JUSTISTOPPER: Ketil Haukaas til venstre er sjefen i Kripos, som har ansvaret for Norges samarbeid med internasjonalt politi. Tor Aksel Busch er Norges riksadvokat og øverste representant for påtalemyndigheten. Foto: Jan Petter Lynau/Roger Neumann

Hasteinnkaller justistopper etter overgrepsavsløring

I to uker var Riksadvokaten taus om metodene australsk politi brukte for å avsløre overgripere. Nå bekrefter han at Norge ikke har det nødvendige lovverket.

 • Erlend Ofte Arntsen
 • Håkon F. Høydal
 • Einar Otto Stangvik

Artikkelen er over to år gammel

7. oktober i år avslørte VG at den australske politigruppen Task Force Argos i 11 måneder hadde driftet barneovergrepsforumet «Childs Play» på det såkalt mørke nettet.

For å ikke avsløre at de hadde overtatt og infiltrert forumet, måtte de selv dele overgrepsbilder- og tekst.

Eksempler: Dette skrev politiet på overgrepsforumet

Ifølge et brev VG nylig har fått innsyn i, innkaller Politidirektoratet (POD) Kripos-sjef Ketil Haukaas og Riksadvokaten til et møte. Brevet er datert 11. oktober, tre virkedager etter at dokumentaren ble publisert.

Norsk samarbeid

Kripos samarbeider med Task Force Argos og har tidligere mottatt materiale fra gruppen som har ført til straffesaker i Norge, blant annet etter at Argos driftet et annet overgrepsforum – «The Love Zone» – i 2014.

Advokatforeningen har reist spørsmålet om metodebruken er såkalt provokasjon. Norske politikere mener nye overgrep er begått gjennom politiets deling av overgrepsbilder.

Kripos har ikke svart på om de har mottatt materiale fra forumet «Childs Play» etter at australsk politi avsluttet operasjonen i september i år.

Kommentar: Det lovløse rom

Skal diskutere politiets deling av overgrepsbilder

Ifølge møteinnkallingen skal Kripos redegjøre for status i bruken av «utradisjonelle metoder» i saker som gjelder seksuelle overgrep på internett.

Agendaen for møtet er:

• Bruk av provokasjon og deling av overgrepsmateriale.

• Bruk av bevis innhentet i annet land med annet lovverk.

• Internasjonalt politisamarbeid.

Les hele historien her: Slik avslørte VG undercover-operasjonen

Riksadvokaten: Trenger regulering fra Stortinget

VG har gjentatte ganger de siste ukene bedt Riksadvokaten, POD og Kripos om svar på metodebruken, og hvorvidt beviser innhentet i Australia på denne måten kan brukes i Norge.

I dag, etter to uker, kom Riksadvokatens svar. POD og Kripos er fortsatt tause.

– Spørsmålene om norsk politi lovlig kan infiltrere overgrepsnettsteder som ledd i etterforskingen av straffbare handlinger, og hvorvidt det er adgang til å dele overgrepsbilder, er sammensatt og kan ikke besvares helt generelt, begynner statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten.

Han skriver videre.

– VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering – i hvert fall på et overordnet plan – nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, forklarer Vigmostad-Olsen, som forteller at Riksadvokaten «i samråd med Kripos og Det nasjonal statsadvokatembetet vil vurdere om det er behov for å ta et initiativ overfor Justis- og beredskapsdepartementet om dette.»

Riksadvokaten mener altså at de ikke er i stand til å regulere metodebruken selv, og at dette trolig må bli en oppgave for politikerne på Stortinget.

Les også: Skrøt på politiets overgrepsforum, ble ikke tatt

– Mangler lovverk

– Betyr dette at det ikke finnes lovverk som regulerer metodebruken?

– Det er korrekt at det ikke finnes lovverk som spesifikt regulerer slik metodebruk. Det foreligger retningslinjer til politiet om infiltrasjon på internett, med de er unntatt av offentlighet, svarer statsadvokaten.

– Gjelder denne uttalelsen også spørsmålene som gjelder norsk politis bruk av bevis og informasjon innhentet ved samme metodebruk i andre land?

– Uttalelsen i forrige e-post gjelder alle spørsmålene du stilte. Vi kan ikke på generelt grunnlag kommentere om og eventuelt i hvilken utstrekning informasjon norsk politi mottar fra andre land kan/vil bli brukt i etterforsking av saker her, er svaret.

JUSTISPOLITIKER: Kjell Ingolf Ropstad snakker for Krf i alle saker som gjelder justisfeltet. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Krf: Virker som man ikke har oversikt

Krfs nestleder og justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad synes det er bra at de ulike partene velger å snakke sammen.

– Men det virker likevel her som om POD og Riksadvokaten ikke har full oversikt over hva politiet gjør. Har man ikke klart å holde følge med metodene som blir brukt internasjonalt, er jeg enig at det trengs en avklaring i form av en sak til Stortinget, sier Ropstad.

Krever svar: Ropstads spørsmål til justisministeren

– Når Riksadvokaten bekrefter at det ikke finnes lovverk som regulerer den omtalte metodebruken, blir du da bekymret over i hvilken grad norsk politi tidligere har benyttet seg av beviser fra tilsvarende internasjonale politiaksjoner?

– Jeg forutsetter at det er grundige rutiner, for å sikre at alt har vært innenfor loven. Men jeg skal ikke nekte for at det er noen dilemmaer her. Man kan ikke se vekk om man mottar beviser for at barn utsettes for overgrep. Samtidig må slike beviser brukes på en fornuftig måte, svarer Ropstad.

Les også: Minst 30 nordmenn med i overgrepsforum

Ekspert: Internettmetoder uregulert

Ingvild Bruce var sekretær for Metodekontrollutvalget om «inngripende etterforskningsmetoder» og er nå stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Hun forklarer at politiets utradisjonelle metoder i «den fysiske verden» er regulert internt i politiet og akseptert av Høyesterett, under visse vilkår.

– Frem til nå har det ikke vært sagt noe offentlig om hvorvidt metodene for å gå undercover og infiltrere på nettet har vært gjenstand for samme type regulering. Enhver uttalelse om dette fra Riksadvokaten eller Politidirektoratet vil bli den første og dermed viktig, sier Bruce til VG.

AKTOR: Ingvild Bruce i 2012 på arbeid for Økokrim som aktor med Geir Kavlie. I dag forsker hun ved Universitetet i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell NTB scanpix

Hun tolker vegringen mot å kommentere metodene offentlig slik:

– Jeg vil tro at det foregår en prosess nå, hos Riksadvokaten og Politidirektoratet for å finne ut hva de kan si offentlig om denne metodebruken. Det virker som et godt grep å sende dette videre til lovgiver. Dette reiser viktige problemstillinger om hva politiet bør og ikke bør kunne gjøre for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

Bruce er kritisk til omfanget av metodene som australsk politi har brukt i operasjonen mot «Childs Play». Dette mener hun kan få konsekvenser for bruken av eventuelle bevis, skulle det komme saker til Norge fra operasjonen.

– Høyesterett har tidligere sagt at de aksepterer bevis som ikke krenker grunnleggende norske verdioppfatninger. Dette vil aktualiseres i disse sakene: Er bevisene samlet inn på en måte som krenker norske verdier? sier hun.

MØTEINNKALLER: Kristin Kvigne var sjef i Politiets Utlendingsenhet, før hun fikk jobben som avdelingsdirektør i avdeling for politifag i POD. Foto: Eskil Wie Furunes VG

«Generell orientering»

Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef i Kripos, forklarer at de er underlagt Riksadvokaten og ikke POD når det gjelder de konkrete straffesakene.

– POD må selv forklare hvorfor de, gitt sin rolle, har bedt om dette møtet, skriver hun.

– Slik vi har forstått innkallingen ønsker POD en generell orientering fra Riksadvokaten og Kripos om status for bruk av utradisjonelle metoder, legger hun til.

Sekssjonssjef Harald Bøhler har sammen med avdelingsdirektør Kristin Kvigne kalt inn til møtet. Bøhler sier om det forestående møtet at de ønsker en «generell orientering».

– Dette ber vi om på bakgrunn av problemstillinger omtalt av VG som handler om forhold rundt metodebruk i disse sakene. Direktoratet ønsker å vite om det er noe innenfor saksområdet som vil kreve oppfølging fra vår side, skriver Bøhler.

Endelig tid og dato for møtet er foreløpig ikke avklart. POD innkalte i utgangspunktet til et møte førstkommende tirsdag, men datoen passet ikke for alle. Nå jobbes det for å finne en ny dato så snart som mulig.

Les også

 1. Australsk ekspert: Vanskelig å ettergå politiets aksjon

  – Politiet i Australia er kritisert for å drive tilsyn med seg selv, sier senior lektor i kriminologi Ian Warren.
 2. Krever skriftlig svar av justisministeren etter overgrepsavsløring

  I et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) krever Krf-nestleder Kjell Ingolf…
 3. Overgrepsavsløringen: Høyre vil ikke ha australske politimetoder

  Mens Høyre sier et klart «nei» til metodene australsk politi brukte for å avsløre overgripere, mener justisministeren…
 4. – Police acting as judges

  Moving a police investigation to another country with more lenient laws is a questionable enforcement tactic, a Canadian…
 5. Krever at politiet etterforsker 30 nordmenn på overgrepsforum

  Kripos er tause om hva de gjør med 30 nordmenn som var aktive på overgrepsforumet australsk politi driftet.

Mer om

 1. Undercover Darkweb
 2. Krim

Flere artikler

 1. Overgreps-avsløringen: – Behov for oppdatering av retningslinjer

 2. Krever regulering av politimetoder

 3. Kripos etter overgrepsavsløring: Ikke fått info fra australsk politi om norske brukere

 4. Få lover på plass

 5. Åpner for at politiet kan dele overgrepsbilder

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder