BERGES: Her reddes sauer ut av elven Surna i Møre og Romsdal som mandag gikk over sine bredder. Rundt 100 sauer antatt druknet og det pågår en redningsaksjon for flere titalls kyr som er fanget mellom vannmassene. Foto: Tor Helge Solli /Tidens Krav / NTB scanpix

Flommen er på retur, men fortsatt gult farenivå

Det ventes fortsatt noe regn på Vestlandet og i Trøndelag, og varslene om flom- og jordskredvarsler opprettholdes, men nå kun på gult nivå.

NVE er ikke lenger i beredskap, men følger situasjonen nøye, skriver direktoratet på sine nettsider mandag kveld.

– Flommen er nå på retur i alle vassdragene og vannføringen er synkende. Det vil fortsatt være flomvannføring i de store vassdragene og i enkelte innsjøer. Flomvarselet på gult nivå gjelder derfor fram til onsdag morgen, sier Elin Langsholt, vakthavende flomvakt i NVE.

Flere tusen målestasjoner

Flomvarslingen baseres blant annet på målinger fra mer enn 460 vannføringsstasjoner, de fleste er NVEs egne og noen få fra kraftprodusentene samt data fra Meteorologisk institutt og Statens vegvesen sine meteorologiske stasjoner (nedbør og temperatur). I tillegg kommer flere tusen private værstasjoner.

les også

«Indian summer» i vente: Kan bli over 20 grader Østafjells

Heller ikke jordskredfaren er over.

– Jorda er vannmettet over store deler av Vestlandet og Trøndelag, og det ventes fortsatt regn mandag og tirsdag, spesielt tirsdag i Møre og Romsdal. Det er derfor fortsatt varsel på gult nivå i Møre og Romsdal fram til onsdag morgen. I resten av varslingsområdet fra Rogaland til Trøndelag er det varsel på gult nivå fram til tirsdag morgen, sier Martine Frekhaug, vakthavende jordskredvakt i NVE på direktoratets nettsider.

Når NVE skal varsle flom, baserer de seg ikke på hvor høy vannstanden er i elvene, men volumet – hvor store vannmasser som passerer i minuttet. I tillegg kommer nedbørs- og temperaturvarselet fra Meteorologisk institutt.

Høstflommene er som regel regnflommer, mens vårflommene er en kombinasjon av regn og snøsmelting. Blir det varmt, øker snøsmeltingen i fjellet og dermed vannføringen i elvene. 

– Snølageret i fjellet kan være en joker som har stor betydning for flomvarslene om våren, forteller fungerende kommunikasjonsdirektør Erik Due i NVE.

les også

Kyrne til storfebonden Sivert er fanget av vannmassene

Data-scenarioer

Han opplyser at NVE og Meteorologisk institutt har en daglig brief hver morgen på hverdagene. Ventes det mye regn eller snøsmelting kan de ha opptil flere telefon- og videomøter hver dag for å samkjøre alle dataene.

– Man ser på hvor mye vann det er i elvene og kjører dette sammen med nedbørsprognosene og temperaturvarslet inn i et avansert dataprogram som så kverner ut forskjellige modeller kalibrert mot 50 års værdata som ligger i bunnen av modellen, forklarer Due.

Deretter tolkes de forskjellige scenarioene som datamaskinen spytter ut.

– Dette er ingen eksakt vitenskap, men det blir en kvalifisert vurdering av hvordan det kan bli, sier Due.

Basert på denne, bruker NVE de forskjellige farevarslene; gult, oransje og rødt. Er det grønt, er alt ok og ingen fare for flom.

Sjekk selv

De samme fargekaloriene brukes for å varsle jordskred. Her tar man også hensyn til hvor mye vann det er i grunnvannsbrønner som NVE holder oppsyn med for å se hvor mye jorden er mettet med vann.

Hvis du er interessert i vannføring i elvene, snøsmelting eller grunnvannstanden ligger det masse informasjon på senorge.no som er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt og Statens kartverk.

– Her får du samme dataene som de proffe og informasjonen kan være nyttig hvis du for eksempel skal padle kajakk eller ut og fiske og lurer på vannføringen i «din» elv, avslutter Due.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder