REDEGJORDE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjorde for Nav-skandalen på Stortinget denne uken. Foto: Ola Vatn / VG

Hauglie visste i september - James ble fengslet i oktober

James Rogers (41) startet soning i fengsel i oktober, en måned etter at Arbeidsdepartementet og NAV visste at flere uskyldige var dømt til fengselsstraff.

James Rogers er hjemme med to barn på ett og tre år når han snakker med VG på telefon fra London. Han sier at han jobber skift som baker om natta og er sammen med barna på dagtid, mens kona er på jobb.

9. oktober møtte han til soning av 60 dager i fengsel for trygdesvindel. Over en måned tidligere, 30. august, ble Arbeidsdepartementet klar over at flere sannsynligvis er uskyldig dømt til fengselsstraffer. Han er en av dem.

I et brev til departementet 30. august står det at flere «høyst sannsynlig» er dømt på uriktig grunnlag. I et møte 13. september sier Nav at det «etter alt å dømme» er flere som er straffedømt i saken, ifølge arbeidsdepartementet.

Rogers hadde oppholdt seg i London i 2015 og 2016 mens han mottok arbeidsavklaringspenger, og uten å si ifra til NAV. Et lovbrudd ifølge norsk trygdelov, men ikke ifølge EØS-bestemmelsene.

Rogers fortalte sin historie til flere norske aviser da Nav-skandalen først ble kjent. Han visste ikke da at han startet sin soning etter at feilen allerede var kjent, og at NAV visste flere var uskyldig dømt.

– Det er veldig forferdelig. Jeg vet ikke hvem som er ansvarlig og styrer dette, men han eller hun må gå av. Sånn at andre kan komme og følge loven og heller støtte folk, sier Rogers.

Arbeidsministeren: – Beklagelig

VG har tidligere fortalt at flere har blitt dømt så sent som i september, etter at skandalen var kjent for NAV og Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dersom folk er kalt inn til soning så sent som i oktober er det i så fall veldig beklagelig, sier Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H) i en skriftlig kommentar til VG.

Hauglie sier at hun ikke kan gå inn i domstolene og påtalemyndighetenes rolle i saken, men viser til granskingskomiteen satt igang i dag.

– Jeg håper granskingen vil gi oss svar på om noe kunne vært gjort annerledes både da forordningen kom i sin tid, men også da man så at praksis kunne ha vært feil. Vi skylder de berørte og deres familier å komme til bunns i denne saken.

Giftet seg i London

Rogers innvandret til Norge fra Sierra Leone i 1998. 41-åringen har en alvorlig og kronisk magesykdom, og søkte om arbeidsavklaringspenger i 2014. Sommeren året etter dro han til London.

I retten forklarte han at han ikke hadde planer om å bli værende, han skulle besøke en venninne. Noen måneder senere ble de gift, og han ble i London.

– Jeg hadde ikke noen annen aktivitetsplan med NAV enn at jeg skulle gå til behandling. Det tenkte jeg at jeg kunne gjøre i London også. Jeg ble innlagt på sykehus der og var inne i et behandlingsløp, sier Rogers.

Han meldte ikke fra til NAV, og det ble oppdaget etter 14 måneder. Da fikk han krav om å betale tilbake rundt 225.000 kroner.

– Hele prosessen i retten og å dra fra framilien for å sone var veldig vanskelig. Jeg ble stresset, deprimert og sykere fysisk. Mentalt var det veldig vanskelig, sier Rogers til VG.

– Brevene kom fra NAV og kona mi forsøkte å skjule dem for meg. Fordi jeg ble mer stresset og deprimert av brevene. De var veldig agressive, sier Rogers.

Rettssaken ble utsatt på grunn av helsa hans, men i mars 2019 ble han dømt i Bergen tingrett.

NAV: Sigrun Vågeng og Nav har ikke vært tilgjengelig for kommentar til saken. Foto: Trond Solberg

Uskyldig «uten forbehold»

Etter ni dager i fengsel, den 18. oktober, ble Rogers hentet på celle og bedt om å komme til vaktsentralen.

– De spurte «vil du reise hjem? Du er fri». Jeg sa at jeg ville bli til jeg var ferdig, jeg hadde tatt fri fra jobb og studier, så jeg ville bli ferdig med denne saken. De sa at selv om jeg ville bli, måtte jeg dra, forteller Rogers.

41-åringen sier at han ikke fikk noen forklaring, annet enn at noe var galt med dommen og at det hadde med EU å gjøre. Flybilletten hjem var allerede bestilt for ham, og han tok taxi fra Sandeid fengsel til flyplassen på Sola samme dag.

– Jeg sa ingenting til familien min mens jeg reiste, jeg ville overraske dem. De trodde jeg hadde rømt fra fengsel! sier Rogers.

Noen dager senere var det på nyhetene i Norge.

– Min mor bor i Stavanger og så på TV at det var en stor skandale i Norge med NAV. Hun ringte meg og forklarte, sier Rogers.

Hans advokat i Norge fikk en e-post fra påtalelederen ved Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, som beklager det som har hendt Rogers.

I e-posten ber Fløystad om at advokaten videreformidler til Rogers «uten forbehold at han har blitt uriktig anmeldt, tiltalt og domfelt. Videre at dette ikke skulle skjedd, og at påtalemyndigheten beklager sterkt den ulempe og de belastninger dette har påført ham».

les også

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

USKYLDIG DØMT: Rogers skulle aldri vært anmeldt, titalt eller dømt, «uten forbehold». Det skriver påtaleder for felles enhet i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, til hans advokat. Foto: Hallgeir Vågenes

Politiet: – Beklagelig at vi ikke ble varslet før

Påtaleleder i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, forklarer til VG at politidistriktet ble kontaktet av riksadvokatembetet, torsdag 17. oktober. De varslet at James Rogers var blant de 48 dommene riksadvokaten hadde funnet, der tiltalte trolig var uskyldig dømt. Rogers var registrert som innkalt til soning, og denne soningen måtte stanses.

Dagen etter ble statusen hans undersøkt, og politiet oppdaget at han allerede var i fengsel. Samme dag varslet de kriminalomsorgen om at Rogers måtte gå fri.

– Det er selvfølgelig fryktelig beklagelig at det kunne skje. Det er veldig beklagelig at vi ikke har fått vite om det tidligere, sier Fløystad til VG.

E-POST: Den 1. november skriver påtaleleder Gunnar Fløystad denne mailen til aktor og forsvarer i saken til James Rogers. Foto: privat

– Det er en ting at regelverket ikke har vært riktig forstått, men når det først oppdages er det svært uheldig at det ikke varsles med en gang, legger han til.

Fløystad er leder for politiadvokatene som har ført sakene for retten, som nå er rammet av feiltolkningen. Han vil ikke la politiadvokatene ta noe av ansvaret for at ikke feiltolkningen av EØS-bestemmelsene ble oppdaget tidligere.

– Det er nesten umulig å pålegge den enkelte politiadvokat å vurdere om det norske lovverket er i tråd med EØS-bestemmelser. Det har ikke vært tradisjon i domstol eller påtale å kontrollere lovverket med hensyn til lovlighet, sier Fløystad.

NAV beklager

Kjersti Monland, ytelsesdirektør i NAV sier følgende:

– Vi har praktisert regelverket feil og vi beklager på det sterkeste til alle de som har vært berørt av dette. Statsråden har satt ned et granskingsutvalg og vi har nå en intern gjennomgang av saken hos oss. Vi er opptatt av å få alle fakta på bordet for å finne ut av hvordan dette kunne skje. I tillegg jobber vi nå for fullt for å rette opp i feil som er gjort, sier Monland.

Hun forklarer at de den 17. september sendte et brev til politidistriktene hvor de informerte dem om at rettstilstanden var uavklart og ba dem sette saker i bero. På dette tidspunktet hadde de enda ikke konkludert med at de praktiserte EØS-reglene feil.

På spørsmål om man kunne unngått at noen måtte sone dommer for dette så sent som i oktober henviser de til til påtalemyndigheten ved Riksadvokatembetet.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken skriver VG at det den 13. september ble «endelig slått fast» at flere er dømt på uriktig grunnlag. Ifølge Arbeidsdepartementet var ordlyden at «etter alt å dømme» var flere dømt til fengselsstraff på feil lovforståelse, men man valgte å kontakte politidistriktene og be dem sette anmeldte saker i bero.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder