Null skatt for USA-pensjonister

Nærmere 7 000 norske pensjonister bosatt i USA, nyter godt av samme nullskatteordning som Gro og Arne Olav Brundtland.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

VG kan i dag avsløre at skatteavtalen med Frankrike ikke er så unik likevel.

Den norsk-amerikanske skatteavtalen fra 1971 sier også uttrykkelig at norske trygdemottagere skal være unntatt fra beskatning i USA.

Avtalen er imidlertid under reforhandling, slik at det vil komme endringer når en ny avtale trer i kraft. Ifølge VGs opplysninger vil reglene for skatt på pensjoner bli endret i den nye avtalen.

- Uansett vil problemet med null beskatning være løst så snart vi får på plass en norsk rett til å innkreve kildeskatt, sier statssekretær Roger Sandum (SV) i Finansdepartementet.

Finansdepartementet har foreslått at det innføres 15 prosent flat skatt på alle pensjonene som utbetales til utlandet.

Men Sandum vil nå ikke utelukke at satsen kan bli høyere:

- Tallet 15 prosent er ikke hugget i stein. Når høringsrunden er over, skal vi vurdere hva vi mener er et riktig nivå, sier Sandum til VG.

Liten gruppe

Ifølge NAV Utland er det bare en liten gruppe norske pensjonister som nyter godt av den skattefrie pensjonen i Frankrike. I 2006 bodde 248 alderspensjonister med norsk folketrygd i Frankrike, mens om lag 500 andre franskboende nordmenn mottok andre norske pensjonsytelser.

I USA bor 4707 personer med alderspensjon fra Norge, og 2300 med andre typer norsk pensjon.

Felles for USA og Frankrike er at de ikke kan beskatte alderstrygden eller offentlige tilleggspensjoner som utbetales fra Norge.

Derimot har de full beskatningsrett for tilleggspensjon fra private ordninger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder