STILTE SPØRSMÅL: Advokat John Christian Elden forsøkte å ta opp EØS-spørsmålet med Høyesterett i 2017. Foto: Gisle Oddstad, VG

John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt

John Christian Elden tok opp feiltolkningen av EØS-regelverket i en NAV-sak som ble behandlet i Høyesterett. – Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema for retten, sier han til VG.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Runa Victoria Engen

Mandag ble det kjent at NAV har praktisert EØS-regelverket feil siden 2012. I flere år kan uskyldige, som har mottatt sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), ha blitt feilaktig dømt. Saken vokser i omfang.

15. mars 2017 ble saken til en av de minst 48 personene som Riksadvokaten mener er dømt til fengselsstraff på feil grunnlag, prosedert i Høyesterett. Saken er den eneste som har nådd helt til toppen av domstolshierarkiet.

Det var nettstedet Rett 24 som først omtalte saken.

les også

NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

– Retten ville ikke diskutere denne problematikken

Advokat John Christian Elden forsvarte mannen i 60-årene, som flere ganger hadde reist til Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).

Mannen var blitt dømt til 75 dagers ubetinget fengsel i Nedre Telemark tingrett i 2016. Saken ble anket til lagmannsretten, og straffen ble omgjort til samfunnsstraff. Men så anket NAV straffeutmålingen videre til Høyesterett.

Elden var ikke mannens forsvarer i de to første rettssakene.

I forkant av rettsmøte leverte Elden sin disposisjon til Høyesterett. En disposisjon er et skriftlig foredrag med informasjon om hva forsvarer ønsker å ta opp i retten. I disposisjonen, som VG har sett, skriver Elden at han ønsker å diskutere EØS-reglene - som han mener retten har tolket feil.

Selv om Høyesterett ikke skulle ta stilling til saksbehandlingsfeil, men straffeutmåling, mente Elden at feiltolkningen hadde betydning for om mannen skulle dømmes til fengsel eller samfunnsstraff - slik lagmannsretten mente.

– Retten ville ikke diskutere denne problematikken. Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema, da ankesaken ikke skulle ta stilling til skyld - bare straff, sier Elden.

HØYESTERETT: I sine egne notater fra rettssaken skriver Elden at han vil ta opp «Agder og EØS-reglene». Foto: Faksimile

Elden: – Ikke tema for Høyesterett

I disposisjonen viser Elden til en kjennelse i EFTA-domstolen fra 20. mars 2013, som ble brukt til å frikjenne en mann i Agder lagmannsrett. Kjennelsen konkluderte med at Norge ikke kunne stille krav om opphold i Norge til innbyggere som mottar trygdeytelser.

Som VG har skrevet tidligere, viser dette at EFTA allerede i 2013 slo fast at norsk trygdelov var bryter med EØS-avtalen. Likevel fortsatte Norge å praktisere som før.

– Høyesterett fikk dommen fra Agder og EFTA-uttalelsen på bordet sitt, sier Elden til VG.

– Da jeg stilte spørsmål om retten var sikre på at forholdene var straffbare, fikk jeg beskjed om at det ikke var et tema for Høyesterett.

Høyesterett dømte mannen til 75 dagers ubetinget fengsel for grovt uaktsomt trygdebedrageri. Du kan lese hans historie under:

les også

NAV-skandalen: Far og datter begge dømt

EFTA-kjennelsen fra 2013 gjaldt en svensk statsborger som i 2009 fikk avslag fra NAV på søknaden om dagpenger mens han oppholdt seg i Sverige. I sin uttalelse skriver EFTA at den norske stats krav om opphold i Norge ikke er forenlig med EØS-regelverket.

De argumenterer blant annet for at vilkåret om opphold vil medføre:

 • Forskjellsbehandling av EØS-borgere
 • Restriksjoner på EØS-avtalens prinsipp om fri bevegelighet for arbeidstagere
 • Et hinder for å reise tilbake til sin bostedsstat

Redegjørelsen fra EFTA-domstolen førte til at staten droppet saken mot den svenske statsborgeren. De ble også dømt til å betale saksomkostninger.

Elden forteller til VG at han har begjært mannens sak gjenopptatt. Selv om mannens trygd var fra 2010–2012, har det blitt reist spørsmål om feiltolkningen av EØS-reglene kan gå tilbake til 1994.

les også

Regjeringen vil gi NAV-ofre fri rettshjelp

Mener dommen er feil

– Jeg mener dommen er feil. Det mente jeg den gangen, og det mener jeg fremdeles.

Eldens forsøk på å prosedere EØS-reglene er ikke nevnt i dommen, som VG har lest.

Høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, som administrerte saken, sier til VG at hun ikke kan kommentere straffeutmålingen.

– Lovens ordning er at Høyesterett i utgangspunktet bare skal behandle de spørsmål anken gjelder. Det er imidlertid unntaksvis adgang til å ta opp spørsmål utenfor anken.

– Advokat Elden trekker i sin uttalelse frem en avgjørelse av Agder lagmannsrett, som viser til en uttalelse fra EFTA-domstolen. Jeg nevner for ordens skyld at denne saken gjaldt dagpenger for en person bosatt i Sverige, og dermed et noe annet forhold enn saken Høyesterett behandlet i 2017. Av de nevnte prinsipielle grunner, og fordi avgjørelsen fra 2017 etter det opplyste er begjært gjenopptatt, kan jeg heller ikke kommentere betydningen av Agder lagmannsretts avgjørelse.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. Trygdeskandalen
 3. EØS
 4. Høyesterett

Flere artikler

 1. Jusprofessor om EØS-avvisningen: – Foruroligende at dette fortsatt virker uklart for Høyesterett

 2. NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

 3. NAV skal undersøke 31 nye trygdeytelser - leter etter saker som kan ha blitt feilbehandlet

 4. NAV-skandalen: 24 nye saker kan ha blitt feilbehandlet

 5. Skal svare på hvordan NAV-skandalen kunne skje

Fra andre aviser

 1. Advokat Elden førte Nav-feil for Høyesterett uten å vinne frem

  Aftenposten
 2. Høyesterett med historisk avgjørelse. Kvinne dømt til betinget fengsel for hets mot Sumaya Jirde Ali

  Aftenposten
 3. Dagpenger kan være en del av Nav-skandalen: Kvinne dømt i Stavanger

  Aftenposten
 4. Ble dømt til syv måneder i fengsel: Dette er historiene bak de feilaktige Nav-dommene

  Aftenposten
 5. Nav-skandalen: Fire personer uriktig dømt for trygde­svindel i Kristian­sand tingrett

  Fædrelandsvennen
 6. Ble dømt til syv måneder i fengsel: Dette er historiene bak de feilaktige Nav-dommene

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder