på lange forvaringsdommer, kanskje er den gruppen klienter som har mest behov for juridisk bistand, sier Storrvik.

– Forventningsavvik

Anders Behring Breivik soner en dom på 21 års forvaring under svært strenge soningsforhold.

Tidligere i år ble det kjent at Lippestad, på vegne av Breivik, forberedte et søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene. I den forbindelse har det oppstått uenigheter.

– Vi har sett på muligheten for å føre en sak om soningsforhold, men vi er uenige om hva som er fornuftig. Det har vært et forventningsavvik mellom Breiviks ønsker og hva som er forsvarlig for oss å tilby ham, sier Geir Lippestad til VG.

– Derfor har vi sagt at vi ikke kan bistå ham på de premissene han har, legger han til.

– Hvilke premisser har Breivik?

– Det vil jeg ikke gå inn på.

Har bistått uten betaling

Ifølge Lippestad har Brevik i forkant av den mulige rettssaken fortalt om forventninger som går på soningsforhold.

– Vår faglige vurdering er så vidt forskjellig fra disse, så da har han bedre av å velge en annen advokat, sier Lippestad.

Han forteller at hans oppnevning som forsvarer gikk ut i 2012 og at Advokatfirmaet Lippestad siden har fulgt opp massedrapsmannen likevel - uten betaling.

– Øystein Storrvik, Breiviks nye advokat, sier til oss at domfelte som sitter på lange forvaringsdommer kanskje har mest behov for juridisk bistand. Er Breivik misfornøyd med den jobben dere har gjort?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har gjort alt vi kan.

– Du har fulgt Breivik i tre og et halvt år. Hva tenker du om at det klientforholdet nå er over?

– Det har jeg ingen spesiell kommentar til. Jeg har hele tiden hatt i tankene at vi skal jobbe faglig og forsvarlig, og ikke kompromisse på det. Vi har gitt våre råd på bakgrunn av det. Men han står selvfølgelig fritt til å velge en annen.

Ingen diskusjon

Ifølge Lippestad har hverken han eller andre ved Advokatfirmaet Lippestad rådet Breivik til hvem han bør bruke som advokat.

Han forteller at det kollega Odd Ivar Grøn som var den siste som snakket med Breivik. Grøn ønsker ikke å gå noe særlig inn på innholdet i samtalen.

– Jeg snakket med Breivik i forrige uke. Samtalen foregikk på en hyggelig, ordentlig og høflig måte, sier Grøn til VG.

Ifølge advokaten bar ikke samtalen preg av å være en diskusjon av noe slag.

– Varslet han deg om at han ville bytte advokat?

– Ja, det gjorde han.

Vil danne politisk parti

Kriminalomsorgen mener Breivik er like opptatt av sine ideologiske og politiske mål som da han drepte 77 personer under terrorangrepet.

Det legges også vekt på at han har uttalt at det vil komme flere terrorhandlinger, og at han bruker mye tid på å forberede opprettelsen av et politisk parti.

VG har tidligere omtalt at fengselsvoktere som jobber tett på terroristen blir utmattet av arbeidet, og at den store mengden brev er én av årsakene til dette.

Her kan du lese mer om