VG beklager til Ørjan Burøe

VG

VG publiserte en artikkel den 20. februar 2019 under tittelen «Står frem med anklager mot komiker Ørjan Burøe: - Si ordentlig unnskyld». VG presiserer at det er intervjuobjektets opplevelser og påstander som gjengis i artikkelen, og at vi ikke hadde tilgang til eller har sett de konkrete meldinger intervjuobjektet viser til i saken. Burøe mener disse forholdene ikke medfører riktighet.

Den 23. mars 2019 publiserte VG et portrettintervju med Elina Krantz i VG Helg og på VG+, hvor vi siterer Krantz på at Ørjan Burøe - på grunn av hans oppførsel overfor flere kvinner - skal ha fått en advarsel av henne, og at hans avtale med Stand Up Norge/Latter ble sagt opp. VG har ingen skriftlig dokumentasjon for disse forholdene. I forkant av publisering har Burøe fastholdt at denne fremstillingen ikke er riktig, og at avtalen mellom dem aldri ble sagt opp, eller at en advarsel ble gitt. VG beklager at opplysningene likevel ble publisert uten forbehold, da vi ikke hadde tilstrekkelig dokumentasjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder