ØKER: Bevilgningene til kongeparet og kronprinsparet øker i forslaget til statsbudsjett fra regjeringen. Foto: Frode Hansen, VG

Statsbudsjettet: Mer penger til de kongelige

Apanasjene som dekker privat forbruk øker med 797.000 kroner til 22,95 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett fra regjeringen.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen satt av 291 millioner kroner under posten Det kongelige hus på statsbudsjettet.

Av disse midlene får Det kongelige hoff 218 137 millioner kroner driftsmidler.

Apanasjen til kongeparet stiger til 12.528 000 kroner og apanasjen til kronprinsparet stiger til 10.427.000 kroner.

Begge utbetalingene er skattefrie.

Til sammen er økningen på rundt 797.000 kroner.

Bevilgningene tilsvarer en lønnsøkning på 3,6 prosent. Det ventes en lønnsvekst på 3,1 for folk flest i år.

40 MILLIONER: Forsvarsdepartementet vil bevilge 40 millioner kroner til drift av «KS Norge». Foto: Terje Mortensen

436 millioner

Flere departementer foreslår også bevilgninger fra Stortinget til andre kongelige formål.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å bruke ytterligere 90.8 millioner kroner på eiendommer til kongelige formål. Utenriksdepartementet setter av 10,1 millioner kroner til kongefamiliens offisielle reiser til utlandet.

Forsvarsdepartementet vil bruke fire millioner kroner på Kongens adjutantstab og 40 millioner kroner på å holde det privateide Kongeskipet og K/B Stjernen.

Dermed kommer den kjente regningen for kongehuset på 436 millioner kroner.

I tillegg kommer bevilgninger til Den kongelige politieskorte på flere hundre millioner kroner og utgifter til gardens vakthold ved en rekke kongelige eiendommer.

Penger til sikkerhet

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff bevilges 50 millioner kroner til sikringstiltak på de statlige og private kongelige eiendommene.

I tillegg foreslår regjeringen en bevilgning på 11,6 millioner kroner til drift av sikringstiltakene og lagerutgifter til de kongelige samlinger.

HOFFSJEF: Gry Mølleskog ved Det kongelige hoff og Kong Harald. Foto: Jørgen Braastad VG

Et omfattende sikkerhetsprosjekt på de kongelige eiendommene har de siste årene ført til økte overføringer fra Stortinget.

Prosjektet har en ramme på 603 millioner kroner og skal være ferdigstilt i 2021.

Hoffets årsregnskap for 2018 viste et overskudd på 98,5 millioner kroner, hvorav 82,8 millioner er knyttet til sikkerhetsprosjektet og er avsatt til det.

De resterende 15,7 millionene skyldtes midlertidig ubesatte stillinger og forskyvning av prosjekter. og ble avsatt til gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og øvrige anskaffelser, ifølge hoffets årsberetning.

Avlyste kontrakt

I september konkluderte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med at Det kongelige hoff brøt loven da de inngikk en verdifull malerkontrakt uten offentlig anbud i 2016.

Lovverket skal sikre at alle selskaper får konkurrere på like vilkår om å levere best pris og best kvalitet. Slik skal skattepengene brukes mest mulig effektivt. Likevel har hoffet i årevis brukt skattebetalernes penger til å kjøpe varer, tjenester og byggearbeider til private og statlige eiendommer uten å følge loven.

Forrige uke avlyste hoffet en utlysning av oppdrag på tre millioner kroner i sikkerhetsarbeider, som følge av KOFAs vedtak.

Oppdraget skal lyses ut på nytt i tråd med loven.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder