FELT: Norge er dømt i EMD (avbildet) for brudd på menneskerettighetskonvensjonens paragraf åtte, etter at et norsk foreldrepar bare fikk se datteren 12 timer i året. Etter tre år fikk de omsorgen tilbake for datteren. H Foto: VINCENT KESSLER / Reuters

Norske foreldre ble fratatt datteren i tre år - Norge felt i menneskerettighetsdomstolen

Norge er dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på menneskerettighetene i en barnevernssak for tredje gang.

Aftenposten har tidligere omtalt saken om det norske paret, som bare to dager etter fødselen fikk besøk på sykehusets barselavdeling av barnevernstjenesten og politi.

Barnevernet bestemte deretter at moren og barnet skulle flyttes til et foreldresenter, grunnet bekymringer knyttet til morens mentale helse, tidligere rusmisbruk og tidligere krangler mellom mor og far.

Da moren ikke lenger ønsket å oppholde seg på foreldresenteret, tok barnevernet over foreldreomsorgen, og plasserte datteren i et beredskapshjem.

I dag bestemte deg europeiske menneskerettighetsdomstolen at Norge har brutt paragraf åtte ved å begrense kontakten mellom foreldrene og datteren:

– Jeg er først og fremst veldig glad på vegne av mine klienter, for at familien nå får den oppreisningen det innebærer å få konstatert at staten har krenket deres grunnleggende menneskerettigheter. Jeg er i fylkesnemnda i dag og får derfor ikke lest avgjørelsen før senere i ettermiddag. Slik begrunnelsen er gjengitt i pressemeldingen fra EMD antar jeg at avgjørelsen vil få stor betydning for rettspraksis i Norge når det gjelder foreldre og barns rett til samvær etter en omsorgsovertakelse, og for myndighetenes plikt til å arbeide aktivt for en gjenforening av familien, sier parets advokat Morten Engesbak i en tekstmelding til VG.

– Ble stemplet

Til Aftenposten har paret tidligere forklart at de har forståelse for hvorfor barnevernet innledningsvis var bekymret, men at det ikke var i barnevernets tanker at folk kan forandre seg og ta tak i livet sitt.

– Vi ble stemplet som «ikke veiledbare». De reflekterte ikke over den utviklingen de fleste foreldre går gjennom, når de innser at de har fått en ny rolle i livet, har moren sagt til Aftenposten.

les også

Ny barnevernsdom ventet i Menneskerettsdomstolen

Foreldrene fikk se datteren seks ganger i året, hvorav hvert besøk var på bare to timer.

Sakkyndige mente barnevernet tok feil

Datteren ble etter en rettssak så plassert i fosterhjem. Først i mars 2018 fikk foreldrene datteren tilbake etter ha klaget på avgjørelsen flere ganger.

Flere sakkyndige har ment at barnevernets vurderinger i saken var feil og at paret er gode foreldre.

Til slutt tok de saken til tingretten, som konkluderte med at de sakkyndiges vurdering av paret skulle vektlegges.

Det var familien som klaget saken inn til EMD, fordi de mente Norge brøt Menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om respekt for privatliv og familieliv, en klage de opprettholdt, selv om familien var gjenforent.

les også

Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig

I den ferske dommen konkluderer Den europeiske menneskerettsdomstolen med at Norge ikke har brudd konvensjonens artikkel 8 ved å plassere datteren i det offentliges omsorg.

Norge må betale

Domstolen konkluderer derimot enstemmig i at menneskerettskonvensjonens artikkel 8 er brutt med hensyn til begrensningene mellom foreldrene og datteren. Norge idømmes å betale foreldrene en erstatning på 10.000 euro hver, samt 2300 euro felles.

Til Dagbladet sier faren at det viktigste nå er at statens tar dette på alvor:

– For tredje gang er Norge dømt i en barnevernssak. Det er under enhver kritikk. Dette handler ikke om enkeltfeil, men viser et gjennomgående problem. Dette har stor betydning for oss, men også for mange andre. Nå må barneministeren ta ansvar. Det er han som er ansvarlig, sier faren til avisen.

Det er for tiden 30 norske saker til behandling i den Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Flere av dem er dreier seg om klager på barnevernets omplassering av barn like etter fødsel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder