TILTALT: Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (72) er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Slik blir rettssaken mot Svein Ludvigsen

11. juni starter rettssaken mot tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett. En lengre vitneliste og Ludvigsens samtaler og møter med fornærmede vil stå sentralt i saken.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo opplyser at det vil bli ført om lag 35 vitner under den 10 dager lange rettssaken mot den tidligere embetsmannen og Høyre-politikeren Svein Ludvigsen.

Den tidligere fiskeriministeren må møte i Nord-Troms tingrett 11. juni tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge enslige asylsøkere ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

En av dem er lettere psykisk utviklingshemmet.

les også

Slik svarte Svein Ludvigsen på overgrepsanklagen

– Karaktervitner

Under etterforskningen tok politiet beslag i elektroniske lagringsmedier. Saken består i hovedsak i vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken.

Statsadvokat Nordmo opplyser at 5–6 personer fra politi og hjelpeapparat skal forklare seg om den umiddelbare kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum. Det er også innkalt sakkyndigvitner, samt fire behandlere.

Det vil også bli ført vitner som jobbet på institusjonene hvor de fornærmede bodde.

les også

Politiet om Ludvigsen: Inviterte på middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting

– Det kommer også noen naboer, bekjentskaper, og det man kan oppfatte som en form for karaktervitner og samarbeidspartnere Ludvigsen har hatt i ulike verv, sier Nordmo.

FØRER SAKEN: Tor Børge Nordmo fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Helge Mikalsen

VG har vært i kontakt med en av Ludvigsens forsvarere, Kai Vaag, som ikke ønsker å kommentere denne saken utover å vise til at Ludvigsen nekter straffskyld.

– Dette er en ordinær straffesak, men med litt mer medieoppmerksomhet enn man er vant med, sier statsadvokat Nordmo, som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å uttale seg påtalemyndighetens tanker om vitner og andre bevis.

les også

Tiltalen mot Svein Ludvigsen: Her skal overgrepene ha skjedd

Badstue og hotellovernatting

Nordmo har tidligere uttalt at påtalemyndigheten mener man kan føre bevis for at det har funnet sted seksuell omgang. Overgrepene har ifølge tiltalen skjedd på flere ulike steder: Blant annet på Ludvigsens hytte, på hans bopel, på ulike hoteller og på Fylkeshuset i Tromsø.

Av lagmannsrettens fengslingskjennelse fra 15. januar, gikk det frem hvordan politiet den gang argumenterte for at Ludvigsen skulle holdes i varetekt:

«Siktede skal uten tilsynelatende aktverdig formål, og uten å gå via formelle kanaler, eller ved å varsle verger, ha etablert kontakt med flere mindreårige gutter som har hatt opphold på ulike institusjoner, og hvor han har invitert til middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting», skriver retten i sin oppsummering av påtalemyndighetens merknader.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder