AVVISER INNBLANDING: Finansminister Siv Jensen møtte VG på sitt kontor mandag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Siv Jensen om SSB-sjefen: – Jeg advarte henne mange ganger

Finansminister Siv Jensen avviser blankt påstandene fra Christine Meyer om at hun ønsket å beholde Erling Holmøy i forskningsavdelingen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Spørsmålet er om det hun sier stemmer, og det gjør det ikke. Jeg skjønner at hun og jeg har litt ulik virkelighetsoppfatning på dette. Jeg har respekt for at hun har vært igjennom en krevende tid nå. Jeg har stor forståelse for det.

– Hva mener du med det?

– At det er tøft for alle å gå igjennom sånne prosesser, sier Jensen i dette intervjuet med VG.

Avviser innblanding

Søndag fortalte den nå avgåtte sjefen for Statistisk sentralbyrå (SSB) til VG at hun ble oppringt fra Finansdepartementet mens det stormet som verst om omorganiseringene av byrået.

Meyer ferdig i SSB: Han tar over

I telefonsamtalen med ekspedisjonssjef Amund Holmsen hevder Meyer hun ble bedt om å sørge for å la den kontroversielle forskeren Erling Holmøy beholde jobben sin i forskningsavdelingen, og at dersom hun etterkom ønsket ville «alt gå fint».

– Jeg sa at hvis Siv Jensen ønsker dette, så må hun i tilfelle instruere meg skriftlig om å gjøre det. Det var mitt svar, sa Christine Meyer.

Det avviser Jensen blankt:

– Vi har ikke på noe tidspunkt, hverken jeg eller departementet, har hatt noe ønske om å blande oss politisk inn i det som skjer i SSB, sier Jensen.

– Hvorfor sier Meyer noe annet?

– Vi er ikke enige om det. Sannheten er at vi har ikke gjort det, vi har gjort det vi skulle gjøre. Vi har snudd alle steiner og stilt alle spørsmål for å bringe klarhet i det som faktisk har skjedd, sier Jensen.

I søndagens VG-intervju hevdet Meyer også at hun i 11 dager ble nektet å fortelle utad at hun og Jensen ble enige om å stille omorganiseringen i bero.

Kontant avvisning

Overfor VG bekrefter Jensen dette.

– Jeg mente det var riktig i en situasjon med så mye uro å ikke bare løpe ut med et delsvar, sier Jensen.

VG mener: Nå må vi få vite alt

Enigheten kom i stand etter det første møtet mellom Jensen og Meyer, 30. oktober i høst. Der foreslo Jensen at omorganiseringen skulle settes på hold inntil videre.

– Det forslaget ble ikke møtt med mye velvilje fra henne.

– Hva ble du møtt med?

– En kontant avvisning. Så kom hun tilbake etter å ha tenkt seg om noe tid, men da ville hun haste av gårde på det. Jeg synes det var en dårlig idé fordi vi da var inne i prosessen hvor vi snudde alle steiner for å prøve å bringe ro rundt hele saken, sier Jensen.

Manglende forståelse

3. november sendte Meyer en liste med akutt-tiltak som hun ville iverksette for å roe ned situasjonen i byrået. Den imponerte ikke finansministeren.

– Mange ga uttrykk for uro, bekymring og manglende tillit. De tiltakene som hun kom opp med var rett og slett ikke tillitvekkende. Gjennom dialogen opplevde jeg sprikende råd og vurderinger fra henne. Jeg opplevde en manglende forståelse for helheten. Det gjorde at jeg kom frem til at hun ikke lenger er den rette personen til å lede SSB videre, sier Jensen.

Jensen sier hun overhodet ikke kjenner seg igjen i Meyers beskrivelse av at hun brått mistet støtten for omorganiseringen i SSB da det ble offentlig debatt om den.

– Jeg advarte henne flere ganger. Allerede i januar begynte vi å uttrykke bekymring og sa at «vi tror det er lurt at vi venter til vi har resultatene fra statistikklovutvalget». I tillegg stilte vi spørsmål knyttet til samfunnsoppdraget og om omorganisering kunne føre til svekket kompetanse. Alt dette tok vi opp gjentatte ganger. Og når vi da ikke blir hørt gjennom alle de advarslene vi har kommet med, og prosessen går over i en implementering på tross av at vi, og mange andre, ikke har blitt hørt, så er det helt naturlig for meg å gå inn i det, sier hun, og legger til:

– Jeg skulle gjerne sluppet det. Det er ingen behagelig posisjon å stå i, men jeg har et ansvar, sier Jensen.

Hun sier det er vanskelig for henne å forstå hvorfor Meyer ikke stanset gjennomføringen av omorganiseringen, slik hun ba om.

– Du kan ikke planlegge og gjennomføre en slik omorganisering all den tid vi har et utvalg, hvor ett av oppdragene er å se på forskningsavdelingen. Da er det rart at det likevel skjer. Det har vært en del av mandatet til utvalget hele tiden, og på fredag ga jeg dem et tilleggsoppdrag om å gå dypere inn i spørsmålene, sier Jensen.

– Jeg skulle si det

Fredag holdt Siv Jensen en pressekonferanse i Finansdepartementet der hun fortalte at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer. Fredag morgen skulle Jensen og Meyer opprinnelig ha et møte, men de ble avlyst da Meyer troppet opp i departementet med egen advokat.

HODEPINE: Siv Jensen i intervju med VG på sitt møtekontor i Finansdepartementet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Jeg skulle si det til henne i møtet på fredag morgen, men hun hadde fått beskjed. Det synes jeg er en rimelig måte å operere på, at hun får noen forvarsler om hva jeg har tenkt å ta opp, det har jeg gjort hele veien. Så hun ble orientert fra finansdepartementet på torsdag om at jeg hadde kommet til den konklusjonen.

– Men hvis du skulle si det i møte på fredag, da var det ikke så rart at Meyer tok med advokat?

– Det vi har hatt, har vært en helt ordinær styringsdialog mellom departement og etatsleder. Det eneste virkemiddel jeg har i en sånn situasjon, det er enten å uttrykke tillit eller at jeg ikke har tillit. Og som jeg sa, etter denne prosessen, så var det fire hovedårsaker til at jeg hadde kommet frem til at jeg ikke lenger hadde tillit til henne. Det var ingen enkel beslutning, men en beslutning jeg var nødt til å ta for å bidra til å skape ro. Jeg fikk ikke anledning til å si det til henne all den tid hun avlyste det møtet hun skulle ha med meg, sier Jensen.

– Hvordan er forholdet ditt til Christine Meyer nå?

– Det sier seg selv at vi ikke har noen dialog nå, med alt som har skjedd, men jeg ønsker lykke til med at hun skal gjøre fremover, sier Jensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder