Statlig helikopterjakt: − Organisert dyreplageri

Disse opptakene viser statlig jakt på villrein fra helikopter i 2018, hvor skytteren bommer og skadeskyter rein. – Et krevende og omfattende oppdrag, sier Statens Naturoppsyn.

Publisert:

Saken dreier seg om at Mattilsynet og Miljødirektoratet har anbefalt statlig vinterjakt av villrein på Hardangervidda, med snøscooter og helikopter, fordi det er funnet skrantesyke på to dyr de siste årene.

Det har vakt sterke reaksjoner og en rekke store grunneiere vil nekte staten å jakte på deres eiendom hvis helikopterjakten gjentas på ettervinteren.

Også tre statsallmenninger er kritisk til statlig helikopterjakt.

– Vi vi ikke tillate staten å foreta jakt på fra helikopter på våre eiendommer i vinter. Kjører de gjennom dette, så vil vi vurdere rettslige skritt for å få jakten stanset. Denne videoen underbygger vår sak, sier advokat Per Lykke, som representerer et stort flertall av de private grunneierne på Hardangervidda.

Les også: Vil skyte opptil 1000 reinsbukker

Etter hva VG forstår skal saken etter planen vurderes på regjeringskonferansen torsdag.

Da det for første gang i Norge ble gjort slike skrantesyke-funn i 2016, besluttet myndighetene å slakte ned hele besetningen av villrein i området med syke dyr, på Nordfjella nord for riksvei 7 mot Lærdal i Sogn i 2018.

Bildet er fra den statlige villreinsjakten i 2017 i Nordfjella.

Ble skadeskutt

Det er fra denne jakten VG nå har fått tilgang til videoer som viser hva som skjedde.

De viser blant annet at helikopteret flyr like over reinen, og en rein som blir skadeskutt i et forbein. Det jager skadeskutt videre mens helikopteret og jegeren jobber for å få inn dødsskuddet. En annen video viser to rein som forsøker å rømme. En rein blir skutt og skadet. Den andre blir skutt og faller rett ned. Helikopteret må snu og vi ser et det flyr rett over det skadde dyret, som får nådeskuddet.

Vi ser også at helikopteret jakter over hodene på en stor flokk som desperat forsøker å rømme. Vi hører skudd på skudd, uten at vi ser at noen dyr faller.

– Dette dokumenterer at jakten er totalt uforsvarlig og at det dreier seg om dyremishandling. Jeg har vært med på mye jakt gjennom årene, men aldri sett noe så vilt. Det er en skandale sier Stein Lier-Hansen, jeger og leder i Norsk Villreinsenter.

JEGER: Stein Lier-Hansen er mest kjent som leder og lønnsoppgjørsgeneral i NHOs største forbund, Norsk Industri. Men har bakgrunn som statssekretær i Miljøverndepartementet og leder i Norges Jeger- og fiskerforbund.

– Videoene viser at dette må stoppes. Og slik jakt har gjort reinen livredde. Vi ser det på vidda når vi er på jakt. Når de hører helikopter kan de løpe for livet i flere kilometer, fordi de er redde. De har mange negative opplevelser etter årevis gps-merking ved bruk av helikopter, sier advokat Lykke, som også er jeger og grunneier.

Han er opprørt.

– Før reagerte villreinen lite på snøskuter nå ser vi at den også reagerer på den. Staten kan ikke være med på noe slikt, organisert dyreplageri vinterstid, sier han.

Lier-Hansen sier de som har lest har tilsynsrapportene fra Mattilsynet, som fulgte jakten ikke har funnet noe om skadeskyting.

– Det finnes ingen tilsynsrapporter som har meldt om skadeskyting. Videoene VG presentere i dag, viser at det burde vært meldt inn. Statens naturoppsyn var med på jakten, så de må jo ha sett dette her. De fører logger og det finnes ingen logger fra jakten den gangen, som forteller om bomskyting eller skadeskyting – og om hvordan dyr blir jaget på denne måten over store avstander. Det er unnslått, sier han.

Statens naturoppsyn: Feil å sammenlikne med jakt

Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn, svarer Lier-Hansens med å si at det er blitt ført grundig logg over hver dag av uttaket av villrein i Nordfjella, og at loggen ble tilgjengeliggjort fortløpende for alle på Hjorteviltportalen. 

Loggen viser ifølge Kjørstad både hvor mange skudd som ble brukt og hvor mange dyr som ble felt hver dag.

– Det blir helt feil å sammenlikne dette med jakt. Dette oppdraget handlet om å avlive en hel villreinstamme med metoder som er uforenlig med jakt, skriver han i e e-post til VG onsdag kveld og legger til:

– Dessverre er det umulig å unngå at dyr kan få et dårlig førstetreff under et slikt krevende og omfattende oppdrag, men disse ble fulgt opp og avlivet så snart det var praktisk mulig. To dyr som ble påskutt ble ikke gjenfunnet samme dag.

VILLE HINDRE SPREDNING AV SMITTE: Bildet er fra den statlige villreinsjakten i 2017. Nå er striden om jakten skal skje med helikopter, som skjedde i 2018.

Flere teorier

I bunnen av feiden ligger stor faglig uenighet og usikkerhet om hvordan reinen har blitt smittet av skrantesyke.

I februar 2016 ble det funnet et sykt dyr i Nordfjella. Det ble avlivet og det viste seg at det hadde en sykdom som tidligere var påvist på hjort i Nord-Amerika, men aldri på villrein andre steder.

En teori er at det kan ha vært importsmitte fra Nord-Amerika, som kan ha kommet via polarhunder i hundeløp som har tatt med seg smitten hjem.

En annen teori er at sykdommen har vært i miljøet siden det store skrapesykeutbruddet på sauer i Norge på slutten av 1990-tallet. Den teorien bygger på at smitten kan overleve i jordsmonn i flere tiår.

De to statlige etatene ville i 2018 kjøre føre var-prinsippet etter smitten i 2016 for å hindre spredning: Statens naturoppsyn fikk oppdrag med å ta ut villreinstammen i Nordfjella vinteren 2018. Før det skjeddde uttak gjennom ordinær og ekstraordinær jakt fra høsten 2016 til 2018, men vinteren 2018 ble snøscooter og helikopter satt inn for å kunne ta ut de siste dyrene.

Ta ut 200 dyr

Etter nedskytingen på Nordfjella i 2018 har norske reinjegere blitt pålagt å ta prøver av all villrein som er skutt under jakten. På Hardangervidda er det tatt 7000 prøver.

I 2020 viste en av prøvene at en bukk hadde skrantesyke og i år en simle. Altså to av 7000 rein. Da kom den samme debatten opp igjen etter funnene i 2016: Hva gjør vi nå?

Som i 2016 konkluderte Miljødirektoratet og Mattilsynet i høst med at man skulle anbefale nedskyting av rein på Hardangervidda til vinteren, med helikopter, for å raskt å ta ut rundt 200 dyr for å få dem sjekket.

19 av 2520 smittet

– Vi vet ikke hva som er smittekilden. Da blir det fullstendig feil å skyte ned reinen på Hardangervidda. Det er mye bedre å gjøre som etter smitten i 2016, å starte med ordinær jakt for å høste erfaringer, sier Lier-Hansen i Norsk Villreinsenter og viser til at tallene fra 2016-utbruddet:

– 19 av 2520 dyr var smittet. Alt tyder på at sykdommen sprer seg ekstremt sent, noe som tyder på at teorien om at smitten kan være fra grunnen via sauer er riktig, sier Lier-Hansen og legger til:

ADVARER: Lier-Hansen sier en eventuell jakt i vinter kan bli mye vanskeligere enn den i 2018.

– Jakten på Hardangervidda med helikopter blir mye vanskeligere enn i 2018 på Nordfjella, fordi det Mattilsynet bare planlegger å ta ut bukker over 2,5 år. Jeg skjønner ikke hvordan de skal få til å skille dyrene uten å stresse flokker med alle type rein, sier Lier-Hansen.

Stat mot stat

Også de tre store statsallmenninger på Hardangervidda; Røldal, Ullensvang og Eidfjord har engasjert seg i saken og sagt nei til vinterjakt i helikopter.

Røldal fjellstyre skriver i et brev til regjeringen at reinen må få fred i vinter.

I en rapport om skrantesyken i 2018 skrev Mattilsynet at den «dyrevelferdsmessige belastningen på dyrene var akseptabel», skriver TV 2, som også har omtalt videoen.

Mattilsynet har ikke rukket å svare TV 2 på henvendelser om saken. VG har heller ikke fått svar på vår henvendelse som ble sendt i 15-tiden onsdag.

Mattilsynet: Alvorlig dyresykdom

I en e-post til VG skriver Mattilsynet at anbefalingen for Hardangervidda ikke handler om å ta ut en hel stamme, sånn som tidligere i Nordfjella, men å sikre at man unngår å komme i en situasjon der smitten kommer ut av kontroll.

Sammen med Miljødirektoratet har Mattilsynet kommet med en felles anbefaling om at skrantesjuke på Hardangervidda så langt som mulig bør håndteres gjennom ordinær jakt. 

– På grunn av at bukker utgjør den største risikoen for smittespredning, og at flokken har høyere andel voksen bukk enn ønskelig, og økt sannsynlighet for flere smittede dyr etter simlefunnet i høst, har vi også anbefalt et ekstraordinært uttak, dersom det er praktisk mulig å gjennomføre og dyrevelferdsmessig forsvarlig, sier Inge E. Næsset, direktør avdeling regelverk og kontroll, og legger til:

– Dette skal begrenses til bukk 2.5 år og eldre som går alene eller i små, adskilte flokker og der uttaket ikke vil medføre unødige forstyrrelser av fostringsflokker med simler, ungdyr og kalv.

Dette skiller anbefalingen som nå gis til departementet om håndtering av smitte på Hardangervidda fra den som ble gitt om uttak av hele villreinstammen i Nordfjella i 2017, legger de til.

– Dette er en vanskelig sak med mange krevende avveininger, og det er derfor dette til syvende og sist må være en politisk avgjørelse, avslutter Næsset.

– Sterke bilder

Kjørstad i Statens naturoppsyn sier skyting fra helikopeter ikke er noen trivelig jobb.

– Disse filmene viser sterke bilder av en utrivelig jobb som ansatte i Statens naturoppsyn var satt til å gjøre. Det var klart for oss at dette oppdraget var langt utenfor vanlig jaktetikk. Vi vurderte sammen med Mattilsynet at å bruke helikopter i enkelte situasjoner var minst belastende for dyrene når så mange dyr måtte avlives på kort tid. De aller fleste dyrene i Nordfjella sone 1 ble felt fra bakken uten bruk av helikopter.

Rettet

I artikkelen het det opprinnelig at Mattilsynet og Miljødirektoratet hadde varslet vinterjakt på rein. Det riktige er at de to etatene anbefalte dette.

Det sto også at de to etatene mener det er mest sannsynlig at utbruddet skyldes importsmitte via polarhunder. Dette er ikke presist, og er fjernet. Videre het det at smitteb på Nordfjella ikke er samme smitte som på Hardangervidda. Dette kan VG ikke fastslå, og det er derfor fjernet.

Endringene ble gjort tirsdag 21. mars klokken 15.25.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert uten tilsvar fra Statens Naturoppsyn (SNO). SNO mener at fremstillingen ble unyansert og feilaktig. VG beklager dette. Beklagelsen kan du lese her.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no