ELEVENE BORTE: Krokstad skole i Drammen kommune er for tredje uken på rad helt folketom midt i skoletiden. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Advarer mot tapt læring og utenforskap hos sårbare elever

Statped-direktør Tone Mørk roper et varsku om hjemmeskolens bakside. Stengte skoler i flere uker innebærer både mindre læring og mer utenforskap for noen elever.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over 102 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er særlig bekymret for de sårbare barna som ikke kan lære å kommunisere digitalt, og som nå er hjemme. Skolen skal bidra til inkludering og fellesskap for alle, og vi må sørge for at disse ikke blir skadelidende i denne situasjonen, sier Tone Mørk til VG.

Hun leder Statped, som er et av landets fremste fagmiljøer innen spesialpedagogikk og støtte til barn og unge som har særskilte opplæringsbehov.

SPESIALPEDAGOG: Tone Mørk er direktør i Statped, som bistår skoleeiere med spesialpedagogisk kompetanse og kunnskap. Foto: Statped

– Hva er de største utfordringene for elever som trenger spesialundervisning med stengte skoler?

– Det kan være ekstra krevende for foreldre å gi hjemmeundervisning for barn som har behov for oppfølging og tilrettelegging som krever spesialpedagogisk kompetanse. For noen av disse barna er det også ekstra sårbart dersom progresjonen i læringen stopper opp, og de vil kunne ha problemer med å ta igjen det tapte senere, svarer Mørk.

Hun legger til:

– Nedsatt funksjonsevne eller ulike typer lærevansker kan dessuten gjøre det vanskelig for noen barn å kommunisere med lærerne og medelevene sine, og motta fjernundervisning via PC eller nettbrett.

Mørk peker også på at barn og unge med ulike typer nedsatt funksjonsevne kan ha det ekstra tøft i tiden med stengte skoler.

Utenforskapet

Det er ikke sikkert denne gruppen elever står fremst i køen for å rope ut hvordan de har det for tiden.

– Barn med nedsatt funksjonsevne er en sårbar gruppe, som i større grad enn andre holdes utenfor det sosiale fellesskapet. De som i utgangspunktet har få eller ingen venner å ha kontakt med, vil kunne føle ekstra sterkt på utenforskapet når skolen er stengt. Virkningen av et svært begrenset sosialt fellesskap med andre barn, er kanskje det som bekymrer oss mest av alt i denne situasjonen, sier Mørk til VG.

Mange lærere, rektorer og foreldre er for tiden svært begeistret for hva som går an å få til av hjemmeskole og kreative løsninger via nett og videomøter. Men også dette har en side som kanskje er mindre kommunisert.

Statped-lederen synes også det er spennende å følge med på bruken av digitale læringsressurser, arbeidsmåter og møteplasser som kreative og dyktige lærere går i bresjen for.

les også

Regjeringen vil la permitterte ta utdanning

– Digitalisering gir nye og andre muligheter til læring, men det har også sine begrensninger. Den relasjonelle læringen og den sosiale tilhørigheten i en inkluderende fellesskole er særlig viktig for sårbare barn med behov for spesialpedagogisk oppfølging. Skal vi lykkes med å nå de målene som er satt for opplæringen, og skolens helhetlige samfunnsoppdrag, så kan ikke den digitale skolen erstatte det fysiske, direkte møtet mellom lærer og elev, og mellom elevene, minner hun om.

HÅPER PÅ ÅPNING: Rektor Hilmar Flatabø på Tøyen skole i Oslo, håper skolen kan åpne for de minste elevene rett etter påske. Foto: Sonja Holterman, Utdanning

Rektor Hilmar Flatabø ved Tøyen skole i Oslo, har mellom 70 og 80 prosent minoritetsspråklige elever. Forrige lørdag fortalte han VG om sin bekymring for barn i store familier med trangboddhet i «hjemmeskolen», og med foreldre som i en del tilfeller sliter med norsk.

Også Flatabø er bekymret for situasjonen med hjemmeskole for elever som har vedtak om spesialundervisning. Han lovpriser både lærere, foreldre og elevers kreativitet for å gjøre det beste ut av hjemmeskolen. Men Tøyen-rektoren legger ikke skjul på at skoler og barnehager bør delvis åpne igjen etter påske.

les også

Åttebarnsmor Helena: Aldri hatt så god oversikt over skolearbeidet

– Vi er i en situasjon der alle elever fra og med andre- til og med syvende trinn har nettbrett. De får oppgaver fra lærerne som blir fulgt opp. Lærerne strekker seg langt og ringer rundt til elevene. Foreldrene gjør også en god jobb ut fra situasjonen. Men samtidig kan ikke den vanlige skolen erstattes. Det direkte møtet mellom elev og lærer er uvurderlig viktig. Og kanskje spesielt for elever som trenger ekstra oppfølging, sier Flatabø.

VURDERER ÅPNING: Guri Melby er kunnskaps- og integreringsminister. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Han understreker at han vil rette seg etter helsemyndighetenes og regjeringens beslutning som gjelder etter påske. Men:

– Jeg tenker og håper at deler av skolen kan åpnes etter påske. Det handler både om det faglige og den sosiale dimensjonen for elevene. Derfor håper jeg at både 1. til 4. trinn og barnehagene kan åpnes igjen fra 13. april, sier Flatabø til VG.

les også

Lærerne om skolesituasjonen: – Dette er vår største bekymring

Pluss content

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er opptatt av at flere elever både med spesialundervisning og med nedsatt funksjonsevne – får det mer krevende jo lengre tid som går med stengt skole.

– Jo lenger dette varer, jo flere negative følger kan det få for disse elevene. Samtidig er det stor forskjell på elevers tilgang til foreldre- til nettressurser og til lærerhjelp. Derfor ønsker jeg nå en ordentlig vurdering av en gradvis oppstart av skoler etter påske, sier Melby.

– Dere vil vurdere en åpning av de laveste klassetrinnene først?

– Det er blant de tingene et eget nedsatt ekspertutvalg vil vurdere; om noen trinn kan starte opp igjen, -om skolene kan være åpne noen timer i uken, og andre alternativer som innebærer en differensiering, svarer Melby.

les også

Fylkesmannen i Vestland: Foreslår at de yngste barna får gå på skolen

– Kan det bli vurdert å åpne barnehager og skoler i deler av Norge som er mindre utsatt for smitte enn andre?

– Dette er også noe av det vi vurderer. Men dette og andre alternativer er noe som et eget ekspertutvalg skal gi råd om. Jeg håper vi kan få til å lande på en løsning før påske. Sist fikk vi en stenging av skolene og barnehagene over natten. Nå vurderer vi neste fase over påske, og det er viktig å fortelle Skole-Norge og samfunnet hva som skal skje på forhånd, sier Melby.

Hun legger ikke skjul på at hun, regjeringen og helsemyndighetene er utsatt for et visst krysspress om dagen.

– Vi får en mengde henvendelser både fra dem som vil at barnehager og skoler skal åpnes igjen, men også fra mange som ønsker at det fortsatt skal være stengt enda lengre, sier skole- og barnehagestatsråden.

Les også

 1. Melby fra hjemmekontor: Ingen har fasit på om skolestenging var rett

  – Ingen har fasitsvaret på om det var riktig å stenge barnehager og skoler, minner Guri Melby om etter sin første uke…

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Skole og utdanning
 3. Barn
 4. Spesialpedagogikk

Flere artikler

 1. Oslo-rektor: - Våre elever rammes spesielt - fem-seks søsken i små leiligheter

 2. Derfor trosser regjeringen ekspertutvalg om skoleåpning

 3. Slik kan den nye skolehverdagen bli for de yngste elevene

 4. Coronaviruset: Vet ikke hvor mange elever som går på skolen

 5. Skal gi råd om skoleåpning: Kartlegger smittespredning blant barn

Fra andre aviser

 1. Skolene er nesten tomme. Nå vil regjeringen at flere sårbare elever skal få være på skolen.

  Aftenposten
 2. – Hjemmeskole øker forskjellen mellom elevene

  Bergens Tidende
 3. 5.-klassingen kan ikke lese og skrive. Barneombudet er alvorlig bekymret for elever som ikke får oppfølging mens skolene er stengt.

  Aftenposten
 4. Vurderer du å holde barna dine hjemme når skolen åpnes igjen? Dette må du vite.

  Aftenposten
 5. Hvorfor skal 5.–7. trinn fortsatt holdes borte fra skolen? Dette er regjeringens forklaring.

  Aftenposten
 6. Noen steder blir det undervisning bare annenhver dag

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder