FIKK VILJEN SIN: Eirik Lae Solberg (H) stemte for det overraskende forslaget fra byrådspartiene Ap, SV og MDG om å åpne for mer videovervåking i Osloskolen. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Vedtok mer video-overvåking av Oslo-skoler

Et flertall i Oslo bystyre åpnet onsdag kveld for kameraovervåking av skoler i skoletiden for å sikre elever og ansatte mot vold.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Bakgrunnen er utviklingen av trussel- og voldssaker i en del av Oslos videregående skoler de siste årene.

I en fersk dom fra Oslo Tingrett kom det også frem at etterforskningen hadde stor nytte av at overvåkingskameraene var i drift på Etterstad videregående skole under en hendelse på skolen i januar i år.

Les også: Vil bortvise voldselever øyeblikkelig

Overrasket

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg er både overrasket og glad for vedtaket i bystyret onsdag. Han har lenge foreslått videoovervåking som et av flere verktøy i kampen mot vold og kriminalitet i Oslos skoler.

– Jeg er gledelig overrasket over det som skjedde i bystyret. At noen partier snudde trill rundt fra tidligere holdning til dette, var ikke meg imot, sier Solberg.

Så du? Hadde nytte av videobilder

Spesielle tilfeller

I vedtaket som kom etter forslag fra byrådspartiene Ap, MDG og SV under en rekke personvernforslag fra Venstre, understrekes det at kameraovervåking i skoletiden skal skje i spesielle tilfeller:

«Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for kameraovervåkning i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.

Kameraovervåking av elever eller ansatte i skolebygg eller skolegård i skoletiden skal ikke kunne tillates annet enn i spesielle tilfeller for å sikre enkeltpersoner mot alvorlige kriminelle handlinger. Dersom kameraovervåking må benyttes for å ivareta elevers og ansattes sikkerhet, skal dette være tidsbegrenset og etter en risikovurdering i samråd med politiet.»

Les også: Rektor: Vi har en situasjon vi ikke kan leve med

Flere verktøy

I Høyres opprinnelige forslag het det at byrådet etter søknad fra skolene bes åpne for bruk av kamera i fellesområdene i tidsavgrensede perioder også i skoletiden på skoler med særskilt behov for å oppklare og forebygge voldsepisoder.

Solberg i Høyre, som har måttet tåle mye kritikk for forslaget, understreker at dette er ett av flere verktøy i en verktøykasse som også må inkludere blant annet flere miljøarbeidere og styrket skolehelsetjeneste.

Han ser ikke bort fra at den nære historien til skoler som Stovner videregående, Ulsrud videregående, Bjørnholt videregående og Etterstad videregående kan gjøre disse skolene aktuelle for videovervåking i skoletiden etter at dette har vært utelukket en stund.

Også skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) mener bruk av kameraovervåking må vurderes.

– Jeg har bedt etaten gå i gjennom regelverk og muligheter for å bruke kameraer i skolen i spesielle tilfeller, sa Dahl til VG før onsdagens bystyremøte.

Datatilsynet har tidligere gjort det klart at personvernhensyn må veie tungt i saker der videovervåking av skoler vurderes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder