NEDGANG: Det har vært en liten nedgang i antall rapporterte seksuallovbrudd i Forsvaret siden 2016, viser tall fra militærpolitiets kommende årsrapport. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Forsvaret etterforsket 23 mulige seksuallovbrudd i 2017

For første gang på seks år har antallet rapporterte seksuallovbrudd i Forsvaret gått ned. – Det er ingen grunn til at Forsvaret skal hvile på sine laurbær, mener Norges Offisersforbund.

I 2011 ble det registrert åtte seksuallovbrudd i Forsvaret, og i 2015 hadde tallet økt til 25. I 2016 ble det rapportert om 32 seksuallovbrudd.

Dermed er det første gang på seks år at antallet slike lovbrudd har gått ned – med 23 rapporterte tilfeller i 2017.

Tallene VG har fått innsyn i, som er en del av den kommende årsrapporten fra Forsvarets militærpoliti, viser samtidig en økning i antall saker som omhandler «seksuelt krenkende atferd». I fjor ble det meldt inn 19 slike saker, mot 15 saker i 2016.

– Seksuelt krenkende atferd er en mildere utgave av seksuell handling. Nedgangen i den ene og økningen i den andre bør sees i sammenheng, sier Per-Thomas Bøe, orlogskaptein og talsperson for Forsvarssjefen, til VG.

– Vi tolker det slik at de som har tatt seg til rette overfor andre uten deres samtykke, hovedsakelig har gjort det på en mindre inngripende måte i 2017 enn i 2016.

To personer rapportert for sex-kjøp

Én av sakene fra i fjor er klassifisert som «seksuell handling uten samtykke», mens tre saker dreier seg om voldtekt. Disse skilles av ulike bestemmelser i straffeloven.

Alle seksuallovbruddene er overlatt til sivilt politi for eventuell videre etterforskning, opplyser Katrine Gramshaug, seniorrådgiver i Forsvarsstaben i en e-post til VG.

Det ble rapportert om like mange voldtekter i Forsvaret i 2016.

To personer i Forsvaret er også rapportert for å ha kjøpt sex i tjenesten i 2017.

I 2016 ble det fire ganger rapportert om soldater som kjøpte sex på reiser i militær tjeneste.

«Seksuell handling uten samtykke» har gått ned fra seks saker i 2016 til én sak i 2017.

les også

Økning i seksuallovbrudd i Forsvaret:
– Nært et kulturproblem

– Forsvaret kan ikke hvile på sine laurbær

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offiserforbund (NOF), mener det er positivt at antallet seksuallovbrudd har gått ned.

– Jeg mener likevel at tallene fortsatt er relativt høye. Det er ingen grunn til at Forsvaret skal hvile på sine laurbær, sier han til VG.

Bongo understreker at oppmerksomheten rundt seksuell trakassering ikke er ny for Forsvaret. Han håper at det reduserte antallet seksuallovbrudd skyldes Forsvarets mangeårige tiltak mot seksuell trakassering og andre seksuallovbrudd.

– Man kan jo håpe at disse tiltakene har ført til færre tilfeller. Jeg tror også #metoo-kampanjen har påvirket samfunnet, Forsvaret inkludert, og skapt større bevisstgjøring rundt denne problematikken, understreker han.

#givaktochbitihop

Seksuell trakassering har blitt satt høyt på dagsorden etter #metoo-kampanjen som blusset opp etter de mange anklagene mot filmprodusenten Harvey Weinstein i oktober 2017.

I Sverige samlet kvinnelige forsvarsansatte seg under emneknaggen #givaktochbitihop i november i fjor. Ansatte i det norske Forsvaret har så langt ikke deltatt i noen holdningskampanje mot seksuell trakassering.

Torbjørn Bongo i NOF tror årsaken til at kvinner i det norske forsvaret ikke har hatt noen egen kampanje er at de allerede har følt at ledelsen har tatt seksuell trakassering på alvor.

– Vi har ikke en nullsituasjon i Forsvaret. Det finnes trakassering, og det rammer begge kjønn. Men dette er noe vi har jobbet med kontinuerlig over flere år, sier Bongo.

– Trenger Forsvaret å iverksette særskilte tiltak mot seksuell trakassering ettersom flere kvinner tjenestegjør grunnet kjønnsnøytral verneplikt?

– Jeg tror vi hele tiden må se på hvordan tiltakene kan bedres. Da dette kom på dagsorden for oss for tre-fire år siden, så man at en mannsdominert kultur kan ha vært et problem. Det er også trolig fortsatt et problem, men kultur kan heller ikke endres over natten, mener Bongo.

les også

Hver fjerde jente i Forsvaret blir sex-trakassert

– Liten nedgang

Orlogskaptein Bøe mener det er interessant at antallet seksualforbrytelser har gått ned, men mener likevel nedgangen er svært liten.

– Dersom dette fortsetter over flere år kan man kanskje trekke noen konklusjoner ut fra det, men foreløpig er grunnlaget for tynt. Det vi kan si, er at Forsvaret har hatt en økning av anmeldelser på denne type forhold, i tidsrom hvor kvinneandelen også har økt betydelig, sier Bøe.

– Ut fra enkeltsaker ser vi at dette ikke nødvendigvis skyldes flere overtredelser, men økt fokus på, og vilje til, å rapportere slike forhold, sier han.

– Hvilke konsekvenser har disse sakene fått for dem som står bak handlingene?

– Konsekvenser er det umulig å svare kategorisk på. Hver sak har ulik substans og derfor ulikt utfall. Noen av sakene er ikke avgjort ennå. Andre er avgjort med straff eller refs. Noen har ikke fått reaksjon, da det ikke er bevist at noe pliktstridig forhold har funnet sted, sier Bøe.

Han understreker at Forsvaret er en god arbeidplass, også for kvinner.

– Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Alle skal kunne komme på jobb i Forsvaret og være trygge på at de ikke skal bli utsatt for verken mobbing eller trakassering, sier Orlogskapteinen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder