ETTERLØNNS-LEI: Både Rødt og SV vil vrake etterlønnsordningen. Her er Seher Aydar (R) og Audun Lysbakken (SV), begge i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Vil ha slutt på etterlønn til politikere: − Umulig å forsvare

En tredjedel av de som har fått etterlønn de siste ti årene, har fått for mye penger av Stortinget. Nå må ordningen skrotes, mener Rødt og SV.

Publisert:

RiksrevisjonenRiksrevisjonenRiksrevisjonen undersøker og kontrollerer blant annet Stortinget, regjeringen og statlige selskaper. slakter Stortinget i sin ferske rapport om politikergoder. Det er særlig utbetalingen og kontrollen av fratredelsesytelsefratredelsesytelseDe første tre månedene etter et stortingsvalg kan de som går av få full lønn. og/eller etterlønnetterlønnStortingrepresentanter kan fortsette å få betalt i maks 12 måneder etter at de går ut av Stortinget. De kan få 66 prosent av stortingslønnen, minus eventuelle andre inntekter. som får kritikk.

61 av landets folkevalgte har ikke overholdt opplysningsplikten – altså regelen om at de skal informere om andre inntekter mens de får betalt fra Stortinget slik at dette kan trekkes fra.

– Stortingsrepresentanter skal ikke ha større ytelser enn de har krav på, og den enkleste måten å sikre dette på er at de folkevalgte så ofte som mulig er underlagt samme regelverk som folk flest, sier Audun Lysbakken (SV), som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Derfor vil SV vrake hele etterlønnsordningen – og la de avgåtte stortingsrepresentantene gå på Nav som andre arbeidsløse.

Vil ha ny vurdering

Arve Lønnum er tidligere Frp-politiker, stortingsrepresentant, og bystyremedlem i Oslo. Han jobber i dag som advokat, og er et av medlemmene i Riksrevisjonens ledelse, kalt «kollegiet».

I Riksrevisjonens rapport har Lønnum som eneste medlem stilt spørsmål om ordningen med etterlønn bør bestå etter avsløringene:

«Kollegiets medlem Lønnum anbefaler i tillegg at Stortinget gjør en fornyet vurdering av om det er hensiktsmessig at Stortinget har egne former for ytelser knyttet til kortvarig eller lengre bortfall av arbeidsinntekt enn dem som ellers følger av folketrygdloven», står det i rapporten.

IKKE TILFREDS: Stortinget bør ta en ny titt på etterlønnsordningen, mener Arve Lønnum i Riksrevisjonens ledelse.

Til VG sier Lønnum at han ville gi en tydeligere anbefaling enn de andre:

– Når vi ser hvor krevende det har vært for Stortinget å selv lage et eget regelverk, hvor krevende det har vært å følge og håndheve, så synes jeg det gir grunn til å tenke over det prinsipielle og det praktiske i å fortsette med slike ordninger.

– Misbruk

Rødts medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Seher Aydar, mener politikerne rykker fra velgerne sine.

– Riksrevisjonens kritikk viser at vi har hatt en politikerklasse som har tatt for seg av privilegier vanlige folk bare kan drømme om og tatt seg til rette. Nå må det bli slutt på frynsegodefesten, sier hun.

SLAKT-RAPPORT: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen la frem Riksrevisjonens konklusjon – som var svært kritisk.

Riksrevisjonen slår ikke fast hvem som hvem som har skyld i feilene ved etterlønn – politikerne selv eller stortingsadministrasjonen.

Rødt vil i likhet med SV skrote etterlønnsordningen:

– Vi må avskaffe særfordeler og vi må hindre dette misbruket, gjennom et strammere regelverk, maksimal åpenhet og bedre kontroll, sier Aydar og fortsetter:

– Etterlønnsordningen er umulig å forsvare.

– På største alvor

Stortingsdirektør Kyrre Grimstad svarer slik på Lønnums anbefaling om å avvikle egne særordninger med etterlønn og fratredelsesytelser for stortingspolitikere.

– Nå har vi fått en omfattende rapport og må få tid til å gå inn i enkeltdetaljer, og hvordan vi skal forholde oss til mindretallsmerknad. Men vi tar Riksrevisjonens anbefalinger på største alvor, forsikrer han.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no