HEMMELIG RAPPORT: Lederen i varslingsgruppen i Bergen-politiet hevder Politidirektoratet blandet seg inn i arbeidet deres. Også interne aktører ville ha oppdatering om saken, går det frem av rapporten om det såkalte narkovarselet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Varslingsgruppe mener politidirektoratet blandet seg inn i arbeidet deres

I en hemmeligstemplet rapport kommer lederen for  varslingsgruppen i Bergen-politiet med hard kritikk av sine egne overordnede i Politidirektoratet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I rapporten hevdes det at Politidirektoratet flere ganger blandet seg inn i gruppens arbeid, mens varselet til politimannen som i fjor slo alarm om politiets manglende innsats mot grov narkotikakriminalitet, var under behandling.

VG-spesial: Narkovarselet

Leder i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, reagerer sterkt på opplysningene.

– Hvis det er slik at Politidirektoratet har forsøkt å gi føringer for varslingsgruppens arbeid, er det svært alvorlig. Det reagerer jeg sterkt på, sier Rekdal.

Varslingsgruppen i Vest politidistrikt ble nedsatt i august i fjor etter politimannen Robin Schaefers varsling i den såkalte Monika-saken. Den første saken gruppen fikk til behandling, var narkovarselet i Bergen.

Varslerens advokat: Mener POD er inhabile

VG kjenner innholdet i saksutredningen utvalgsleder Kenneth Rastad leverte til politimester Kaare Songstad i oktober. Der kommer det frem oppsiktsvekkende opplysninger om at flere ulike aktører, både internt og eksternt, forstyrret gruppens arbeid.

– Ba om rapportering

Ifølge Rastad tok ikke ikke disse aktørene hensyn til «linjen» og ba om rapportering om saken.

– Særlig uheldig har Politidirektoratet sin innblanding i saken vært etter at varslingsgruppen hadde startet sitt arbeid, skriver Rastad, som viser til flere telefonsamtaler, e-poster og et brev han fikk fra Politidirektoratet i slutten av september i fjor.

Politileder: Slakter håndteringen av varselet

REAGERER: Leder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, Kjetil Rekdal, ser alvorlig på påstandene om at Politidirektoratet skal ha blandet seg inn i arbeidet til politiets interne varslingsgruppe. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Skal ha truet med å trekke seg

Etter det VG får opplyst, skal de fem medlemmene i varslingsgruppen ha opplevd henvendelsene fra Politidirektoratet som så utidige at hele gruppen på et tidspunkt truet med å trekke seg.

Avdelingsdirektør Karin Aslaksen i Politidirektoratet opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere en sak som er under behandling.

– I henhold til politiets varslingsrutiner skal varslingssaker der politimester er varslet på behandles av POD. Vi oppfatter at dialogen med Vest politidistrikt har vært god i denne saken. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å bli bedre på å håndtere varslingssaker. Rutinene er ikke godt nok kjent, det er vi i gang med å gjøre noe med.

Spesialenheten: Etterforskningen vil bli omfattende

– Særdeles uheldig

Fagforeningsleder Kjetil Rekdal mener det som beskrives i rapporten om innblanding fra Politidirektoratet og andre aktører, er særdeles uheldig.

– Vi har lenge vært kritiske til Politidirektoratets behandling av varslingssaker, både i Monika-saken og i andre varslingssaker. Politidirektoratet har ikke imponert oss så langt når det gjelder å ha en nøytral og objektiv holdning til det som det varsles om, og dette er nok et eksempel som støtter opp under det vi har sagt tidligere, sier Rekdal.

I den 17 sider lange rapporten går varslingsgruppen i liten grad inn på innholdet i varslelet fra den høyt betrodde tjenestemannen ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet.

Politiet: – Vi var fullstendig overarbeidet

Har ikke tatt stilling

Rastad skriver at de har valgt å ha et fremtidsrettet fokus, og at de bevisst ikke har tatt stilling til rett eller galt når det gjelder enkeltepisoder med påstander som er beskrevet i varselet.

– Mye av det varsler etterlyser og påpeker, synes å være erkjent og kan være i ferd med å finne sin løsning, skriver utvalgslederen.

Varslingsgruppen har i tillegg til en samtale med varsleren, hatt fem samtaler med personer som er vurdert som sentrale for å kunne opplyse saken.

– De fleste har uttrykt bekymring om hvordan opplysningene de kommer med kan bli brukt. Særlig erfaringene i forbindelse med granskingsrapportene i «Monika-saken» har skapt stor skepsis i så måte.

VIL IKKE KOMMENTERE: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. Foto: Paul Sigve Amundsen NTB scanpix

Les også: Slo alarm for tre år siden

Varsleren som slo alarm i april i fjor hevder at det i flere år forelå en stående føring fra ledelsen om at det ikke skulle gripes inn mot personer som var mistenkt for grove narkotikaforbrytelser.

Varslingsgruppen tar ikke stilling til om det er begått lovbrudd, og peker på at det er delte oppfatninger om et slikt pålegg har eksistert.

Delte oppfatninger

Mens noen har sagt at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at et slikt pålegg har blitt gitt, selv om de erkjenner at narkotikafeltet ikke har nådd opp i prioriteringene, har andre gitt klart uttrykk for at det har eksistert et slikt pålegg, står det i rapporten.

HMS-varsler: – Det var ren krig på huset

– En av personene sier at pålegget eller føringene ble brakt på banen for cirka fire år siden, og at det etter dette, over tid gjennom ord og lederadferd, har befestet seg en klar oppfatning om at et slikt pålegg foreligger.

DA VG intervjuet visepolitimester Olav Valland 4. november i fjor, sa han at inntaket av alvorlige narkotikasaker måtte reduseres i en periode på grunn av stor saksmengde:

– I en periode var det ikke anledning til å åpne nye saker. Vi hadde ikke kapasitet til det, sa Valland.

VIL IKKE KOMMENTERE: Avdelingsdirektør Karin Aslaksen er leder for HR-avdelingen i Politidirektoratet. Foto: Krister Sørbø VG

I rapporten slår varslingsgruppen fast at de er av den klare oppfatning at kulturen på seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet - slik den er beskrevet i varselet og slik personene gruppen har snakket med har beskrevet den - har vært skadelig for arbeidsmiljøet på avdelingen.

Professorer: – Politiet bryter loven

– Mistet nattesøvnen

– I samtalene gruppen har gjennomført fremkommer det at medarbeidere har mistet nattesøvnen på grunn av utfordringer på jobben. Erfarne medarbeidere har sluttet og motivasjonen har sviktet på grunn av sprik melom arbeidsoppgaver og ressurser.

Medarbeidere ved seksjonen har også blitt sykmeldt som et resultat av manglende motivasjon, skriver Rastad.

Rastad skriver i en e-post til VG at han ikke ønsker å kommentere innholdet i «en enkelt rapport», og viser til at rapporten er et internt dokument.

– Generelt vil jeg si at jeg opplever at ledelsen og organisasjonene i Vest politidistrikt jobber aktivt for at vi skal være en lærende og inkluderende organisasjon. Vi har hatt løpende og god dialog internt undervegs i arbeidet. I etterkant av gruppens arbeid med denne saken har vi hatt en gjennomgang av arbeidet og hatt en intern evaluering, slik også de nye nasjonale varslingsrutinene sier vi skal ha i alle saker. Når det gjelder Politidirektoratet opplever jeg at vi har en god dialog med utveksling av erfaringer.

Vil ikke kommentere

Rastad skriver at at alle prosessene i kjølvannet av det konkrete varselet ikke er avsluttet, og at det derfor ikke har vært en fullstendig evaluering av saken, sammen med POD.

– Vi har imidlertid allerede vært i dialog om dette.

Politimester Kaare Songstad ønsker heller ikke å kommentere saken, fordi varselet fortsatt er under behandling og fordi varslingsgruppens rapport er unntatt offentlighet.

– Når det gjelder prosessen rundt behandlingen av varselet, og etter hvert overtagelse av varselet fra POD sin side, har vi hatt en dialog om dette. I alle nye og kompliserte saker har vi alle noe å lære. Både erfaringer fra Vest politidistrikt og POD i denne aktuelle saken håper jeg gjør oss alle bedre til å håndtere lignende saker i fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder