FORBEREDT: Assisterende avdelingsleder på intensivavdelingen Øystein Fahre, t.v. og klinikksjef Øyvind Skraastad er klare hvis coronapasienter blir alvorlig syke. Med ryggen til: Jørn Monstad og Per Kristian Lundin. Foto: Frode Hansen

Rikshospitalet: Forberedt på å behandle alvorlig corona-syke

Rikshospitalet forbereder seg på å ta imot alvorlig lungesyke pasienter med corona-smitte. Italienske leger beskriver «en tsunami» av pasienter på intensivavdelingene.

 • Anne Stine Sæther
 • Frode Hansen (foto)

Artikkelen er over 88 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er kjent med hva som skjer i Italia og har justert oss mot de store problemene de rapporterer. Det er antallet alvorlig og kritisk syke pasienter som bekymrer oss i forhold til corona-infeksjonen, sier klinikksjef Øyvind Skraastad ved akuttklinikken på Rikshospitalet.

De fleste av de smittede i Norge har milde symptomer. Samtidig ble den første corona-pasienten lagt inn på sykehuset i Drammen søndag.

På Rikshospitalet forbereder landets mest spesialiserte intensivenhet seg på å ta imot pasientene som blir hardest rammet. De siste dagene har en rekke medier meldt om fulle intensivavdelinger i Italia. Washington Post siterer en lege som beskriver pasientstrømmen som en «tsunami» og sier at helsevesenet er presset til det ytterste.

Helsepersonell smittet

Svært mange av pasientene har lungebetennelse. Det er også et stort problem at helsepersonell blir corona-smittet.

Helsepersonell avisen har intervjuet, sier at smitten rammer eldre mennesker hardt og at det er grunnen til at så stor andel av de smittede er blitt alvorlig syke.

Tidligere har italienske leger gått ut og sagt at folk må gjøre seg klare for ytterligere spredning, og at en av ti pasienter vil trenge intensivbehandling.

Nå sprer viruset Covid-19 seg over hele verden, og situasjonen ligner den fra våren 2009 da svineinfluensaen oppsto i Mexico.

Erfarne fagfolk i Oslo universitetssykehus har ifølge klinikksjef Øyvind Skraastad sittet sammen i mange uker for å legge planer. Han understreker at coronaviruset har andre egenskaper enn svineinfluensaviruset fra 2009.

– Vi kan derfor ikke vite når og hvor tungt dette treffer Norge og intensivvirksomheten hos oss. Om vi lykkes med å begrense smitten nå i starten, kan vi håpe at det blir færre pasienter som blir intensivtrengende i løpet av de første ukene, sier Skraastad.

INTENSIVAVDELING: Øyvind Skraastad er klinikksjef på akuttklinikken på Rikshospitalet. Foto: Frode Hansen

21 pasienter på intensiv

I 2009 ble 21 pasienter så syke av svineinfluensa at de ble behandlet på Rikshospitalet. Til sammen 1300 pasienter ble behandlet på sykehus, rundt 200 på intensivavdelinger.

Corona-viruset har utspring i millionbyen Wuhan, midt i det sørlige Kina. Verden ble oppmerksom på viruset i begynnelsen av januar.

– Det begynner ofte med milde symptomer, omtrent som en forkjølelse. Hos noen skifter det karakter og blir en viruslungebetennelse, sier Skraastad.

Hvert år fører vanlige virusinfeksjoner til at noen få pasienter får viruslungebetennelse.

– Det er behov for avansert intensivbehandling og sykdommen kan bli livstruende for pasienten. Det er antallet slike kritisk syke pasienter som bekymrer oss i forhold til corona-infeksjonen, sier Skraastad.

I 2009 døde 7 av de 21 svineinfluensapasientene som Rikshospitalet behandlet. De fleste av dem hadde et underliggende helseproblem som gjorde dem mer sårbare for den alvorlige lungebetennelsen. Svineinfluensaen tok totalt 32 liv i Norge, 16 kvinner og 16 menn.

Nådde toppen etter at halvt år

Ved en vanlig sesonginfluensa er det eldre pasienter som rammes hardest. Svineinfluensaen tok unge liv. Corona-viruset ser foreløpig ut til å være farligst for de eldste pasientene.

Søndag meldte italienske helsemyndigheter om 366 dødsfall blant de 7375 pasientene med bekreftet smitte i landet. Svært mange pasienter er så syke at de trenger pustehjelp. Dette skal ifølge avisen The Independent være meldt fra italienske leger til den europeiske organisasjonen for intensivmedisin. Beskjeden fra italienerne er: Gjør dere klare!

Under svineinfluensaen i Norge i 2009 var seks av de døde pasientene under 29 år, bare en hadde fylt 70 år. En av de døde var en gravid kvinne.

– Det var alvorlig og langvarig lungebetennelse med lungesvikt som i hovedsak utløste intensivbehovet. Noen av pasienter fikk komplikasjoner, omfattende organsvikt og bakterieinfeksjoner. Da mistet vi pasienter. Det er mye som tyder på at intensivbildet ved coronasykdom kan ligne på dette, men dette vet vi foreløpig ikke nok om, sier Skraastad.

1. oktober i 2009 ble vaksinen mot svineinfluensa godkjent. Utover høsten gikk antall smittede ned.

– Viruset kan også endre karakter underveis. Vi har foreløpig ikke vaksine, og vi har foreløpig heller ikke tilstrekkelige erfaringer med å kombinere medikamenter mot viruset. For tiden følger vi derfor svært nøye med på det som publiseres i andre land som ligger foran oss i dette sykdomsutbruddet, sier Skraastad.

Lagt på hjerte- og lungemaskin

VENTER: Intensivavdelingen på Rikshospitalet som Øyvind Skraastad leder, behandlet 21 pasienter ved forrige pandemi. Nå bruker de erfaringene i forberedelsene til å håndtere eventuelle corona-pasienter. Foto: Frode Hansen

I 2009 ble flere av de kritisk syke svineinfluensapasientene på Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) lagt på en hjerte/ lungemaskin. De fikk såkalt ECMO-behandling, for å avlaste organene. Noen fikk ECMO i flere uker.

– Det er ikke uvanlig ved alvorlig lungesvikt, sier Skraastad.

Han og intensivavdelingen har kjent til corona-smitten siden rundt årsskiftet, da WHO sendte ut varsler. Verdens Helseorganisasjons Kina-kontor ble informert av lokale myndigheter på slutten av fjoråret.

Skraastad mener helsevesenet i Norge er godt rustet til å behandle alvorlig coronasyke pasienter.

– Ut ifra meldingene i Italia er vi selvsagt usikre på antall pasienter vi får med alvorlig sykdom. Vi har til sammen 248 bemannede intensivsenger. I tillegg har vi mer enn 500 overvåkningssenger. Ved Oslo universitetssykehus har vi 800 sykepleiere i arbeid ved intensivenhetene. De er meget kompetente og erfarne. Det er disse som i samarbeid med legene skal arbeide med de aller dårligste corona-pasientene, sier Skraastad.

ISOLAT: Pasientrommet på intensivavdelingen kan ta imot alvorlig syke, smittebærende pasienter. Foto: Frode Hansen

Han er spesielt opptatt av tilgangen til godt utstyr for smittevern, slik at ansatte er trygge i arbeidssituasjonen. Avdelingen har flere isolatrom og kan, hvis de får flere corona-syke samtidig, legge flere pasienter på samme rom.

– Vi må regne med økt sykefravær og isolering av egne ansatte som er smittet. Vi vet derfor ikke hvor tungt dette treffer oss og hvordan den øvrige virksomheten i helsevesenet påvirkes. Ved forrige pandemi klarte vi mye. I løpet av seks måneder utsatte vi bare ti større operasjoner ved Rikshospitalet for å frigjøre intensivsenger til svineinfluensapasientene, sier Skraastad.

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Rikshospitalet
 3. Frykt
 4. WHO
 5. Svineinfluensa

Flere artikler

 1. Pasienter lagt inn på corona-isolat på Rikshospitalet

 2. Coronapasienter behandles også for nyresvikt

 3. Corona-viruset: Her er det høyest og lavest kapasitet på sykehusene

 4. De hvite lungene

 5. Virusekspert: – Jeg tror dette blir veldig stort

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder