Elevrådsleder Mia Briseid-Bødtker og rektor Torill Røeggen ved Ullern videregående skole er bekymret for russekultur ved skolen.

Rektor slår alarm om russe-miljø

Utestengte elever tilbringer spisepauser på toaletter og i trappeoppganger, mens russebuss-gjenger helt ned i førsteklasse deler kantinen inn i soner. Nå sier rektor stopp.

Publisert:

Ullern videregående skole er en av de mest populære i hovedstaden. Nå opplever stadig flere elever psykiske plager og har lyst til å slutte på skolen.

Det fremkommer i et oppsiktsvekkende brev rektor Torill Røeggen sendte til de foresatte i forrige uke.

Der advarer hun mot et mer hierarkisk ungdomsmiljø knyttet til russebuss ved skolen denne høsten, særlig ved yngste trinn.

Rektor Torill Røeggen ved Ullern Videregående Skole.

– Elever gruer seg til å gå seg på skolen, sitter i trappeløp og på toalett heller enn i kantinen og flere opplever at gode venner plutselig vender dem ryggen. Andre må stadig bevise at de er kule nok til å være med på en buss, kjenner på høyt press og flytter på sine egne grenser, skriver Røeggen i brevet.

Til VG opplyser hun at skolen har iverksatt en rekke tiltak, blant annet med flere voksne – og mer organiserte aktiviteter i fellesområdene.

– Å bryte opp i hierarkier og inndelinger er komplekst og vanskelig. Det viktigste er å være i god dialog med elever og få dem til å ta eierskap til utfordringene det skaper, men det tar tid. Det vi har gjort foreløpig er å endre fysisk på bordplassering i kantinen og fellesområdene, sier Røeggen til VG.

Russegrupper har skapt dårlig miljø i kantinen på Ullern videregående skole.

Hun er bekymret for at de yngste elevene organiserer seg i grupper for buss eller russekonsept allerede fra førsteklasse.

– Blant annet kommer dette til uttrykk gjennom at elevene bare sitter med elever på samme buss i kantinen, og det er ikke lenger like sosialt akseptabelt å ha kontakt på tvers av busser og konsepter, skriver Røeggen i brevet.

Hun nevner også at de snakker med elever som føler seg presset til å delta, og elever som er stemt ut og føler seg ekskludert både på skolen og privat.

Tips oss om russetiden her

Ullern Videregående Skole i Oslo.

Elevrådet støtter rektor

Mia Briseid-Bødtker (17) er elevrådsleder og sier at de støtter tiltakene som er innført ved skolen, for å endre russemiljøet.

– Skolen kan ikke blande seg inn i hva elever gjør utenfor skoletid, men når russekultur i økende grad begynner å bestemme de sosiale kodene som skjer også på skolen, er tiltak åpenbart nødvendig, sier Briseid-Bødtker.

Mia Briseid-Bødtker er elevrådsleder for 950 elever på Ullern vgs. Her med rektor Torill Røeggen.

Hun forklarer at elevmiljøet på Ullern er sårbart:

– Vi er et miljø der mange kjenner mange, derfor blir grupperinger og hvem som er på buss sammen veldig tydelig.

– Hvor mange busser er det?

– Jeg vet med sikkerhet at det er fire busser på vg1, 3 busser på vg2 og fire busser på vg3, svarer elevrådslederen.

I tillegg finnes bussgrupper med medlemmer fra flere skoler. Og det er elever uten buss som går sammen i grupper for å ha felles konsept.

Ullern videregående skole.
Spøkelsesbussen – russebuss kan ende i retten

Elevrådslederen påpeker at fenomenet med økende utestenging ikke bare må kobles til russetiden, men til også til pandemien og kohortene som elevene da var pålagt.

– Sannsynligvis kan den økende trenden knyttes til lockdown, da ungdom mistet verdifull tid med sosial øving. Det virker nesten som at vi har glemt hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. Å utestenge ble pålagt grunnet smittevernreglene og det virker som at oppførselen som i utgangspunktet burde vært helt uakseptabelt, har blitt hengende igjen fra denne perioden, sier Briseid-Bødtker.

Slo alarm da de så under russebuss
Elevrådsleder Mia Briseid-Bødtker og rektor Torill Røeggen.

Rektor: – Mistet to år med sosial trening

Rektor mener også at pandemien ungdommene har vært gjennom er en årsak.

– De har mistet to år med sosial trening og trygghet. Kohortinndelinger var med på å skape sterke gruppeidentiteter som kunne føre med seg utenforskap og utrygghet for mange unge. Flere unge kan nå virke mer sosialt umodne og samtidig mindre robuste. Trolig har det vært utfordrende for ungdomsskolene å jobbe med skolemiljø og fellesskap under pandemien, sier Røeggen.

Både rektor og elevrådsleder understreker at de er optimistiske, og at fenomenet ikke er unikt på Ullern.

– Hva er rådet til andre skoler?

– Våge som rektor å snakke ærlig om situasjonen med elever, ansatte og foresatte, sier Røeggen.

– Jeg har veldig troen på å snakke ut om konsekvensene som følger av utestengning fordi gjør at alle blir mer oppmerksomme på egen oppførsel, sier Briseid-Bødtker.

Bussjef: Kamp om å bli A

Eirik Eide-Fredriksen (17) går i vg3, er bussjef og nestleder i elevrådet.

Han mener miljøet er blitt langt tøffere i førsteklasse.

– De har gruppert seg tidligere og legger mer alvor og seriøsitet i kampen om å bli A-buss. Når det er fire rene Ullern-busser som vil markere seg i kantinen og andre steder, så skaper det en del uro på skolen. Det er ikke bra, sier han.

Å få status som A-, B- eller C-buss i et område eller ved en skole er knyttet til sosial status, antall følgere på Instagram, antall avspillinger av russelåter og mye mer. Dette er ingen offisiell kåring, og ofte blir man heller ikke enige om den endelige rangeringen, ifølge Eide-Fredriksen.

– Jeg har hørt at elever er skremt vekk fra kantinen og spiser i trappeoppganger og på toaletter. Det er ikke bra. Jeg støtter rektor, men synes kanskje at det også gjøres større enn det er.

Sjokkregningene etter russefestenHysj-pengene: Russ fikk 100.000 for å slette Insta-post
Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no