NAV-SJEFEN: Sigrun Vågeng sier til VG at ordningen for lønnskompensasjon nå er klar. I dag klokken 14.00 er den tekniske løsningen oppe og går, sier hun. Foto: Jørgen Braastad, VG

Nå er NAV klar med lønnskompensasjon

Snart tre måneder etter at coronakrisen sendte flere hundre tusen nordmenn ut i ledighet, har NAV endelig fått på plass ordningen for lønnskompensasjon. Ordningen skal gi permitterte full lønn de første tyve dagene.

 • Frank Haugsbø

Artikkelen er over 54 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er veldige glade for at denne ordningen nå er oppe og går, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng til VG.

Lønnskompensasjonsordningen ble vedtatt i Stortinget 19. mars for å sikre at de som blir permittert under coronakrisen får lønn frem til de kan motta dagpenger fra NAV. De to første dagene dekkes av bedriften, de neste 18 av Nav.

Forsinket ordning

Ordningen skulle være på plass innen mai, men ble forsinket, blant annet fordi
viktige data som arbeidsgiver løpende rapporterer til det offentlige gjennom den såkalte a-ordningen, ikke var presise nok til å beregne riktig størrelse på lønnskompensasjonen til den enkelte.

Se oversikten hos E24: Så mange har søkt dagpenger

Ordningen innebærer at mens arbeidsgiveren skal gi lønn for de to første dagene etter permittering, er det NAV som skal gi lønnskompensasjon for dag 3–20, før man kan motta dagpenger. NAV dekker full lønn inntil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.

les også

Får ikke NAV-utbetalinger: – Det er en skam

Ifølge NAV gjelder ordningen for arbeidstagere som ble permitterte under coronakrisen. De som ble permittert før 20. mars er omfattet av tidligere regelverk til og med 19. mars, men fra 20. mars gjelder den nye ordningen også for dem, slik at NAV betaler for eventuelle dager som står igjen av dagene 3–20 i permitteringsperioden.

LOVER PENGER: – Alle skal få pengene sine, skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til VG. Foto: Trond Solberg

Løsningen tar utgangspunkt i opplysninger arbeidsgiverne har rapportert inn i den såkalte a-meldingen, som alle arbeidsgivere skal sende inn hver måned. Meldingen inneholder opplysninger om arbeidstakerens lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

Vågeng sier til VG at arbeidsgiverne nå må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte blir utbetalt:

– Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen.

I tillegg må informasjon om de permittertes  lønn pr dag  meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på Navs hjemmesider, påpeker Nav-direktøren. 

les også

Corona-krisepakke: Permitterte får full lønn i 20 dager

– Uten disse opplysningene kan ikke Nav få til automatisk saksbehandling og betale ut
lønnskompensasjon til arbeidstakeren, eller refusjon til arbeidsgivere for forskuttert lønn.

– Det er dette som utløser kompensasjon til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere. Så fort arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil NAV kunne utbetale pengene til permitterte i løpet av to-tre virkedager, sier Vågeng, som legger til at systemet er testet med gode erfaringer.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å få denne ordningen på plass?

– Det har tatt tid fordi vi først vurderte et spor som vi fant ut la for mye ansvar på den permitterte. Derfor falt valget på en løsning der vi innhenter nødvendig informasjon fra arbeidsgiveren. Nå har vi funnet en enkel og rask løsning som gir de permitterte pengene de har krav på.

Har reserveløsninger

– Men hva hvis arbeidsgivere slurver eller lar være å rapportere inn informasjonen dere trenger?

– Vi har i denne prosessen hatt et tett og godt samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene, og jeg har stor tro på at arbeidsgiverne melder inn den informasjonen vi har behov for. Min opplevelse er at de har stor omsorg for sine ansatte. Vi trenger egentlig bare fødselsnummeret til den permitterte, og beregnet lønn, så ordner vi resten. Men skulle vi stå uten informasjon om permitterte, har vi reserveløsninger som vil sikre alle pengene de har krav på.

– Fortsatt venter veldig mange på dagpenger. Hva har du å si til dem?

– Jeg har stor forståelse for at de opplever det som vanskelig. Men vi jobber dag og natt for å ta unna dagpengesøknadene, og har seksdoblet saksbehandlingskapasiteten. Nå behandler vi 20.000 søknader i uken. Våre prognoser viser at vi vil være à jour med behandling dagpengesøknader i slutten av juli, sier Vågeng.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen skriver i en e-post til VG at Nav står klare til å betale ut lønnskompensasjon til alle permitterte og at arbeidsgiverne må sende inn den nødvendige informasjonen.

– Det håper jeg arbeidsgiverne gjør så fort som mulig. Folk har vært mer tålmodige enn vi kunne forvente. Jeg tror det skyldes at alle ser vi er en i en ekstrem situasjon med enorm økning i antall permitterte på svært kort tid.

– Alle permitterte får denne lønnskompensasjonen, også de som ikke har rett på dagpenger, sier Røe Isaksen.

les også

De permitterte: – Det tøffeste jeg har vært gjennom

VG fortalte søndag historiene til seks permitterte nordmenn.

I en e-post til VG skrev Torbjørn Røe Isaksen mandag at det gjorde inntrykk å lese historiene fra folk som nå står uten arbeid.

– Vi står midt i en krise, med arbeidsledighet vi ikke har sett maken til i fredstid. Svært mange har fått livene sine snudd på hodet over natten, og jeg har stor forståelse for den usikkerheten og maktesløsheten permitterte og oppsagte kjenner på.

les også

NAVs lønnsordning for permitterte forsinket: – Ingenting er verre en uvisshet

Røe Isaksen har fått hard kritikk for at svært mange ledige ennå ikke har fått utbetalt dagpenger fra NAV. Til VG skrev Røe Isaksen mandag:

– Mange har fått penger, men mange venter fortsatt. Og la det være klart: Alle skal få pengene sine. NAV lagde på tre dager en forskutteringsløsning for dagpenger – gjennom den har 175.000 personer fått penger på konto. Det er totalt utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger i denne perioden. Vi har også nødløsninger som sosialhjelp slik at ingen blir stående på bar bakke i denne vanskelige perioden, skriver han.

Mer om

 1. Permittering
 2. Coronaviruset
 3. Lønn
 4. Arbeidsliv
 5. Nav

Flere artikler

 1. NAVs lønnsordning for permitterte forsinket: – Ingenting er verre en uvisshet

 2. Røe Isaksen: Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

 3. Permitterte og arbeidsledige under corona – venter på penger fra NAV

 4. Pluss content

  Er du coronapermittert? 15 gode økonomiråd

 5. Røe Isaksen gir fullt forskudd til permitterte fra fredag

Fra andre aviser

 1. Nå er NAV klar med lønnskompensasjon

  Aftenposten
 2. Nav skylder permitterte arbeidstakere en månedslønn

  Bergens Tidende
 3. Nav skylder permitterte arbeidstagere en månedslønn

  Aftenposten
 4. Derfor har det tatt så lang tid for permitterte å få pengene fra Nav

  Bergens Tidende
 5. Røe Isaksen: Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

  Bergens Tidende
 6. Debatt: – Ikke riktig at 100.000 venter på dagpenger

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder